tag

PKO BP

Wczoraj

Wynik wyborów we Francji wsparł apetyt na ryzyko

Złoty, tak jak większość innych walut rynków wschodzących, wydaje się być bardziej dotknięty międzynarodowymi kwestiami politycznymi i geopolitycznymi, a dopiero w dalszej kolejności lokalnymi publikacjami. Stąd rosnące napięcie wokół Korei, które poprzez zaangażowanie Chin osłabia nastroje na rynkach wschodzących może wywierać presję na złotego, w najbliższych tygodniach pchając notowania EURPLN w kierunku 4.30

Przedwczoraj (24 kwietnia)

19 kwietnia

7 kwietnia

Wcześniejsze publikacje

Złoty odreagowuje ostatnie umocnienie

Ostatnia fala wzrostu popytu na waluty z rynków wschodzących związana była przede wszystkim z przeceną dolara w wyniku spadku oczekiwań na szybsze podwyżki stóp procentowych w USA. Złotemu początkowo pomagały też czynniki lokalne, które jednak później obróciły się przeciwko naszej walucie

PKO BP uruchomił oddział w Czechach

PKO BP, Czech Branch właśnie wystartował. Placówka przeznaczona jest dla klientów korporacyjnych. To drugi – po tym zlokalizowanym we Frankfurcie nad Menem – zagraniczny oddział PKO BP

Dane o inflacji za marzec podcięły kurs złotego

Mamy koniec miesiąca i warto zauważyć, że 1q17 był dobrym okresem dla naszej waluty.Obok czynników globalnych w ostatnich dniach złoty znalazł dodatnie impulsy również w kraju. Pozytywny klimat wokół naszej waluty umocniła bowiem publikacja wyższych prognoz gospodarczych dla Polski przez agencję ratingową Moody’s

Pozostałe publikacje o tym tagu

29 marca 2017 roku

Złoty złapał wiatr w żagle

Dobra passa złotego trwa. Przy spadającym EURUSD do 1,08 kurs EURPLN otarł się już wsparcie na 4,23

28 marca 2017 roku

Złoty nie odpuszcza

Kurs EURPLN zbliża się do wsparcia na 4,24 a USDPLN jest już przy 3,90. To najwyższe wartości PLN od czterech miesięcy

27 marca 2017 roku

Złoty w górę na skutek zawirowań politycznych w USA

Ostatni tydzień przyniósł bardzo silne spadki rentowności polskich obligacji skarbowych. Złoty w górę po tym jak polityka D. Trumpa nie zdała testu poparcia w Kongresie USA. Kurs EURPLN ponownie w okolicach minimum ostatnich dnia na 4,26

20 marca 2017 roku

Duży popyt na polskie euroobligacje

2,5 mld euro, taki był popyt na polskie 10 i 20 letnie euroobligacje o wartości emisji 1,5 mld euro – poinformował PKO BP. Bank, jako jeden z sześciu europejskich banków, został wybrany przez Ministerstwo Finansów do zorganizowania emisji.

16 marca 2017 roku

Fed nie dość „jastrzębi”?

FOMC osłabił dolara do euro i wzmocnił złotego w relacji do obydwu tych walut. Kurs EURUSD wzrósł do blisko 1,075 a EURPLN zaczął spadać w kierunku 4,30

9 marca 2017 roku

Złoty nadal czeka na impuls

Pomimo mocnych danych z rynku pracy w USA i wciąż gołębiej retoryki RPP kurs EURPLN przez całą środę oscylował w okolicach 4,31

8 marca 2017 roku

Złoty utrzymuje konsolidację

Złoty pozostaje w konsolidacji wypatrując nowych impulsów. Takim impulsem nie będzie jednak wynik marcowego posiedzenia RPP

6 marca 2017 roku

Zysk netto PKO BP w IV kwartale 2016 r. wyniósł 593,3 mln zł

Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 611 mln zł. W całym 2016 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2 mld 874 mln zł, czyli wzrósł 10,1 proc. rok do roku. Zobowiązania wobec klientów wynosiły pod koniec 2016 roku 205,1 mld zł, rosnąc 4,8 proc. rok do roku.

2 marca 2017 roku

Zaskakujące zmiany na rynku złotego

Złoty zaskakująco mocno zyskał w stosunku do euro. Pomimo rosnących oczekiwań na marcową podwyżkę stóp w USA kurs EURPLN spadł do najniższego poziomu od miesiąca

1 marca 2017 roku

Po przemówieniu prezydenta Trumpa złoty zyskał na wartości

Wystąpienie D. Trumpa istotnie nie zmieniło obrazu eurodolara, który tak przed jaki i po nim notowany był w okolicach 1,055-1,06.** Dopóki jednak nie będzie wyraźnych sygnałów odchodzenia od programu dolar powinien wybraniać się przed mocną deprecjacją względem euro, a nawet może lekko zyskiwać na wartości. W dłuższej perspektywie realizacja programu będzie już wyraźnie wspierała walutę amerykańską

27 lutego 2017 roku

Inwestorzy wybierają bezpieczne aktywa

Ryzyko polityczne w Europie, związane ze zbliżającymi się wyborami (m.in. w Holandii oraz Francji), a także wciąż napięta sytuacja fiskalna w Grecji, kierowały zwrotem inwestorów w stronę safe haven

24 lutego 2017 roku

Sygnały z RPP przemawiają za spadkami rentowności polskich obligacji

Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje swoją retorykę wait-and-see, przez co w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Członkowie RPP zauważają wzrost inflacji, ale na razie ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego jest niewielkie. Stanowisko władz monetarnych znajduje swoje odzwierciedlenie w wycenie rynkowej

23 lutego 2017 roku

Oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA będą wspierać dolara

Minutes Fed pokazały, że większość członków uważa podwyżkę stóp za zasadną na jednym z kolejnych spotkań, jeśli napływające dane okażą się lepsze lub zgodne z oczekiwaniami. Jednak zapiski z ostatniego spotkania zawierały również gołębie sygnały

22 lutego 2017 roku

Mocne dane nie wzmocniły euro

Pomimo dobrych danych PMI dla przemysłu dla całej strefy euro oraz dla Niemiec europejska waluta nie była w stanie zwiększyć swojej wartości wobec dolara, pomimo że amerykański wskaźnik PMI okazał się w lutym nieco gorszy od styczniowego

20 lutego 2017 roku

Korzystne trendy dla polskich obligacji skarbowych

Na rynku pierwotnym obserwujemy silny popyt na polskie obligacje skarbowe, a także bardzo korzystną strukturę sprzedaży obligacji – na aukcji 16 lutego prawie połowę papierów Ministerstwo Finansów sprzedało w sektorach 10- i 30-letnim. Świadczyć to może, że wyceny na rynku długu zostały uznane za atrakcyjne dla inwestorów

14 lutego 2017 roku

Krajowa inflacja w cieniu wystąpienia prezes Fed

Najwyższa od czterech lat inflacja tylko chwilowo umocniła złotego. Kurs EURPLN pozostaje pod presją osuwających się notowań EURUSD, oczekując wystąpienia prezes Fed Janet Yellen