tag

samorząd gminny

10 sierpnia

29 lipca

ME: będą przepisy porządkujące opłaty za oświetlanie ulic

W latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych ub. wieku infrastrukturę oświetleniową duża część samorządów przekazała przedsiębiorstwom energetycznym. To skutkuje tym, że teraz,wiele gmin ma problemy z ustaleniem warunków dzierżawy, wyborem dostawcy energii elektrycznej, wykonawców usług konserwacji, czy też modernizacji

30 maja

7 maja

Wcześniejsze publikacje

Małopolskie/ Samorząd dopłaci 1,5 tys. zł na zatrudnienie niani

O udział w programie mogą starać się wszyscy pracujący rodzice, bez względu na sytuację osobistą, także ci samotnie wychowujący dzieci oraz pozostający w związkach nieformalnych. O pierwszeństwie uczestnictwa w programie zdecydują gminy. Pod uwagę mogą być brane różne kryteria, m.in. wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, dochody.

Pozostałe publikacje o tym tagu

22 lipca 2016 roku

NFOŚiGW: Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i samorządowców

Do wtorku, 26 lipca br. trwają jeszcze zapisy na bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców PO IiŚ 2014-2020 – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze. Eksperci NFOŚiGW podczas spotkania, które odbędzie się w siedzibie Funduszu 28 lipca br., przedstawią procedurę i kryteria wyboru projektów, procedurę zawierania umów z wykonawcami i zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie

5 lutego 2016 roku

Gminy mają problem z fotoradarami

Od 1 stycznia gminy nie mogą już używać fotoradarów, toteż wiele z nich zaczęło pozbywać się urządzeń. Z kolei strażnicy miejscy zostali oddelegowani do innych zadań. Wielu samorządowców jednak nie chce rozstawać się z fotoradarami.

25 grudnia 2015 roku

Samorządy łatwiej zrewitalizują zdegradowane obszary

Samorządy zyskały nowe narzędzia do kompleksowej odnowy zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie obszarów, dzięki przepisom ustawy o rewitalizacji, obowiązującym od miesiąca. Ma to przyczynić się do poprawy jakości życia ok. 2,4 mln ludzi zamieszkujących te tereny.

20 grudnia 2015 roku

Zakopane czeka proces o bezprawne pobieranie opłaty klimatycznej

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął niedawno pozew czterech turystów, zdaniem których, z uwagi na zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem została od nich bezprawnie pobrana opłata miejscowa (klimatyczna). Proces ma ruszyć w przyszłym roku. Z tytułu opłaty miejscowej do kasy Zakopanego rocznie wpływa około 2,7 mln zł

8 grudnia 2015 roku

Rząd PiS bada, czy można unieważnić transakcję sprzedaży kolei linowej na Kasprowy Wierch spółce z Luksemburga

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje materiały, na podstawie których Walne Zgromadzenie PKP zgodziło się na sprzedaż akcji spółki Polskie Koleje Linowe (PKL), w skład których wchodzi kolej linowa na Kasprowy Wierch - wynika z informacji resortu. PKL zostały sprzedane we wrześniu 2013 r. i są teraz bezpośrednio kontrolowane przez luksemburską spółkę Altura. Powrót kolejek "w polskie ręce" zapowiadał PiS podczas kampanii wyborczej

14 maja 2015 roku

Biurokraci rosną w siłę

Wbrew hucznym zapowiedziom rządzącej ekipy liczba urzędników w Polsce nie tylko nie spadła, ale solidnie wzrosła. Przy czym w parze ze wzrostem liczebności rośnie siła urzędników m.in. do blokowania antykorupcyjnych zmian

18 września 2014 roku

Ta książka ma ułatwić samorządom współpracę z chińskimi władzami

Pierwszy w Polsce przewodnik, który ma ułatwić samorządom współpracę z chińskimi władzami lokalnymi, opracowali naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego autorzy radzą m.in. jak przygotować się do rozmowy z partnerami chińskimi, a nawet jakiego menu spodziewać się podczas wspólnego posiłku.

27 lipca 2014 roku

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała bulwersujący raport o wiatrakach

Żadna ze skontrolowanych gmin, nawet w sytuacji licznych protestów dotyczących lokalizacji farm wiatrowych, nie zdecydowała się na zorganizowanie referendum w tej sprawie, a w około 30 proc. gmin elektrownie wiatrowe lokalizowane były na gruntach należących do osób pełniących funkcję organów gminy bądź zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych m.in. do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów gmin, tj. osób, które jednocześnie w imieniu gminy uczestniczyły w podejmowaniu bądź podejmowały decyzje, co do miejsca inwestycji.

11 maja 2014 roku

Aquaparki za unijne pieniądze - nie zawsze trafione inwestycje

Aquaparki bywają podawane jako przykład źle wydanych środków z UE. Według MSZ Polska wydała na nie tylko niewielki ułamek procenta unijnej kasy, ale to wciąż wiele milionów złotych. Odpowiedź, czy były to zmarnowane pieniądze, nie jest na razie jednoznaczna.

11 maja 2014 roku

MF przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów

Ministerstwo Finansów jest przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów - wynika z tabeli rozbieżności, przedstawionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji po konsultacjach społecznych projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

8 lutego 2014 roku

Genialny pomysł samorządowców. Chcą miliardowego haraczu od firm

Samorządowcy wpadli na pomysł by wykorzystać prace w parlamencie nad rządowym projektem ustawy, która m.in. ogranicza do 50 proc. odliczenie VAT od samochodów osobowych używanych przez przedsiębiorców do celów służbowych i prywatnych. Chodzi o podatek od środków transportowych, który obciążyć miałby dodatkowo służbowe auta o masie do 3,5 tony.

8 grudnia 2013 roku

Nieprzemyślane inwestycje unijne pogrążają finanse samorządowe

Coraz wyższą cenę płacą samorządy za nieefektywne inwestycje unijne. Nietrafione projekty wręcz pogrążają i tak coraz mocniej obciążone zadaniami budżety gminne. Obiekty powstałe często tylko dla satysfakcji rządzących są przez mieszkańców nazywane pomnikami samorządowej władzy. Zdecydowanie zabrakło pomysłów, które w bezpośredni sposób zwiększyłyby potencjał rozwojowy gmin i przedsiębiorstw.