tag

obligacje

Dzisiaj

Sygnity ma porozumienie z obligatariuszami

Sygnity zawarło umowę z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. W ramach umowy Sygnity ma m.in. wyemitować nowe obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy

15 sierpnia

11 sierpnia

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 492 mln zł w lipcu

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje 2-letnie, które przynoszą stały z góry znany zysk (56% udział w strukturze sprzedaży), następnie były to obligacje 4-letnie (z 34% udziałem w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje, 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (2%)" - czytamy w komunikacie

9 sierpnia

PKO BP: Ministerstwo Finansów może obniżyć potrzeby pożyczkowe

Według prognoz PKO BP do końca kwartału rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2 letnim będą rosły zbliżając się do 1,90 proc., w 5 letnim do 2,75 proc., a 10 letnim do 3,40 proc. Za takim scenariuszem przemawia przyspieszenie PKB, dalszy wzrost inflacji bazowej oraz sytuacja na rynku pracy

Wcześniejsze publikacje

Emisje sprzedają się i w wakacje

Zapisy na obligacje PCC Rokita i Getin Noble Banku zostały zredukowane, a na GetBack skrócone, mimo że emisje przeprowadzono w środku sezonu wakacyjnego.

MF wyemitowało obligacje o wartości 2 mld zł na zwiększenie funduszu BGK

Minister rozwoju i finansów, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, wyemitował obligacje zerokuponowe o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2019 roku (OB0419), przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego BGK

MF zorganizuje przetarg zamiany obligacji w sierpniu

W związku z utrzymującą się bardzo dobrą sytuacją płynnościową budżetu oraz dotychczasową realizacją procesu finansowania potrzeb pożyczkowych w sierpniu nie planowane są przetargi sprzedaży obligacji, zorganizowany zostanie jedynie przetarg zamiany. Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, nie planujemy również przetargów bonów skarbowych - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych

Pozostałe publikacje o tym tagu

26 lipca 2017 roku

Uwaga na wyprzedaż amerykańskich obligacji

Należy odnotować co najmniej pięć ważnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Po pierwsze rentowność długu USA 10Y podniosła się od lokalnych dołków aż około 10 pb i trend wzrostu cen amerykańskich obligacji uległ załamaniu. Przełożyło się to na silne odbicie USD/JPY w kierunku 112,00 i załamanie krótkoterminowej tendencji spadkowej, która naszym zdaniem miała charakter głębokiej korekty, która została wygenerowana po dotarciu w pierwszych dniach lipca przez USD/JPY do wiosennych szczytów, które usytuowane są powyżej 114,30

25 lipca 2017 roku

Alior Bank wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł

Alior Bank zdecydował o emisji do 250 000 obligacji serii J o łącznej wartości do 250 mln zł, podał bank informując jednocześnie, że łączny popyt na obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł.

25 lipca 2017 roku

Pozytywne sygnały z polskiej gospodarki

Sytuacja gospodarcza w Polsce jest aktualnie bardzo dobra. Na tyle, że możemy mówić o tzw. strefie komfortu. Wzrost gospodarczy w naszym kraju jest dużo powyżej potencjalnego i wynosi 4 proc. Dodatkowo na koniec czerwca budżet państwa odnotował nadwyżkę w wysokości kilku miliardów złotych. W znaczącym stopniu przyczyniła się do tego rosnąca dynamika wpływów z podatku VAT.

21 lipca 2017 roku

Inwestorzy się nie boją

Catalyst może z powodzeniem udawać spokojną przystań – jest niewrażliwy na wszelkie bodźce zewnętrzne, co dotyczy także zawieruchy politycznej.

11 lipca 2017 roku

Wpływ nowych emitentów na wartości outstandingu na Catalyst

Powstały w 2009 roku rynek Catalyst otworzył przed spółkami nowe możliwości finansowania, z których spółki zaczęły chętnie korzystać. Łączny outstanding – porównując stan na koniec 2010 roku z końcem ubiegłego – 2016 roku – wzrósł z 17 do 69 mld zł, czyli ponad czterokrotnie.

7 lipca 2017 roku

Ostatni znaczy najsłabszy

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do dolara, ale jego siłę widzimy zwłaszcza względem funta i jena. Maruderem w zakresie normalizacji polityki jest i będzie Bank Japonii. Dobitny sygnał, że nie ma co liczyć na wyjście ze strategii agresywnego luzowania padł też dziś – nie ma szans, że władze monetarne pozwolą na wzrost rentowności japońskich obligacji zgodny z tendencją globalną.

5 lipca 2017 roku

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Euroobligacje zostały objęte przez ponad trzydziestu inwestorów, przy czym niemal połowa oferty trafiła do inwestorów z Wielkiej Brytanii, 14% do inwestorów z Niemiec, a 11% objęły podmioty krajowe. Jak podano, 83% emisji nabyły podmioty zarządzające aktywami, 12% ubezpieczyciele i fundusze emerytalne, a pozostałą część oferty objęły głównie banki. Tauron zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji euroobligacji na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez spółkę z grupy oraz sfinansowanie inwestycjiw segment dystrybucji

5 lipca 2017 roku

Kłopoty Sygnity. Kolejny obligatariusz wzywa do natychmiastowego wykupu obligacji

Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017. Wcześniej do spółki wpłynęły wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji od AXA TFI, Pioneer Pekao TFI i Esaliens TFI. Fundusze Allianz TFI posiadają łącznie 700 obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł.

4 lipca 2017 roku

Obligacje polskich potentatów niedostępne dla detalu

Zakończona niedawno sukcesem emisja obligacji PZU nie przyniosła korzyści indywidualnym inwestorom. Wszystko wskazuje, że podobnie będzie z szykowaną ofertą papierów dłużnych PKO BP. Tauron planuje pozyskać pół miliarda euro za granicą. Honor dużych polskich firm uratuje prawdopodobnie tylko PKN Orlen, który zamierza sprzedać obligacje nabywcom detalicznym.

1 lipca 2017 roku

Orlen znów jest potrzebny

Tylko publiczne emisje Orlenu mogą sprawić, że wartość publicznych emisji w tym roku zbliży się do ubiegłorocznego rekordu. Nie brakuje za to tzw. małych ofert publicznych.

29 czerwca 2017 roku

PZU przeciera szlaki. Czy inni pójdą za nim?

PZU sprzeda obligacje podporządkowane za 2,250 mld zł. Zrobi to w Polsce, nie za dolary, euro czy za jeny, ale za złote. To przełom na polskim rynku finansowym. Ubezpieczyciel zdecydował się na Warszawę, mimo, że najwięksi gracze przekonywali go, by tego nie robił

28 czerwca 2017 roku

Reforma OFE może zwiększyć popyt na obligacje o ponad 20 mld zł

Popyt na obligacje wygenerowany przez "nowe" fundusze emerytalne, które powstaną z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz potencjalnie przez Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) może przekroczyć 20 mld zł w 2018 roku oraz latach kolejnych, uważają ekonomiści Citi Handlowego. Sytuacja ta byłaby bardzo korzystna dla Ministerstwa Finansów, pomagając sfinansować potrzeby pożyczkowe nawet w przypadku zawirowań rynkowych i zmniejszenia portfeli obligacji przez zagranicznych inwestorów lub banki.

24 czerwca 2017 roku

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych - zakłada nowelizacja ustawy o obligacjach, którą podpisał prezydent Andrzej Duda

9 czerwca 2017 roku

Papiery skarbowe bardziej atrakcyjne

Warta 100 mln zł publiczna emisja Echa sprzedała się w jeden dzień i nie ma powodów by sądzić, że coraz atrakcyjniejsze detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją zabiorą inwestorów emitentom obligacji korporacyjnych. Ale premia za ryzyko spadła.