tag

kanalizacja

10 sierpnia

26 kwietnia

18 lutego

12 kwietnia

Wcześniejsze publikacje

Utoniemy w ściekach i fekaliach? Wodociągi wymagają natychmiastowej modernizacji - jej koszt to 18 mld złotych

Polska branża wodociągowo-kanalizacyjna potrzebuje inwestycji za 18 mld zł. Choć w ciągu ostatnich 25 lat udało się zbudować ponad tysiąc nowych oczyszczalni, a ponad 300 zmodernizować, wciąż potrzebne są nowe inwestycje. Problemem jest zadłużenie samorządów, których nie stać na takie wydatki, dlatego trzeba sięgnąć po finansowanie z UE lub skorzystać z krajowego wsparcia ochrony środowiska.