tag

przedsiębiorstwo

8 stycznia

22 grudnia

3 grudnia

Czujemy się niedoceniani w pracy

Na 61 państw uwzględnionych w rankingu zajmujemy dopiero 32 miejsce. Badania pokazują też, że Polaków charakteryzuje niska motywacja, którą z kolei rekompensuje wysoka jakość edukacji oraz kompetencji naszych managerów. Mimo to, wiele polskich firm nie przykłada należytej wagi do predyspozycji swoich pracowników.

24 października

Wcześniejsze publikacje

We wrześniu liczba upadłości firm w Polsce rosła trzeci miesiąc z rzędu

We wrześniu opublikowano informacje o upadłości 86 polskich przedsiębiorstw wobec 47 we wrześniu ub.r. – informuje w raporcie firma Euler Hermes, ekspert rynku ubezpieczeń należności handlowych, ubezpieczeń i windykacji. Od początku roku opublikowano informacje o 589 tak rozumianych upadłościach wobec 574 w tym samym okresie ub. r. (+3%). Ich liczba będzie rosła, nawet w dotychczas lepiej radzącym sobie sektorze transportu – przewiduje Euler Hermes

Raport DELab UW: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw ukryta

DELab UW i Polska Rada Biznesu zaprezentowały raport: „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”. Wynika z niego, że Polska wciąż jest „umiarkowanym innowatorem”, obok m.in. Chorwacji, Litwy i Łotwy

Pozostałe publikacje o tym tagu

22 sierpnia 2016 roku

585 mln zł z UE na rozwój innowacyjności trafi do małopolskich firm

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy planują realizację projektów badawczo-rozwojowych będą mogli otrzymać łącznie prawie 585 mln zł wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rozpoczęły się pierwsze nabory dla zainteresowanych firm.

16 sierpnia 2016 roku

Rośnie zainteresowanie firm finansowaniem poprzez emisje obligacji

Jan Mazurek, ekspert Domu Maklerskiego Michael/Ström: Rośnie zainteresowanie finansowaniem poprzez emisje obligacji. W szczególności zalety tego instrumentu doceniają przedsiębiorstwa. Sprzyja temu zarówno zaostrzenie wymogów w zakresie pozyskania kredytu bankowego, wzrost opłat bankowych, jak również poprawa świadomości finansowania instrumentami alternatywnymi

16 sierpnia 2016 roku

Banki bardziej restrykcyjne niż obligatariusze

Przykład spółki Action, wobec której banki wstrzymały kredytowanie na wieść o podatkowych kłopotach, dostarcza argumentów przemawiających za dywersyfikacją źródeł finansowania. Pokazuje, że emisja obligacji może dawać korzyści, nawet mimo wyższych kosztów odsetkowych, a bardziej elastyczne podejście obligatariuszy może stanowić szansę na wyjście z trudnej sytuacji

7 sierpnia 2016 roku

Tajemnice żywotności najstarszych polskich firm

Co najmniej kilkaset polskich firm istnieje dłużej niż 100 lat, a kluczową dla nich jest umiejętność adaptacji - ocenia dr Tomasz Olejniczak, ekspert w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzący badania nad historią najstarszych polskich firm

18 lipca 2016 roku

Rynek pracy coraz bardziej rozgrzany

Według najnowszych danych GUS, w czerwcu firmy przyjęły 19 tys. nowych pracowników, w efekcie zatrudniają one już 5 mln 753 tys. osób, po raz kolejny poprawiając wieloletni rekord. Przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w porównaniu do czerwca ubiegłego roku o 3,1 proc., co w wymiarze realnym oznacza wzrost o 175 tys. osób - info

9 maja 2016 roku

NBP: coraz lepsza koniunktura dla przedsiębiorstw

W 2015 roku koniunktura dla przedsiębiorstw, mierzona dynamiką przychodów, nieznacznie poprawiła się względem 2014 r. - wynika z raportu NBP na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r.

9 maja 2016 roku

NBP o sytuacji firm w IV kwartale 2015 r.: rośnie dynamika przychodów

Narodowy Bank Polski opublikował 9 maja br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r. Wynika z niego, że w 2015 r. koniunktura, mierzona dynamiką przychodów, nieznacznie poprawiła się względem 2014 r. – z perspektywy popytu generowanego przez odbiorców krajowych oraz możliwości sprzedaży na rynkach zagranicznych

24 stycznia 2016 roku

Największą barierą dla przedsiębiorczości są koszty pracy

Koszty pracy, niestabilność prawa i nadmiar obowiązków biurokratycznych najbardziej przeszkadzają firmom - wynika z badania dotyczącego barier w działalności gospodarczej przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

27 listopada 2015 roku

Firma z Energią - mistrzowie polskiego eksportu

Polskich firm, dobrze radzących sobie na rynkach zagranicznych, mamy już naprawdę dużo. Co jeszcze bardziej cieszy, ciągle ich przybywa. Są też wśród nich już takie, które w swoich branżach rywalizują, także za granicą, jak równy z równym ze światowymi liderami

17 listopada 2015 roku

ZUS znowu chce pomagać przedsiębiorcom: Pytanie przedsiębiorcy chcą tej pomocy?

Na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców w poprawę warunków pracy ZUS przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł, z czego do tej pory wydano 12 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na 90-proc. dofinansowanie budżetu projektu, największe firmy – nawet do 500 tys. zł. Wartość najdroższego projektu dofinansowanego przez ZUS sięgnęła 300 tys. zł. Od początku roku wpłynęło ponad 2 tys. wniosków.

31 sierpnia 2015 roku

Grupa Polimex-Mostostal przedstawia strategię stabilnego rozwoju do 2020 roku

Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów – to główne zadania, które Grupa Polimex-Mostostal przyjęła w Strategii stabilnego rozwoju na lata 2016-2020

5 lipca 2015 roku

Konwencja PiS: amerykański noblista przestrzega przed euro

Laureat nagrody Nobla z dziedziny ekonomii Eric S. Maskin, naukowiec, uhonorowany Noblem za prace nad teorią projektowania mechanizmów, wygłosił wykład otwierający ostatni, trzeci dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz ugrupowań z PiS współpracujących

3 lipca 2015 roku

Konwencja PiS: zapowiedź punktu zwrotnego, deregulacja gospodarcza i zasada polskiej racji stanu

Zapowiedzi deregulacji gospodarczej, realizacji przez spółki skarbu państwa polityki wynikającej z polskiej racji stanu, a także walki o wyłączenie polskiego węgla z unijnej polityki dekarbonizacji padły w piątek podczas konwencji programowej PiS oraz ugrupowań z PiS współpracujących. Deklaracje te złożyli uczestnicy paneli nt. gospodarki i rozwoju oraz polityki energetycznej, które otworzyły rozpoczętą w piątek w Katowicach trzydniową konwencję prawicowej opozycji.

25 czerwca 2015 roku

To nie jest kraj dla przedsiębiorczych matek

W ramach walki z naciągającymi ZUS pseudo-przedsiębiorczyniami , rząd przygotował nowe prawo, które sprawi, że w Polsce bardziej będzie się opłacało przyszłym matką być na bezrobociu niż prowadzić firmę