tag

sądownictwo

2 sierpnia

26 lipca

24 lipca

Prezydent Andrzej Duda zawetuje dwie ustawy dotyczące reformy sądownictwa: o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa

Zdecydowałem, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi czyli zawetuję ustawę o Sądzie Najwyższym jak również ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem Sejm doprowadził do tego, że są one powiązane. Powiedziałem, że sędziowie do KRS nie mogą być wybierani zwykłą większością głosów. Na to się nie zgadzam. Jestem absolutnym zwolennikiem reformy wymiaru sprawiedliwości, ale musi być to reforma mądra - oświadczył prezydent Andrzej Duda w poniedziałek

19 lipca

Wcześniejsze publikacje

Będzie nawet 10 tys. upadłości konsumenckich rocznie

Należy zwiększyć ilość sędziów, orzekających w procesach upadłościowych. Inaczej, sądy zostaną zablokowane. W ub. roku mogło być ponad 4 tys. upadłości. Ale w kolejnych latach będzie ich więcej. Resort Sprawiedliwości zabezpieczył środki na utworzenie 80 nowych etatów w 2017 r. Według prawników, to za mało.

Pozostałe publikacje o tym tagu

4 marca 2016 roku

Pisma procesowe będzie można składać przez internet

Od września 2016 roku składanie pism procesowych będzie możliwe przez internet, a postępowanie dowodowe będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Umożliwią to zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Pozwolą one skrócić czas postępowania i oszczędzić koszty. Dużo będzie jednak zależało od gotowości sędziów i stron w sprawie do skorzystania z nowych środków.

14 lutego 2016 roku

Uwaga! Prawnicy procesowi - najemnicy na wojnie czy strategiczni doradcy klienta w dobie kryzysu?

W dniu 1 stycznia weszła w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia bowiem zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób

28 października 2015 roku

Z OSTATNIEJ CHWILI: Poczta Polska wygrywa przetarg na obsługę sądów?

Potencjalny wybór Poczty Polskiej na firmę obsługującą to zlecenie zakończy dwuletni bałagan panujący na rynku. Przypomnijmy, że kancelarie adwokackie i zwykli ludzie borykali się w tym czasie z ogromnymi problemami przy odbiorze korespondencji sądowej. Placówki wydające te przesyłki często zmieniały adresy lub znajdowały się w miejscach, które utrudniały dostęp do tej korespondencji (np. sklepy monopolowe).

23 kwietnia 2015 roku

Komornicy alarmują: dostajemy sfałszowane tytuły egzekucyjne. Poszkodowany ma cztery dni na skuteczną reakcję

Do komorników napływają fałszywe tytuły wykonawcze, czyli sądowe dokumenty, na podstawie których dokonywane są egzekucje - alarmuje Krajowa Rada Komornicza, apelując o zgłaszanie do nich takich przypadków. Komornik sądowy ma ustawowy termin do 4 dni na przekazanie wyegzekwowanych pieniędzy wierzycielowi, więc szybka reakcja osób zainteresowanych może pomóc w zweryfikowaniu tytułu wykonawczego

9 kwietnia 2015 roku

Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne

Przepisy mają realizować tzw. politykę nowej szansy, czyli kompleksową strategię gospodarczą państwa, ukierunkowaną na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how

8 kwietnia 2015 roku

Rewolucyjny projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne na ostatnim zakręcie w Sejmie

Posłowie pozytywnie przyjęli w środę projekt Prawa restrukturyzacyjnego, które ma zapewnić przedsiębiorstwom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, skuteczną restrukturyzację przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli. Kluby podczas drugiego czytania w Sejmie zgłosiły jednak do projektu poprawki, dlatego wrócił on do komisji sprawiedliwości i praw człowieka w celu ich rozpatrzenia.

31 stycznia 2015 roku

Intruz Iustitia - smutna historia fatalnej windykacji...

Kliencie banku, kredytobiorco, dłużniku – uważaj! Jeśli zadzwoni do ciebie windykator, używający łacińskiego słowa „uczciwość”, to zacznij się modlić, żeby twój dług nie zamienił się w koszmar

21 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach następną ofiarą opcji walutowych

Wymiar sprawiedliwości miewa problemy z poruszaniem się w skomplikowanej materii instrumentów finansowych. Świadczy o tym miażdżące dla sądu I instancji uzasadnienie skutecznej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach. Uniewinnił on pracowników ING Banku od zarzutu oszustwa przy zawieraniu w 2008 roku z firmami umów związanych z opcjami walutowymi. Teraz Sąd Apelacyjny nakazał powtórzenie postępowania.

25 września 2014 roku

Najbardziej absurdalne pozwy

Pozwać gwiazdę tylko dlatego, że jest się do niej podobnym? Oskarżyć prezentera pogody o deszcz albo szatana o niepowodzenia w życiu? Dlaczego nie? Oskarżyć można wszystkich i o wszystko, a pozwy, jakie wpływają do sądów, wzbudzają niekiedy śmiech i niedowierzanie. Prym w składaniu najbardziej absurdalnych pozwów wiodą mieszkańcy USA.

3 czerwca 2014 roku

Historyczny proces. KNF w roli prokuratora broni polisolokat

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego włączył się do procesu, który toczy się przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Jeśli ubezpieczyciel przegra, polisolokaty mogą okazać się nieważne. Komisja najwyraźniej chce szybko zamknąć sprawę, argumentując za...ubezpieczycielami.

15 maja 2014 roku

Kolejna wygrana w sądzie ws. polisolokaty

Ubezpieczenia na życie z UFK to udany przekręt prawno-finansowy, wymyślony przez „tęgie głowy” rynku finansowego. Polisolokaty, które zostały masowo wprowadzone do obrotu konsumenckiego od kilku lat są stale przedmiotem sądowych spraw. Kolejny wyrok zasądzony na rzecz klienta daje nadzieję na wygraną konsumentom, którzy dali się namówić na tego rodzaju produkt.