tag

płaca minimalna

11 lipca

8 czerwca

Minister Adamczyk krytycznie w Luksemburgu o pakiecie mobilności

Nowe przepisy nakładałyby m.in. na firmy transportowe obowiązek wypłacania płacy minimalnej, zgodnie z zasadami delegowania pracowników, kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe. Regulacje te miałyby być stosowane, jeśli kierowca spędzi więcej niż trzy dni w miesiącu w danym kraju.Zdaniem polskiego rządu, jeśli przepisy weszłyby w życie, znacznie pogorszyłoby to pozycję polskich przedsiębiorców na rynku UE, którzy przestaliby być konkurencyjni wobec zachodnich przewoźników

6 czerwca

Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej do 2080 zł od 2018 r.

Rząd zaproponował także podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13,5 zł w 2018 r. z 13 zł w 2017 r. Propozycje te zostaną przedstawione w Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. W poprzednich latach podwyżki minimalnej pensji wynosiły 4-8%. Jak podawał wcześniej GUS, tyle zarabia ok. 13% ogółu zatrudnionych na etacie.

5 czerwca

PIP: w 28 proc. firm nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej

Do tej pory PIP przeprowadziła 6 tys. kontroli, do końca roku ma być ich co najmniej 20 tys. Dotychczasowe kontrole ujawniły nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce m.in.: poprzez braku zapisu w umowie ws. sposobu potwierdzania liczby godzin, braku ewidencji godzin wykonywania zlecenia, nieprzestrzegania obowiązku wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu

Wcześniejsze publikacje

Adamczyk: Propozycje KE dotyczące stawek płacy min. w transporcie dyskryminują polskie firmy na rynku europejskim

Rewizja przepisów w wersji zaprezentowanej przez Komisję Europejską idzie w kierunku zamykania rynków narodowych i sankcjonowania działań protekcjonistycznych niektórych państw na szczeblu unijnym, co w rezultacie oznacza ograniczanie naturalnych przewag konkurencyjnych podmiotów, które własną gospodarnością oraz uczciwą pracą zdobyły znaczącą pozycję na rynku europejskim – powiedział dziś w Brukseli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk

Pozostałe publikacje o tym tagu

23 maja 2017 roku

Pracodawcy proponują podwyższenie płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł

Pracodawcy RP wspólnie z pozostałymi reprezentatywnymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego zaproponowali stronie rządowej podwyższenie stawki płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł, podali Pracodawcy RP. Oznaczałoby to równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,3 zł brutto z obecnych 13 zł.

10 lutego 2017 roku

Od 235 do 2.000 euro wynoszą płace minimalne w UE

Poniżej 500 euro na wschodzie i sporo powyżej 1000 euro na zachodzie Europy - Eurostat porównał płace minimalne w UE. Z zestawienia wynika, że od 1 stycznia tego roku obowiązują one w 22 państwach członkowskich. Polska na tle regionu nie wypada źle.

24 stycznia 2017 roku

Cwaniactwo się nie opłaca. Rośnie wysokość kary za brak OC

Nawet 0,5 proc.polskich kierowców może nie posiadać obowiązkowej polisy. Wbrew przekonaniu niektórych kierowców rezygnacja z wykupienia ubezpieczenia nie ma nic wspólnego z oszczędnością. Z początkiem roku 2017 wzrosła bowiem wysokość kar za brak ważnego OC – od 1 stycznia nieubezpieczeni kierowcy będą musieli zapłacić już 4000 zł. Rekordzista, który spowodował wypadek bez ważnej polisy, ma do zapłacenia odszkodowanie w wysokości 1,8 miliona zł

23 stycznia 2017 roku

Austria wprowadziła płacę minimalną. Transport ma problem

Pierwsze tygodnie tego roku pomogą ocenić, w jaki sposób obowiązujące prawo działa w praktyce. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że rząd austriacki bazując na doświadczeniach Niemiec i Francji, planuje w najbliższym czasie wprowadzenie biuletynu informacyjnego poświęconego całej branży transportowej.

1 grudnia 2016 roku

Wyższa płaca minimalna może być zabójcza dla szpitali

Z perspektywy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wpływ ostatnich zmian prawnych na finanse placówki sprawił, że szpital jest przekonany o możliwości ubiegania się o zwiększenie finansowania ze strony organów założycielskich i wyrównanie kosztów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia pracowników. Wniosek został skonstruowany przez szpital na podstawie treści przepisów.

29 września 2016 roku

Dzik: Dzięki płacy minimalnej rynek pracy należy do pracownika

Ostatnie regulacje dotyczące rynku pracy w ustawie o płacy minimalnej wyznaczają dobry kierunek. W końcu mówimy o tym, że płaca minimalna w Polsce jest obowiązkiem. Z drugiej strony rynek pracy idzie dużo dalej, ponieważ obietnica wyższej płacy i program "500+" powoduje, że coraz więcej pracowników szuka lepszego wynagrodzenia

31 sierpnia 2016 roku

Wyższa pensja minimalna? Samorządy są przeciw

Strona samorządowa nie zaopiniowała rządowego rozporządzenia podnoszącego płacę minimalną w 2017 r. Jak argumentowano podczas środowego posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, rząd nie uwzględnił kosztów dla samorządów związanych z podwyżką.

4 lipca 2016 roku

Ile polskie firmy stracą na płacy minimalnej we Francji?

Nawet 600 zł dziennie może zarobić od 1 lipca kierowca realizujący transport we Francji. Wzrost kosztów pracy oraz nowe obowiązki administracyjne utrudnią polskim firmom świadczenie usług na rynku francuskim.