tag

nauka

12 sierpnia

Pierwszy w Polsce bezzałogowy hydrodron powstaje w Szczecinie

Unikatowość naszego hydrodronu polega na tym, że zamiast ludzi, którzy pływają na jednostce pomiarowej i spędzają na niej wiele tygodni, będzie można zaprogramować jednostkę tak, aby mogła ona robić pomiary autonomicznie na rzekach czy jeziorach. Hydrodron nie będzie przeznaczony do pracy na otwartym morzu ze względów bezpieczeństwa - mówi prof. Andrzej Stateczny z firmy Marine Technology

10 sierpnia

7 sierpnia

19 lipca

Doktorat na KGHM? To już jest możliwe

Grupa kapitałowa KGHM oraz pięć wiodących wrocławskich uczelni podpisały w środę porozumienie dot. realizacji doktoratów wdrożeniowych. Doktoranci będą przygotowywać rozprawę prowadząc badania na uczelni oraz zajmując się tym samym zagadnieniem pracując w miedziowej spółce

Wcześniejsze publikacje

Ministerstwo Nauki chce więcej innowatorów na polskich uczelniach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do inwestowania w badania i rozwój oraz wprowadza szereg istotnych rozwiązań, które znacząco ułatwią życie badaczom. Jednym z nich jest powołanie specjalnego programu doktoratów wdrożeniowych, który wesprze działania młodych naukowców.

500 mln zł w nowym programie NCBR na wsparcie badań społeczno-gospodarczych

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych i jednej instytucji zdolnej do wdrożenia wyników projektu. Zgłaszane projekty będą mogły uwzględniać fazę badawczą i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce, lub tylko tę drugą

Pozostałe publikacje o tym tagu

1 lipca 2017 roku

Trzy uczelnie stworzą konsorcjum COP - Tradycja, Obronność

Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisali w sobotę w Rzeszowie list intencyjny dot. powołania konsorcjum COP - Tradycja, Obronność. Jego celem jest wsparcie przemysłu zbrojeniowego.

30 czerwca 2017 roku

Będą zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Działający przy resorcie infrastruktury zespół doradczy ma wypracować propozycje zmian w przepisach, które poprawią jakość szkolenia kandydatów na kierowców i zwiększą przejrzystość procedur egzaminacyjnych - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

29 czerwca 2017 roku

Ministerstwo Nauki: Firmy powinny tworzyć fundusze wspierające start-upy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenia, że należy przyzwyczajać się, iż Polska ma innowacyjne spółki z jakościowym produktem, które zdobywają globalne rynki i namawia duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, do tworzenia CVC (corporate venture capital) do współpracy z młodymi projektami biznesowymi i jednostkami naukowymi - poinformował wiceminister nauki ds. współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami Piotr Dardziński

27 czerwca 2017 roku

Kolejne uczelnie wyższe rozpoczęły współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową

27 czerwca br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. zawarła umowy o współpracy z ośmioma uczelniami wyższymi. Ich przedmiotem jest kooperacja pomiędzy Grupą PGZ i poszczególnymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia wspólnych prac nad nowymi technologiami, przeznaczonymi do wykorzystania w produkcji wojskowej oraz cywilnej. Gościem honorowym uroczystości był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

9 czerwca 2017 roku

Nauka i biznes – dobre partnerstwo

Przede wszystkim musimy być pewni, że pracujemy nad innowacjami które rzeczywiście wpłyną na rozwój nowych terapii. Innowacje te rodzą się w niektórych przypadkach w start-upach i uniwersyteckich laboratoriach, a nie tylko wielkich firmach farmaceutycznych - mówi Nick Clarke, Head of External Development w firmie Pfizer

8 czerwca 2017 roku

PGNiG: W Polsce powstało pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla

Centrum będzie służyć jako platforma wymiany doświadczeń dla przedstawicieli sektora węglowego, gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata. Wypracowane tam, przez ekspertów rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zwiększyć się ma przez to, nie tylko efektywność górnicza, ale także bezpieczeństwo górników

1 czerwca 2017 roku

Programista prosto z przedszkola?

Cyfrowe umiejętności decydują dziś o naszej atrakcyjności na rynku pracy i zatrudnieniu. Tymczasem blisko 12 mln Polaków to osoby wykluczone cyfrowo, a kompetencje dzieci i młodzieży w tym zakresie odbiegają od europejskiej średniej.

31 maja 2017 roku

Nowy program ministerstwa nauki: 1 mld zł na gospodarkę 4.0

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego we współpracy z innymi resortami rozpoczyna prace nad nowym wieloletnim programem strategicznym Infostrateg, skierowanym do innowacyjnych podmiotów działających w sektorze tzw. przemysłu 4.0

25 maja 2017 roku

Gowin: zwiększenie środków warunkiem powodzenia reform uczelni

Wśród 35 krajów OECD Polska zajmuje dopiero 31. miejsce pod względem udziałów nakładów krajowych na B+R w relacji do PKB. Wyprzedza pod tym względem jedynie Grecję, Łotwę, Meksyk i Chile. Te dane sytuują nas na szarym końcu. To musi się zmienić, jeśli mamy realizować strategię odpowiedzialnego rozwoju, pchnąć polską gospodarkę na tory innowacyjności, zbudować inteligentny przemysł i podnieść poziom zamożności Polaków mówił wicepremier Jarosław Gowin

25 maja 2017 roku

1 mld zł dla uczelni - NCBR ogłasza nowe konkursy

Każdy z trzech ogłoszonych konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału, wielkości itp. W pierwszym (budżet 500 mln zł) - o granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach

22 maja 2017 roku

PGZ planuje utworzenie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

Zgodnie z koncepcją, działanie Centrum miałoby polegać na interaktywnej, równoległej pracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny (jak np. satelitarne systemy pokładowe czy trajektoria lotu), którzy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania będą mogli prezentować symulacje projektów i wspólnie wybierać optymalne rozwiązania. Do zadań CDF będzie należała centralizacja zarządzania projektami, wsparcie pracy zespołowej i zwiększenie efektywności projektów.

14 maja 2017 roku

Oto zmiany w finansowaniu nauki - znamy szczegóły

Podwyższenie ulgi podatkowej na badania i rozwój - przewiduje przygotowany przez resort nauki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zmiany mogą kosztować finanse publiczne około miliard złotych rocznie.

9 maja 2017 roku

Ekspertka: krótkie staże zawodowe mogą być bezpłatna, dłuższe - powinny być płatne

Konieczne jest wypracowanie pewnych norm, dobrych praktyk w odniesieniu do staży tak, aby wyeliminować sytuacje patologiczne. Staże nie powinny służyć do pozyskiwania darmowej czy bardzo taniej siły roboczej. Powinien zostać stworzony kodeks dobrych praktyk, żeby zjawiska tego typu całkowicie wyeliminować z rynku. Tymczasem polskie szkolnictwo, zdaniem ekspertów "bardzo słabo" przygotowuje do wykonywania jakiegokolwiek zawodu. W związku z tym staże czy praktyki są cennym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego

9 maja 2017 roku

Rząd przyjął nowelę ustawy o finansowaniu nauki

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z rozwiązaniami, które usprawnią proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych na przedsięwzięcia naukowe, a także zwiększą poziom umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

9 maja 2017 roku

NCBiR ogłosi konkurs dla uczelni z 1 mld zł środków do przyznania

Nowością jest powołanie w NCBiR specjalnego zespołu, który będzie wspierał beneficjentów w przygotowywaniu wniosków. Zależy nam na tym, żeby te wnioski były dobrze przygotowane. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy wnioski odpadają ze względów formalnych - mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

5 maja 2017 roku

Gowin: Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym już we wrześniu

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował w piątek, że we wrześniu przedstawi projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. W projekcie nie będzie mowy o przywróceniu obowiązkowych egzaminów wstępnych na studia.

1 maja 2017 roku

Za dwa lata do produkcji mogą wejść polskie protezy serca

Jesienią mają ruszyć ostatnie badania kliniczne nowych polskich pozaustrojowych protez serca dla dorosłych - planują konstruktorzy z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu (FRK). Ich wprowadzenie na rynek prawdopodobnie potrwa ok. dwóch lat