tag

węgiel

8 sierpnia

7 sierpnia

3 sierpnia

Apel sprzedawców węgla do samorządów

Rozwiązania przyjęte w samorządowych uchwałach antysmogowych dla ponad 3,5 mln gospodarstw domowych mogą oznaczać wzrost cen paliwa o połowę, a kotły węglowe mogą podrożeć nawet ośmiokrotnie - ocenia środowisko sprzedawców węgla, apelując o zmiany w uchwałach.

2 sierpnia

K. Tchórzewski: Import węgla wzrósł r/r do 3,8 mln ton w I-V, ponad 60% z Rosji

Po 5 miesiącach z tego kraju zaimportowano ponad 2,3 mln ton węgla. Ponad 0,8 mln ton węgla trafiło do Polski z Australii (węgiel koksowy). Sytuacja po 5 miesiącach 2016 r. była podobna jeśli chodzi o kierunki importu. W okresie styczeń-maj 2017 r. zaimportowano 0,5 mln ton węgla więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Węgiel importowany sprzedawany jest głównie w Polsce północnej i północno-wschodniej z przeznaczeniem zarówno do gospodarstw domowych, jak i jednostek przemysłowych

Krzysztof Tchórzewski: Przewidywany poziom wydobycia PGG to 32,4 mln ton w 2017 r.

W celu realizacji zaplanowanych na 2017 r. wyników produkcyjnych, w spółce podejmowane są działania mające na celu stabilizację wydobycia w drugim półroczu 2017 r. Uwzględniając planowane działania zakłada się, iż przewidywany poziom wydobycia w 2017 r. wyniesie ok. 32,4 mln ton i będzie wyższy od przyjętego w biznes planie - – napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską

Wcześniejsze publikacje

PiS: spółki węglowe rozwijają się lepiej niż za czasów PO

Spółki węglowe rozwijają się lepiej niż za czasów Platformy Obywatelskiej - powiedział poseł PiS Grzegorz Matusiak, odnosząc się do zarzutów posłów PO, którzy podczas czwartkowej konferencji prasowej mówili, że w spółkach węglowych odbywa się "skok na kasę nominatów PiS".

Pozostałe publikacje o tym tagu

20 lipca 2017 roku

Ciepłownictwo: Polska węglem stoi

Polska energetyka w roku 2030 oraz 2050 będzie miejscem wielu zmian. Jest wiele powodów – jednym z nich są kończące się niektóre surowce. Po 2030 roku węgiel brunatny zostanie wyczerpany w ponad 60%, a oparte na węglu brunatnym elektromagnetyka oraz elektrociepłownictwo będą wygaszane ze względu na brak surowca.

18 lipca 2017 roku

Prezes Bogdanki przewiduje wzrost cen węgla w przyszłym roku

Na podstawie zawieranych kontraktów na rynku spot można oczekiwać, że w przyszłym roku ceny węgla na krajowym rynku wzrosną - ocenił prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga. Spółka chce ustalić ceny dla większości wolumenu na 2018 rok na przełomie września i października

7 lipca 2017 roku

PGG: uchwały antysmogowe eliminują 2,5 mln ton węgla

Według szacunków PGG uchwała spowoduje dla klientów wzrost rocznych kosztów ogrzewania domu średnio z obecnych 2,3 tys. zł do ponad 4 tys. zł. Według prezesa PGG Tomasza Rogal uchwała wyeliminują nie tylko najbardziej uciążliwe muły węglowe i tzw. flotokoncentraty (kilkaset tysięcy ton), ale także wysokiej jakości miały węglowe i tzw. węgiel gruby (w sumie ok. 2 mln ton)

6 lipca 2017 roku

PGG: gwarantujemy węgiel dla stałych odbiorców, staramy się pozyskać nowych

W tym roku PGG zamierza też sprzedać ponad 5 mln ton węgla odbiorcom z sektora komunalno-bytowego, ponad 2 mln ton węgla do koksowania oraz wyeksportować ok. 3-4 mln ton surowca. Prezes potwierdził, że firma rezygnuje z oferowania klientom detalicznym mułów węglowych i flotokoncentratów, które spalane w domowych paleniskach przyczyniają się do powstawania smogu. Muły mają być bezpiecznie spalane w energetyce lub przerabiane na brykiety

3 lipca 2017 roku

Jeszcze w tym roku barki z węglem wrócą na Kanał Gliwicki

Do końca tego roku, kosztem ok. 50 mln zł, przywrócona zostanie żeglowność Kanału Gliwickiego. Jesienią pierwsze barki z węglem popłyną Odrą z Górnego Śląska do Opola i Wrocławia - zadeklarował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk

29 czerwca 2017 roku

Bogdanka wkrótce złoży wniosek o koncesję wydobywczą na pole Ostrów

Pozyskanie tej koncesji oznacza podwojenie dostępnych zasobów - weszlibyśmy na poziom 450 mln ton dostępnych zasobów węgla, co daje żywotność kopalni - przy wydobyciu ok. 9 mln ton rocznie - około 50 lat. W stosunku do dzisiejszych 25 lat oznacza to dwukrotny wzrost, a więc jest to fundamentalna dla spółki zmiana - mówi prezes Krzysztof Szlaga

29 czerwca 2017 roku

PGG rozpoczyna przygotowania do przekształcenia w spółkę akcyjną

Po zarejestrowaniu dokonanego w ostatnim czasie podwyższenia kapitału spółki, Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpocznie procedurę przekształcenia firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną - poinformował prezes PGG Tomasz Rogala.

27 czerwca 2017 roku

Węglokoks rozważa import węgla, ale nie z Rosji

Katowicki Węglokoks SA - największy polski eksporter węgla – rozważa możliwość zaangażowania się także w import tego surowca. Spółka bada rynek, parametry handlowe i możliwe kierunki importu, ale nie przewiduje sprowadzania węgla z Rosji - podał we wtorek Węglokoks.

19 czerwca 2017 roku

Szansą dla polskiego górnictwa mogą być czyste technologie węglowe

Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla i przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa – uważa Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica. Chodzi przede wszystkim o zgazowanie węgla w technologii przetwarzania odpadów węglowych, mułów i zanieczyszczonych miałów.

12 czerwca 2017 roku

NIK: nieskuteczna restrukturyzacja górnictwa mimo 65,7 mld zł wsparcia za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL

Zdaniem kontrolerów, okresu dobrej koniunktury na węgiel nie wykorzystano na dostosowanie wielkości zatrudnienia do faktycznych potrzeb spółek i poprawę wydajności wydobycia. Osiągana wydajność wydobycia w latach realizacji programu rządowego (2007-2015) była niższa od wydajności w roku poprzedzającym jego rozpoczęcie (2006 r.). Nie było także korelacji pomiędzy wzrostem średniego wynagrodzenia a osiąganą wydajnością, co najbardziej widoczne było w największej górniczej spółce - Kompanii Węglowej

12 czerwca 2017 roku

PGG i Enea wspólnie poszukają możliwości ekologicznego wykorzystania mułów węglowych

Spalanie mułów w indywidualnych paleniskach to jedna z istotnych przyczyn smogu. W ostatnim czasie krajowi producenci węgla deklarują, że muły nie będą już oferowane indywidualnym odbiorcom, ale zagospodarowywane w zawodowej energetyce. Celem podjętej współpracy obu firm jest wytworzenie technologii, która pozwoli stosowanie tego niskiej jakości paliwa do ekologicznej produkcji prądu i ciepła