tag

kryterium dochodowe

5 lipca

Rafalska o niedoszacowaniu "500 plus": zaobserwowano dopasowywanie dochodów

Zdaniem Elżbiety Rafalskiej, wzrost liczby urodzeń miał niewielkie znaczenie przy obliczaniu skutków finansowych programu.-Przy założeniu, że na każde nieoszacowane urodzone dziecko zostałoby przyznane świadczenie na okres 9 miesięcy (od kwietnia do grudnia 2016 r.). Wydatki byłby wyższe o ok. 23 mln zł, co stanowiło w 2016 roku 0,1 proc. całości wydatków - wyjaśniała szefowa MRPiPS.

30 września

19 czerwca

Rząd oszczędza na biednych dzieciach

Zbyt niska podwyżka zamrożonego przez lata kryterium dochodowego nie zwiększyła liczby uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Ta po raz kolejny spadła - informuje Dziennik Gazeta Prawna.