tag

Orlen

Wczoraj

10 sierpnia

4 sierpnia

3 sierpnia

Klienci są zadowoleni z ofert sieci stacji paliw w Polsce

Kierowcy korzystający ze stacji paliw najwyżej oceniają sieci: Lotos (zwycięzca w 5 z 9 kategorii), Statoil (Circle K) i Orlen. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję kierowców jest jakość paliwa – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia

Wcześniejsze publikacje

PKN Orlen kontynuuje odwierty w poszukiwaniu ropy i gazu

Projekt Karpaty jest jednym z ośmiu przedsięwzięć tego typu na terenie Polski, w które obecnie zaangażowany jest Orlen Upstream. Na obszar objęty tym projektem składają się trzy koncesje. Orlen Upstream rozpoczął tam działalność w 2015 r., a następnie rozszerzył teren poszukiwań o kolejne koncesje w 2016 r.

Stacje paliwowe PKN Orlen w akcji przeciw "szarej strefie" podatkowej

Poprzez program "Podatkowe Fair Play", Orlen wpisuje się w zainicjowane przez Ministerstwo Finansów działania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego. Według PKN Orlen, celem akcji jest przede wszystkim uświadamianie klientom korzyści wynikających z uczciwych praktyk podatkowych

Pozostałe publikacje o tym tagu

28 czerwca 2017 roku

Litewskie porozumienie Orlenu: Koniec (prawie) sporu z kolejami

Orlen podpisał umowę z Litewskimi Kolejami Państwowymi, która reguluje wysokość stawek za przewóz ropy, co ma poprawić sytuację rafinerii w Możejkach Premier Litwy nie krył, że obecność Orlenu na Litwie ma dla tego kraju duże znaczenie z powodów bezpieczeństwa. Informacja o wysokości nowych stawek nie została ujawniona, ale przedstawiciele PKN Orlen określają je jako „znacznie korzystniejsze” dla litewskiej spółki.

27 czerwca 2017 roku

Orlen Lietuva i litewskie koleje osiągnęły porozumienie

Szczegóły umowy na razie nie są ujawniane. Wiadomo jednak, że zgodnie z porozumieniem, stawki kolejowe, które będzie płacił Orlen w latach 2017-2023 będą nieco wyższe niż dotychczas, ale niższe niż zostało to przewidziane we wcześniejszej umowie. Obie strony mają także odstąpić od licznych spraw sądowych i postępowań arbitrażowych, toczących się przed litewskimi sądami

22 czerwca 2017 roku

Inwentaryzacja fauny i flory na terenie PKN Orlen

Na terenie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza; prace potrwają do jesieni. Przyrodnicy zbadają faunę i florę występującą na obszarze ponad 1300 ha.

31 maja 2017 roku

PKN Orlen integruje transport kolejowy swojej grupy kapitałowej

W efekcie połączenia segmentu usług kolejowych Euronaft Trzebinia z Orlen KolTrans powstanie przewoźnik, który na polskim rynku będzie konkurować z CTL Logistics o piątą pozycję - twierdzi Andrzej Raszewski, dyrektor biura logistyki Orlen

25 maja 2017 roku

PKN Orlen wspiera KAS w walce z "szarą strefą" paliwową

PKN Orlen przekazał dwa mobilne laboratoria, które pomogą Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w przeciwdziałaniu paliwowym oszustwom podatkowym. Laboratoria dysponują sprzętem pozwalającym na badanie najważniejszych parametrów ropy naftowej, biopaliw i biokomponentów takich jak gęstość, prężność par, zawartość siarki czy temperatura zapłonu.

16 maja 2017 roku

Orlen wypłaci odsetki od obligacji z jednodniowym opóźnieniem

Orlen z jednodniowym poślizgiem wypłaci inwestorom odsetki od obligacji PK11117. Termin wypłaty zapadał wczoraj, jednak jak tłumaczy koncern z Płocka awaria banku Pekao SA uniemożliwiła przelew środków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Najpierw awarię miano usunąć do godziny 13 ej, później bank informował, że do 18 ej tłumacząc wewnętrznym błędem technicznym. Obecnie - jak informuje Orlen- środki są już przelewane na konta inwestorów

23 marca 2017 roku

Orlen Capital z wyróżnieniem GPW za debiut euroobligacji PKN Orlen

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego przyznawane są co roku w ramach "Podsumowania Roku Giełdowego" emitentom i członkom giełdy, osiągającym najlepsze wyniki oraz szczególnie przyczyniającym się do aktywizacji i rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

17 lutego 2017 roku

Dementi ministra H. Kowalczyka w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu: "To jedynie luźne rozważania"

Po słowach Henryka Kowalczyka szefa Stałego Komitetu Rady Ministrów na temat możliwości połączenia Orlenu i Lotosu akcje tych spółek zyskały ponad 4 proc. Tymczasem dzisiaj zarówno Kowalczyk jak i minister energii Krzysztof Tchórzewski są zgodni. Były to wyłącznie luźne i czysto teoretyczne rozważania. Nie prowadzone są żadne prace w kierunku połączenia obu tych spółek

16 lutego 2017 roku

Kurs Lotosu i PKN Orlen w górę

Około godz. 14.00 notowania Lotosu i PKN Orlen rosną po informacji, że rząd powinien rozważyć wzrost udziału SP w PKN Orlen, a jednym ze sposobów może być połączenie z Lotosem.

6 lutego 2017 roku

Orlen i PGNiG rozszerzają współpracę w poszukiwaniu węglowodorów

Dzięki porozumieniu Orlen Upstream i PGNiG rozszerzą współpracę o objęty częścią koncesji Garwolin fragment naftowego basenu lubelskiego. W centralnej Polsce oba koncerny współpracują już w ramach sąsiedniej koncesji należącej do FX Energy z grupy Orlen.

26 stycznia 2017 roku

Wyniki PKN Orlen w 2016 z pozytywnym efektem ograniczania "szarej strefy"

Wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk przyznał, iż w ocenie spółki, na podstawie aktualnych wskaźników, większość "szarej strefy" na rynku paliowym została w IV kw. 2016 r. zniwelowana.Jednak jak zaznaczył to nie oznacza, że jest to koniec walki z szarą strefą .

24 stycznia 2017 roku

Skarb Państwa: nowa propozycja ustalania wynagrodzeń zarządu i rady Orlenu

Propozycja Skarbu Państwa odnosząca się zaś do wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, zakłada, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego liczonego przez GUS

20 stycznia 2017 roku

PKN Orlen planuje w 2020 r. uruchomienie instalacji visbreakingu

Projekt budowy instalacji visbreakingu jest zgodny z realizacją celów ogłoszonej niedawno nowej strategii tej spółki na lata 2017-21. Płocki koncern na inwestycje planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł, z czego 3,7 mld zł na segment downstream (rafineria, petrochemia i energetyka), na segment detalu 0,6 mld zł oraz 0,8 mld zł na wydobycie.

19 grudnia 2016 roku

PKN Orlen obniża ceny… ciepła w Płocku

Obniżka cen ciepła, produkowanego na potrzeby Płocka przez zakładową elektrociepłownię, ma wynieść ok. 15 proc. To może oznaczać oszczędności rzędu 150-250 zł