tag

rynek pracy

Dzisiaj

Work Service: brak pracowników hamuje rozwój firm

51 proc. pracodawców deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników - wynika z raportu Work Service. Jedna trzecia firm borykających się z brakami kadrowymi właśnie z tego powodu nie jest w stanie zawierać nowych kontraktów z klientami

11 sierpnia

9 sierpnia

Gł. ekonomista PKO BP Piotr Bujak: wzrost PKB przyspieszy do 4,1 proc. w 2018 r.

Naszej gospodarce sprzyja przede wszystkim ożywienie gospodarcze w strefie euro, a także poprawa klimatu inwestycyjnego w kraju i wzrost absorpcji środków unijnych. Szybszy wzrost gospodarczy połączony z poprawą na rynku pracy może doprowadzić do nasilenia presji inflacyjnej. Połączenie szybkiego wzrostu gospodarczego ze wzrostem inflacji to, z kolei zapowiedź podwyżek stóp procentowych. Szacujemy, ze pierwsze podwyżki stóp będą w IV kwartale 2018 r. o 25 pkt. proc. – zapowiada Piotr Bujak z PKO BP

8 sierpnia

MIB liczy na solidarność państw regionu ws. pracowników delegowanych

W ub. roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowelizacji dyrektywy z 1996 r. w sprawie delegowania pracowników w UE. Najważniejszą proponowaną zmianą jest wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Francja, wspierana przez kilka innych zachodnich krajów, forsuje ograniczenie delegowania do 12 miesięcy. Dla polskich firm, które delegują prawie pół miliona pracowników, to skrajnie niekorzystne zapisy

Wcześniejsze publikacje

Dobre payrolle negatywne dla Wall Street?

Dzisiejsza sesja giełdowa na rynkach finansowych należała raczej do spokojniejszych. Niemniej sporo działo się dzisiaj na rynkach, a jedno z ważniejszych wydarzeń tego tygodnia dopiero przed nami. Najmocniej w Europie prezentowała się dzisiaj giełda w Londynie za sprawą decyzji Banku Anglii, natomiast w Warszawie dzień zakończony został pozytywnie pomimo mieszanych doniesień z rynku

Pensje w handlu i usługach poszły w górę o 10 proc. To dopiero początek

W walce o pracownika pracodawcy zaczęli podnosić płace. Zyskują zwłaszcza przedstawiciele prostszych profesji sektorów usługowych i handlowych, gdzie głód rąk do pracy jest najbardziej odczuwalny. Jeszcze kilka miesięcy temu zaledwie garstka ekspertów rynku pracy wskazywała, że ratunkiem dla pracodawców nie będzie tania siła robocza zza naszej wschodniej granicy, ale systematyczny podział zysku uwzględniający wzrost wynagrodzeń pracowników

Pozostałe publikacje o tym tagu

26 lipca 2017 roku

Przed FOMC: dwie dobrze znane kwestie

Jeśli Fed miałby nie zmieniać swojego nastawienia, oznaczałoby to zmierzanie do startu procesu redukcji sumy bilansowej we wrześniu i kolejnej podwyżki stóp procentowych w grudniu. Szczególnie ten pierwszy element może znaleźć mocniejszy akcent w komunikacie w środę. W czerwcu Komitet oczekiwał, że normalizacja sumy bilansowej rozpocznie się „jeszcze w tym roku”

25 lipca 2017 roku

NBP: można oczekiwać dalszego, choć powolnego, przyspieszenia dynamiki płac

W I kwartale 2017r. wyraźnie wzrosła liczba osób pracujących, jak również przeciętna liczba przepracowanych godzin. Jednocześnie, stopa bezrobocia obniżyła się do rekordowo niskiego poziomu. Stopa bezrobocia BAEL w I kw. br. obniżyła się do 5,2 proc., czyli o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z IV kw. 2016 r. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL – czytamy w nowym, kwartalnym raporcie o rynku pracy w I kw. 2017 r. NBP.

11 lipca 2017 roku

Wyniki badania Randstat potwierdzają bardzo dobrą koniunkturę na rynku pracy

Poziom rotacji na polskim rynku pracy zwiększył się do 27 proc. w II kw. br. wobec 21 proc. w I kw. br. (rok temu wyniósł 29 proc.), co wskazuje na najwyższą rotację w Europie. Wyniki potwierdzają bardzo dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy. Pracownicy to wykorzystują i poszukują pracy lepszej jakości lub lepiej płatnej.

7 lipca 2017 roku

Rynek pracy sprzyja Wall Street

Na globalnych rynkach widać już wakacyjne na stroje i dopiero popołudni zrobiło się ciekawej. Stało się tak za sprawą danych z amerykańskiego rynku pracy, które zostały z ulgą przyjęte przez Wall Street. Ponadto doszło do wyczekiwanego spotkania prezydentów Trumpa oraz Putinana szczycie G20, aczkolwiek to wydarzenie nie miało większego przełożenia na nastroje inwestorów

26 czerwca 2017 roku

Spadek bezrobocia cieszy, rynek pracy niepokoi

Najbardziej dynamiczny w skali roku wzrost liczby pracujących w pierwszym kwartale miał miejsce w transporcie i gospodarce magazynowej (o 7 proc.), informacji i komunikacji (o 6,3 proc.), handlu i naprawie pojazdów (o 5,1 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 4,4 proc.). Spadek zanotowano w górnictwie (o 6 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i gorącą wodę oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (w obu przypadkach po 1,5 proc.). Dane za maj potwierdzają te tendencje

18 czerwca 2017 roku

GAZETA BANKOWA: Jak moje dziecko może wygrać z robotem, czyli edukacja XXI wieku

Umiejętność rozwiązywania problemów jest jedną z najważniejszych kompetencji w XXI w. Tymczasem młodzi ludzie są patologicznie uzależnieni od gotowych rozwiązań technologicznych, czyli mówiąc wprost zamiast myśleć i działać samemu sięgają do internetu i smartfonów. A gdy tam nie ma rozwiązania, bezradnie rozkładają ręce, wpadają w gniew lub apatię

11 czerwca 2017 roku

GAZETA BANKOWA: Ukraińcy ratują nas przed katastrofą

Nadal powinniśmy przyjmować imigrantów z Ukrainy, Białorusi i Wietnamu na tyle, na ile jest to potrzebne polskiej gospodarce. Gdyby nie było Ukraińców, polska gospodarka już teraz by stanęła – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w rozmowie z Błażejem Torańskim

6 czerwca 2017 roku

Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej do 2080 zł od 2018 r.

Rząd zaproponował także podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13,5 zł w 2018 r. z 13 zł w 2017 r. Propozycje te zostaną przedstawione w Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. W poprzednich latach podwyżki minimalnej pensji wynosiły 4-8%. Jak podawał wcześniej GUS, tyle zarabia ok. 13% ogółu zatrudnionych na etacie.

5 czerwca 2017 roku

PIP: w 28 proc. firm nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej

Do tej pory PIP przeprowadziła 6 tys. kontroli, do końca roku ma być ich co najmniej 20 tys. Dotychczasowe kontrole ujawniły nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce m.in.: poprzez braku zapisu w umowie ws. sposobu potwierdzania liczby godzin, braku ewidencji godzin wykonywania zlecenia, nieprzestrzegania obowiązku wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu

1 czerwca 2017 roku

Sytuacja po ADP i innych skrótach

Raport ADP dotyczący rynku pracy w USA wypadł dziś zupełnie nieźle, a nawet bardzo dobrze. Oczekiwano 185 tys. nowych miejsc zatrudnienia (za maj), a faktycznie przybyło ich 253 tys. W każdym razie takie są szacunki firmy Automatic Data Processing

1 czerwca 2017 roku

Trudno zerwać z pozytywnym sentymentem

PMI z Chin rozczarował, podobnie jak dane z Polski, ale inwestorom trudno zerwać z pozytywnym sentymentem rynkowym. Rynek akcji w Europie zaczyna dziś od wzrostów, złoty jest stabilny, a EUR/USD pozostaje wysoko. Dziś maraton PMI/ISM, raport ADP i dane o zapasach ropy naftowej

31 maja 2017 roku

KE przyjęła strategię dla transportu, regulującą płace pracowników w delegacji

Pracodawcy wysyłający swoich kierowców do innych państw członkowskich nawet na krótki okres są zobowiązaniu do wypełniania obciążających i kosztownych wymogów administracyjnych. Nowe zasady zapewnią bardziej sprawiedliwy i efektywny system dla transportu drogowego - czytamy w informacji Komisji. Nowe zasady zagwarantują wyższe wynagrodzenie, jeśli kierowca przepracuje co najmniej trzy dni w miesiącu w państwie członkowskim o wyższych stawkach wynagrodzenia, podano także.

22 maja 2017 roku

KE zaleca Polsce większy udział kobiet w rynku pracy i wyższy wiek emerytalny

Zdaniem Komisji, obniżenie wieku emerytalnego, które wejdzie w życie jesienią 2017 r., skłoni część starszych pracowników do wyjścia z rynku pracy. Ponadto nowe świadczenia na dzieci - choć według oczekiwań mają ograniczyć ubóstwo i nierówności - mogą mieć także negatywny skutek w zakresie udziału rodziców, głównie kobiet, w rynku pracy, podkreśliła KE.

18 maja 2017 roku

Tempo wzrostu płac, w kolejnych miesiącach, może przyspieszyć

Jak podał GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 4.489,1 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,1 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca wynagrodzenie w kwietniu spadło o 1,9 proc., co ma związek z efektami sezonowymi, w tym z mniejszą liczbą roboczych.

12 maja 2017 roku

Fundamenty w Polsce coraz mocniejsze. Co dalej z ropą?

Słabsze dane z Chin spowodowały odwrót inwestorów od surowców, w tym od ropy naftowej. Czarnemu złotu nie pomagały informacje o produkcji w Stanach Zjednoczonych czy liczbie nowych odwiertów. Ponadto okazało się, że popyt nie jest tak duży, jak wcześniej prognozowano. W efekcie ograniczenie wydobycia przez OPEC ma mniejszy, niż zakładano, wpływ na bieżącą wycenę surowca

9 maja 2017 roku

Ekspertka: krótkie staże zawodowe mogą być bezpłatna, dłuższe - powinny być płatne

Konieczne jest wypracowanie pewnych norm, dobrych praktyk w odniesieniu do staży tak, aby wyeliminować sytuacje patologiczne. Staże nie powinny służyć do pozyskiwania darmowej czy bardzo taniej siły roboczej. Powinien zostać stworzony kodeks dobrych praktyk, żeby zjawiska tego typu całkowicie wyeliminować z rynku. Tymczasem polskie szkolnictwo, zdaniem ekspertów "bardzo słabo" przygotowuje do wykonywania jakiegokolwiek zawodu. W związku z tym staże czy praktyki są cennym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego

9 maja 2017 roku

Z grupy Kopex odeszło ok. 1,8 tys. osób; dalsze redukcje już na mniejszą skalę

W ubiegłym roku zadłużona grupa Kopex redukowała zatrudnienie m.in. w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych w takich spółkach z grupy kapitałowej jak Kopex Machinery, Tagor czy Kopex-Eko. Jak ocenił we wtorek prezes Famuru Mirosław Bendzera, w sumie grupa Kopex zredukowała zatrudnienie o ok. 1750-1800 osób i proces ten wciąż trwa