tag

PGE

Wczoraj

PGE Obrót ostrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu

Mobilna strefa do nowy sposób komunikacji z klientami. W strefie (...) informujemy o tym, że łączymy sprzedaż energii elektrycznej z dodatkową usługą, taką jak np. opieka medyczna, pomoc fachowców czy ubezpieczenie mienia ruchomego . W strefie jest także możliwość porozmawiania z ekspertami m.in. o tym, jak oszczędzać energię - informuje rzecznik prasowy PGE Obrót Mariusz Majewski

18 sierpnia

PGE stworzy instalację odazotowania spalin w EC Bydgoszcz za 47,4 mln zł

Budowa instalacji odazotowania spalin jest kolejną inwestycją proekologiczną grupy kapitałowej PGE, której ambicją jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. W ZEC Bydgoszcz rozpoczęła się również rozbudowa instalacji odsiarczania spalin, która zagwarantuje uzyskanie ograniczenia emisji SO2 do wyśrubowanego poziomu 130 mg/m3 i pyłu - poniżej 10 mg/m3 - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada

9 sierpnia

PGE: Decyzja o budowie nowej kopalni węgla brunatnego do 2025 roku

Blisko 1,5 mld zł wyniósł zysk PGE po I półroczu 2017 r. To zasługa m.in. wzrostu produkcji energii z węgla brunatnego, najtańszego surowca energetycznego na rynku, oraz zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. To ostatnie – zdaniem zarządu koncernu – będzie powiększać się stabilnie w kolejnych latach

8 sierpnia

Wcześniejsze publikacje

UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki PGE Energy Pool

PGE Energy Pool, jako wspólny przedsiębiorca, będzie pozyskiwać odbiorców końcowych energii elektrycznej gotowych do redukcji swojego zapotrzebowania lub zużycia energii elektrycznej w zamian za wynagrodzenie - czytamy w komunikacie

W PGE ruszają przygotowania do budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra

Polska Grupa Energetyczna zakończyła fazę analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra i zdecydowała o przejściu do fazy przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z rekomendacją komitetu inwestycyjnego, wiodącym wariantem projektu budowy nowej jednostki będzie monoblok na węgiel kamienny o mocy ok. 500 MW, podała spółka. Koszt wyniesie 6-7 mln zł za MW, a planowany termin oddania do eksploatacji to 2026 r.

PGE nawiązała współpracę z 2 miastami, chce zarządzać sieciami ciepłowniczymi

Grupa planuje dalszą ekspansję na tym rynku i wejście w nowy segment biznesowy - świadczenie usług zarządzania sieciami ciepłowniczymi w zakresie ciepłownictwa rozproszonego. Rozpoczęcie współpracy z dwoma pierwszymi gminami to początek naszych zdecydowanych działań na rzecz pozyskania nowego źródła przychodów i zysku EBITDA - prognozuje wiceprezes ds. innowacji Paweł Śliwa

Pozostałe publikacje o tym tagu

22 czerwca 2017 roku

PGE Ventures: 22 mln zł rocznie na wspieranie start-upów

PGE zakłada średnią stopę zwrotu na poziomie 15-20%, jednak przyjmuje, że na każde 10 zgłoszonych podmiotów, tylko 2 uda się doprowadzić do fazy komercjalizacji. Wybrane spółki mogą docelowo zostać włączone do grupy kapitałowej. Fundusz będzie działał dwutorowo, poprzez własny fundusz kapitałowy z rocznym budżetem 10-15 mln zł rocznie oraz poprzez pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, np. z funduszu PFR Ventures.

20 czerwca 2017 roku

Bolesław Jankowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa PGE

Bolesław Jankowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa ds. międzynarodowych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka. Przed objęciem stanowiska wiceprezesa opracowywał i wdrażał strategie rozwoju firm energetycznych i przemysłowych m.in. dla: STOEN, SPEC, PERN i KGHM

19 czerwca 2017 roku

PGE uruchamia własny fundusz inwestujący w start-upy

Polska Grupa Energetyczna uruchomi własny fundusz, który będzie inwestował i wspierał młode firmy. Spółka nie kryje, że najbardziej zainteresowana jest start-upami z sektorów związanych z energetyką

7 czerwca 2017 roku

PGE pozyskała 500 mln zł kredytu z EBOR na rozwój sieci dystrybucyjnej

Sektor energetyczny stanowi blisko jedną trzecią portfela EBOR w Polsce. Kredyt dla PGE jest trzecim finansowanym przez EBOR projektem mającym na celu wsparcie efektywności polskiej sieci dystrybucyjnej. Jak do tej pory EBOR zainwestował ponad 8,4 mld euro ze swoich funduszy we wszystkie sektory polskiej gospodarki obsługujące prawie 400 projektów

27 maja 2017 roku

Wystarczy dobrze zarządzać i nie kraść...

Spółki Skarbu Państwa obecne na polskiej giełdzie ogłaszają dzień po dniu swoje wyniki finansowe za I kwartał tego roku i okazuje się, że w zestawieniu z wynikami z I kwartału roku poprzedniego, są one wręcz rewelacyjne

26 maja 2017 roku

Ubezpieczenie z „prądem”

Na dość rewolucyjny pomysł wpadł, znany z niekonwencjonalnych produktów Link4 oraz Polska Grupa Energetyczna Obrót. Razem wprowadzili właśnie na rynek nową usługę „Bezpiecznie z PGE”. Oznacza to tyle, że podpisują umowę na energie elektryczną bez dodatkowych kosztów otrzymujemy ubezpieczenie od włamania w miejscu dostawy prądu.

25 maja 2017 roku

Ładowarki pojazdów w latarniach - nowatorski pomysł Politechniki Lubelskiej i PGE Dystrybucja

Koszt projektu to 2,9 mln zł, z czego 2,6 mln zł będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ma być podpisana w najbliższych dniach. Akumulatory samochodowe mają być ładowane z maksymalną mocą 25 kW. Pełne naładowanie akumulatora o pojemności 30 kWh zajmie około 70 minut - przewidują założenia projektu.

19 maja 2017 roku

PGE odkupi od EDF 8 elektrociepłowni, sieci ciepłownicze w 4 miastach i Elektrownię Rybnik. Polski koncern zapłaci za to 4,5 mld zł

EDF, francuski koncern energetyczny, wycofuje się z Polski. Firma jest właścicielem 4 elektrociepłowni – w Gdyni, Gdańsku, Krakowie i Toruniu (w tym ostatnim mieście ma także sieć ciepłowniczą), posiada także Elektrownię Rybnik i większościowy pakiet akcji w spółce Kogeneracja, która z kolei ma również 4 elektrociepłownie i sieci cieplne w 3 miastach. Ten majątek przejdzie na własność Polskiej Grupy Energetycznej

19 maja 2017 roku

PGE z warunkową umową na kupno polskich aktywów EdF

PGE odkupiło od francuskiej firmy elektrociepłownie w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Zawidawie i Siechnicy. Spółka zaznaczyła, że przejęcie polskich aktywów francuskiego EDF to jej strategiczna transakcja. Dzięki niej PGE stanie się największym dostawcą ciepła systemowego w największych polskich aglomeracjach

11 maja 2017 roku

PGE ma samodzielnie nabyć aktywa EDF w Polsce

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (razem EDF) podpisały umowę opcji put (ang. Put Option Agreement, POA) dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce, podało PGE. W efekcie PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce.

26 kwietnia 2017 roku

PGE liczy, że ustawa o rynku mocy wejdzie w życie jak najszybciej

PGE ocenia, że ustawa o rynku mocy powinna wejść w życie jak najszybciej, w optymalnym scenariuszu po wakacjach, by zdążyć przed wdrożeniem pakietu zimowego - poinformowali w środę przedstawiciele PGE. Spółka szacuje koszty dla sektora związane z dostosowaniem do procedowanych w UE regulacji klimatycznych na ponad 420 mld zł do 2030 roku.

31 marca 2017 roku

Enea dokapitalizuje PGG kwotą 300 mln zł

Rada nadzorcza Enei wyraziła zgodę na przystąpienie spółki do Polskiej Grupy Górniczej i objęcie nowych udziałów w kapitale PGG o wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł - podała Enea w czwartek w komunikacie.

30 marca 2017 roku

PGG dokapitalizowana przez Energę, PGNiG i PGE

Polska Grupa Górnicza została dokapitalizowana przez Energę w kwocie 100 mln zł, przez PGE – spółkę zależną PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK) - również w wysokości 100 mln zł oraz przez PGNiG Termika - spółkę zależną od PGNiG – w wysokości 300 mln zł.

14 lutego 2017 roku

Prezesem PGE został Henryk Baranowski

Rada nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu zarządu X kadencji – poinformował spółka w komunikacie. Stanowisko prezesa zarządu spółki, z dniem 14 lutego br. obejmie jej dotychczasowy szef – Henryk Baranowski