tag

płaca minimalna

15 grudnia

8 grudnia

6 grudnia

1 grudnia

Wyższa płaca minimalna może być zabójcza dla szpitali

Z perspektywy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wpływ ostatnich zmian prawnych na finanse placówki sprawił, że szpital jest przekonany o możliwości ubiegania się o zwiększenie finansowania ze strony organów założycielskich i wyrównanie kosztów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia pracowników. Wniosek został skonstruowany przez szpital na podstawie treści przepisów.

Wcześniejsze publikacje

Dzik: Dzięki płacy minimalnej rynek pracy należy do pracownika

Ostatnie regulacje dotyczące rynku pracy w ustawie o płacy minimalnej wyznaczają dobry kierunek. W końcu mówimy o tym, że płaca minimalna w Polsce jest obowiązkiem. Z drugiej strony rynek pracy idzie dużo dalej, ponieważ obietnica wyższej płacy i program "500+" powoduje, że coraz więcej pracowników szuka lepszego wynagrodzenia

Pozostałe publikacje o tym tagu

4 lipca 2016 roku

Ile polskie firmy stracą na płacy minimalnej we Francji?

Nawet 600 zł dziennie może zarobić od 1 lipca kierowca realizujący transport we Francji. Wzrost kosztów pracy oraz nowe obowiązki administracyjne utrudnią polskim firmom świadczenie usług na rynku francuskim.

7 czerwca 2016 roku

Polska i 10 unijnych krajów przeciwko płacy minimalnej w transporcie

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Malta wystąpiły do KE w sprawie niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, które uderzają w przewoźników z naszego regionu świadczących usługi na Zachodzie. Apelują o przeciwstawienie się protekcjonizmowi.

31 maja 2016 roku

Od 2017 r. powszechna stawka minimalna to 12 zł/godz. - uchwalił rząd

Minimum 12 zł brutto za godzinę pracy na umowę-zlecenie oraz dla samozatrudnionych - taki będzie efekt noweli, której projekt we wtorek przyjął rząd. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Według rządu przyjęcie tego rozwiązania oznacza spełnienie jednej z najważniejszych obietnic złożonych przez premier Beatę Szydło w expose

10 maja 2016 roku

Reforma rynku pracy. A może pora na wzorce europejskie?

Jak zmienić niechlubne statystyki w Polsce, które wskazują, że aż 1,5 mln osób (ok. 28,3%) jest zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – co daje wskaźnik najwyższy w Unii Europejskiej? Dodatkowo aż 18,9% świadczy pracę w ramach samozatrudnienia

18 kwietnia 2016 roku

Płaca minimalna, wielki postęp

Bez specjalnego rozgłosu na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Warszawie w dniu 7 kwietnia przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji pracowników (największe związki zawodowe) przy aprobacie przedstawicieli rządu zawarli porozumienie dotyczące ustalenia minimalnej stawki godzinowej - zwraca uwagę pos. Zbigniew Kuźmiuk