tag

kredyt

1 czerwca

Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

Polski system finansowy jest stabilny, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie. Pozostaje jednak ono na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki, wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2017 r." Narodowego Banku Polskiego (NBP).

18 maja

Kolejny wyrok przeciwko bankowi - kolejne zwycięstwo frankowiczów?

Ogłoszono kolejny wyrok przeciwko Bankowi Millenium, w którym sąd stwierdził, że umowa jest nieważna od początku jej zawarcia. Uznał też, że to umowa w złotówkach, a element indeksacji powoduje, że jest to swego rodzaju hybryda, która posiada cechy swoiste dla kredytu walutowego.

9 maja

8 maja

Zmienne preferencje banków i kredytobiorców

Z najnowszej analizy NBP wynika, że banki zaczynają nas kusić kredytami hipotecznymi, zniechęcając do konsumpcyjnych. Jednocześnie bankowcy zauważają wzrost popytu na pożyczki mieszkaniowe i zmienne tendencje wobec konsumpcji na kredyt. Jeśli spojrzeć na dane, widać że w ostatnich miesiącach maleje nasza skłonność do zadłużania się na jakikolwiek cel.

Wcześniejsze publikacje

Młodzi Polacy mają prawie 7 mld zł długów

Młodzi Polacy w wieku 18-24 lata mają do spłaty 6,81 mld zł. W 70 proc. są to kredyty konsumpcyjne, dużą popularnością wśród młodych cieszą się karty kredytowe – informuje Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

BIK: O 16,5 proc. w skali roku wzrosła liczba udzielanych kredytów hipotecznych

W marcu 2017 r. udzielono 21,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 16,6% w ujęciu liczbowym i o 27,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do marca 2016 r. W 1 kw. 2017 r. udzielono 55,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 11,9 mld zł. Jest to więcej o 15,0% w ujęciu liczbowym i więcej o 19,9% w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej - informuje Biuro Informacji Kredytowej

Pozostałe publikacje o tym tagu

13 kwietnia 2017 roku

Ustawa o kredycie hipotecznym podpisana

Większa ochrona konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne - taki jest cel ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

7 kwietnia 2017 roku

Zaległe długi Polaków wzrosły przez rok o niemal 11 mld zł

Na koniec 2016 r. ponad 2 mln 322 tys. Polek i Polaków nie radziło sobie z terminowym zwrotem zobowiązań zarówno kredytowych jak i pozakredytowych. W ciągu roku kwota ich zaległości wzrosła o jedną czwartą - do 53,69 mld zł - wynika z raportu BIG InfoMonitor.

6 kwietnia 2017 roku

Złoty rośnie na wiosnę. Czy utrzyma wznoszący kurs?

Złoty w ostatnich trzech miesiącach wzmacniał się w relacji do dolara, euro, funta, franka szwajcarskiego. Złożyło się kilka czynników preferencyjnych dla polskiej waluty. Po gorszych od oczekiwań październikowych danych odnośnie produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej, mogących sugerować niższe tempo wzrostu gospodarczego, kolejne trzy miesiące pozytywnie zaskoczyły część ekonomistów, co przyczyniło się do wzmocnienia złotego.

1 kwietnia 2017 roku

4,5-5 mld euro wyniosą w tym roku inwestycje EBI w Polsce

4,5 mld euro - tyle ma wynieść minimalna wartość kredytów, jaką Europejski Bank Inwestycyjny wesprze w tym roku prorozwojowe inwestycje w Polsce - poinformował PAP wiceszef EBI Vazil Hudak. Pieniądze trafią prawdopodobnie m.in. na rozbudowę drugiej nitki stołecznego metra

31 marca 2017 roku

60 mln zł straty BOŚ przez rezerwy na kredytowanie farm wiatrowych z lat poprzednich

BOŚ zanotował w 2016 r. stratę w wysokości 60 mln zł. Gdyby nie rezerwy na kredyty na farmy wiatrowe zysk przekroczyłby 31 mln zł – poinformował bank w komunikacie. Utworzone przez Grupę odpisy dotyczą w szczególności projektów wiatrowych wspieranych przez Bank i jego spółki zależne w latach 2014 – 2015.

31 marca 2017 roku

500+ pomocne w spłacie mniejszych długów

Program 500+ pomógł części beneficjentom spłacić mniejsze długi, pomoc państwa, przynajmniej części osób pomogła nie wpaść w problemy – wynika z raportu BIG InfoMonitora. Jak dodają eksperci Biura, wprowadzenie tego programu to wydarzenie, które najbardziej wpłynęło na sytuację finansową Polaków

29 marca 2017 roku

UOKiK o kredycie przez internet

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie umowy kredytu konsumenckiego zawartej przez internet - poinformował Urząd w środę w komunikacie. Pogląd odnosi się do interpretacji pojęcia "trwałego nośnika".

28 marca 2017 roku

Nikt nie chce stałej stopy

W naszych warunkach, odmiennie niż w przypadku większości rynków finansowych, zdecydowanie dominującą formą dla różnego rodzaju produktów kredytowych jest oprocentowanie według zmiennej stopy. Mimo świadomości ryzyka z tym związanego, panuje powszechna zgoda na taki stan rzeczy zarówno wśród posiadaczy kapitału, jak i kredytobiorców. Nieśmiałe próby jego zmiany nie rokują rychłego sukcesu.

24 marca 2017 roku

KNF chce do końca 2017 r. zaktualizować kilka rekomendacji dla banków

KNF będzie chciał znowelizować Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, ale w powiązaniu z Rekomendacją S dotyczącą kredytów mieszkaniowych. Rekomendacja to powinna zostać rozszerzona o zasady dotyczące kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową

22 marca 2017 roku

BOŚ dokona odpisów na kredyty finansujące farmy wiatrowe

Utworzone przez BOŚ rezerwy wynoszą łącznie 220,8 mln zł. W kwocie tej 98,5 mln zł dotyczy bankowego portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 92,1 mln zł w stosunku do 2015 r. Odpisy te związane są z finansowaniem przez Bank farm wiatrowych głównie w latach 2013 – 2015. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 4,5 mln zł). - poinformował bank w komunikacie.

19 marca 2017 roku

Rolnicy biorą coraz więcej pożyczek na zakup ziemi

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o obrocie gruntami spowodowała widoczny wzrost na rynku finansowania ziemi rolnej - wynika z raportu BZ WBK Leasing. Zainteresowanie rolników pożyczkami na finansowanie gruntów wzrosło w ostatnim kwartale 2016 r. o 38 proc. rok do roku.

17 marca 2017 roku

Banki udzieliły w styczniu mniej kredytów konsumpcyjnych, ale wzrosła ich wartość

O 1,7 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych udzielono w styczniu 2017 r. w ujęciu rocznym, wzrosła jednakże o 8,8 proc. ich wartość. W tym samym czasie wydano mniej – o 2,6 proc. - kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższa o 6,4 proc. Natomiast więcej udzielono - o 6,0 proc. - kredytów mieszkaniowych, a ich wartość zwiększyła się o 6,8 proc. - poinformowało w komunikacie Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

12 marca 2017 roku

Kredyty z oprocentowaniem stałym są za drogie

Na rynku kredytów hipotecznych mamy obecnie sytuację przypominającą wydarzenia sprzed 10 lat. Wtedy tańsze, ale obarczone wyższym ryzykiem kredyty we frankach wygrywały rywalizację z bezpieczniejszymi kredytami w złotych