tag

obligacje

Przedwczoraj (24 czerwca)

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych - zakłada nowelizacja ustawy o obligacjach, którą podpisał prezydent Andrzej Duda

22 czerwca

12 czerwca

9 czerwca

Papiery skarbowe bardziej atrakcyjne

Warta 100 mln zł publiczna emisja Echa sprzedała się w jeden dzień i nie ma powodów by sądzić, że coraz atrakcyjniejsze detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją zabiorą inwestorów emitentom obligacji korporacyjnych. Ale premia za ryzyko spadła.

Wcześniejsze publikacje

Polowanie na stałą stopę

Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadła do 3,19 proc., a stawki kontraktów IRS do najniższych poziomów od listopada. Wzrosła wartość transakcji obligacjami o stałym oprocentowaniu.

Porozumienie GPW ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII) o współpracy dla potrzeb inwestorów indywidualnych. Efektem tej umowy ma być praca nad wspólną strategią na rzecz aktywizacji tych inwestorów.

Pozostałe publikacje o tym tagu

27 maja 2017 roku

Rekord rynku w rękach KNF

Szanse na to, że uda się powtórzyć wynik z I półrocza 2016 r., gdy wartość emisji publicznych przeprowadzonych na podstawie prospektu wyniosła 940 mln zł, są niewielkie. Ale są.

25 maja 2017 roku

MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,10% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

19 maja 2017 roku

Dobra koniunktura dla polskich obligacji

W cieniu dynamicznych wzrostów na warszawskiej giełdzie, od przełomu lutego i marca trwa ożywienie na rynku polskich obligacji skarbowych. W krótkim czasie rentowność papierów 10-letnich spadła z 3,9 do ok. 3,4 proc. Pozwoliło to funduszom obligacji wypracować całkiem niezłe zyski.

18 maja 2017 roku

Obligacje korporacyjne biją „spółki dywidendowe”

Część inwestorów kupuje akcje spółek giełdowych, ponieważ spółki te w przeszłości wypłacały dywidendę i deklarują, że będą to robiły w przyszłości. Niektóre z nich z czasem przestają jednak wypłacać dywidendę, co z reguły wiąże się ze sporym spadkiem cen akcji. Czy zamiast inwestować w akcje spółek dywidendowych nie lepiej jest inwestować w obligacje korporacyjne, które regularnie wypłacają kupon? W tym artykule odpowiem ile można było zarobić na spółkach dywidendowych i jakie oprocentowanie oferują obligacje korporacyjne.

10 maja 2017 roku

MF: na koniec kwietnia resort finansów miał na kontach 73,7 mld zł

W komunikacie napisano, że do wykupu w 2017 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 43,5 mld zł, w tym: obligacje hurtowe o wartości 30,4 mld zł, obligacje detaliczne na kwotę 2,0 mld zł, bony skarbowe warte 6,0 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych w kwocie 5,2 mld zł.

28 kwietnia 2017 roku

GPW chce przyciągnąć inwestorów indywidualnych dzięki obligacjom

Warszawska giełda ma większy odsetek inwestorów indywidualnych niż inne rynki rozwinięte i chce ten stan rzeczy utrzymać, co deklarują członkowie jej zarządu. Ale udział inwestorów indywidualnych w obrotach spada od pewnego czasu. Dlatego GPW zapowiada działania, które mają przyciągnąć małych inwestorów do rynku

22 kwietnia 2017 roku

Na pierwotny rynek obligacji firm wrócą duże pieniądze

Przed nami rekordowe miesiące pod względem wykupów korporacyjnego długu. Duże pieniądze wrócą nie tylko do inwestorów instytucjonalnych, ale i detalicznych. Tymczasem rynek pierwotny na razie nie rozpieszcza mnogością ofert o relatywnie niższym poziomie ryzyka.

18 kwietnia 2017 roku

Na obligacjach zarobisz więcej niż na lokacie

4,6 mld zł – za taką kwotę Polacy kupili detaliczne obligacje skarbowe w 2016 roku – wynika z danych Ministerstwa Finansów. To bardzo mało biorąc pod uwagę, że na bankowych depozytach rodacy trzymają 670 mld złotych, czyli 145 razy więcej, a tylko w 2016 roku kwota ta wzrosła o ponad 57 miliardów (dane NBP). Ta dysproporcja nie jest w pełni uzasadniona. Dla wielu osób obligacje skarbowe są bowiem lepszym rozwiązaniem niż bankowy depozyt – wynika z szacunków Open Finance.

18 kwietnia 2017 roku

Polacy potrafią korzystać z obligacji

Presja inflacyjna jest jeszcze zbyt słaba, by wpłynąć na sytuację na rynku obligacji korporacyjnych. Oprocentowanie dominujących na nim papierów o oprocentowaniu zmiennym, opierającym się na stawkach WIBOR, wynosi 4-5 proc. skutecznie chroniąc przed inflacją, zaś odsetki w przypadku papierów o stałym oprocentowaniu sięgają 7-9 proc., dając jeszcze większy bufor.

15 kwietnia 2017 roku

Turcy pójdą do urn – co dalej z akcjami?

16 kwietnia Turcy pójdą do urn wyborczych, by w referendum wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych przez parlament zmian w ustawie zasadniczej. Celem tych zmian jest przekształcenie dotychczasowego systemu parlamentarnego na system prezydencki. Projekt konstytucji zakłada mianowanie prezydenta szefem rządu, przywódcą państwa i jednocześnie liderem partii, z której się wywodzi.

13 kwietnia 2017 roku

Hojni obligatariusze KHW: Zrezygnowali z 200 mln zł

Banki nie zgodziły się na konwersję części zadłużenia na udziały w Polskiej Grupie Górniczej. Ale zgodziły się na opóźnienie wykupu obligacji i na redukcję odsetek o 200 mln zł

11 kwietnia 2017 roku

Obligacyjna monokultura zmienia się powoli

Na naszym rynku obligacji firm wciąż dominują emisje przeprowadzane przez deweloperów i instytucje finansowe. Przedstawiciele innych sektorów pojawiają się raczej rzadko, więc okazji do branżowej dywersyfikacji portfeli inwestorów nie ma zbyt wiele. Nie można jednak narzekać, że nic się w tym zakresie nie dzieje.

5 kwietnia 2017 roku

Kapitał 3 plus i obligacje bez sentymentów

Jednym z założeń, na którym opiera się Program Budowy Kapitału opracowany przez Ministerstwo, jest osiąganie przez uczestniczące w jego realizacji instytucje wynoszącej 3 proc. realnej stopy zwrotu z inwestycji. Przy obecnym poziomie inflacji, oznaczałoby to konieczność wypracowania 5 proc. wzrostu wartości kapitału.

23 marca 2017 roku

Orlen Capital z wyróżnieniem GPW za debiut euroobligacji PKN Orlen

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego przyznawane są co roku w ramach "Podsumowania Roku Giełdowego" emitentom i członkom giełdy, osiągającym najlepsze wyniki oraz szczególnie przyczyniającym się do aktywizacji i rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

20 marca 2017 roku

Nasz rynek obligacji wciąż za mały

Ministerstwo Finansów chętnie sięga też po dług nominowany w walutach. W marcu sprzedało obligacje 10- i 20-letnie o łącznej wartości 1,5 mld euro. Według zapowiedzi resortu, kolejne operacje tego typu będą miały wartość nie przekraczającą poziomu niezbędnego do refinansowania potrzeb walutowych budżetu.

20 marca 2017 roku

Obligacje w walutach jako alternatywa do nisko oprocentowanych lokat

Inwestor chcący ulokować środki w inwestycję regularnie wypłacającą odsetki ma szerokie spektrum możliwości. Oczywistym wyborem mogą być lokaty czy też obligacje korporacyjne, które dają perspektywę wyższej stopy zwrotu. Inwestycje te dostępne są zarówno w polskich złotych, jak i walutach zagranicznych. Przyjrzyjmy się możliwościom powierzenia kapitału w ww. inwestycje.