Informacje

To finanse głównie motywują nas do zmiany pracy

Szymon Szadkowski

  • Opublikowano: 14 listopada 2016, 15:13

    Aktualizacja: 14 listopada 2016, 15:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Jak wynika z badania Pracuj.pl "Specjaliści na rynku pracy 2016" prawie połowa badanych prawie połowa badanych, deklarujących się jako osoby szukające pracy, odczuła w ostatnim roku ożywienie na rynku pracy. Do podejmowania nowych wyzwań motywują przede wszystkim zarobki, możliwość zatrudnienia na wyższym stanowisku oraz szkolenia i możliwość rozwoju.

Największa część ankietowanych poświęca na poszukiwanie pracy od 1 do 2 godzin tygodniowo, a jedna czwarta do godziny w skali całego tygodnia. Deklaracje te znajdują odzwierciedlenie w liczbie wysyłanych dokumentów – największa część respondentów szukających pracy wysyła od 2 do 5 CV miesięcznie. Na pierwszym miejscu wśród najtrudniejszych elementów poszukiwania pracy znalazła się trudność w znalezieniu odpowiedniej oferty, na drugim brak informacji zwrotnej po wysłaniu CV czy po rozmowie kwalifikacyjnej, a dopiero na trzecim stres związany z rozmową kwalifikacyjną.

Finanse głównym motorem zmiany

Finanse są podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy - zadeklarowało tak ponad 80 proc. osób nieszukających pracy i ponad 70 proc. osób szukających nowego zajęcia, z czego połowa pytanych przyznaje, że robi to właśnie ze względu na zbyt niskie zarobki w obecnym miejscu zatrudnienia.

Jak wynika z badania, podwyżka może mieć duże znaczenie w utrzymaniu pracownika w firmie, a szczególnie, ta przyznana w skali minionego pół roku. Wśród osób nie szukających pracy, ponad jedna trzecia przyznała, że otrzymała podwyżkę w ostatnim półroczu, a wśród osób szukających pracy odsetek ten wyniósł 17 proc.

Rolę dobrych zarobków widać także w deklaracjach związanych ze zmianami większymi niż tylko zmiana pracy. Blisko 9 na 10 ankietowanych rozważyłoby zmianę miejsca zamieszkania dla nowej pracy, gdyby wiązało się to z wyższym wynagrodzeniem, ten czynnik jest zdecydowanie dominujący.

Dopiero, gdy potrzeby finansowe są zaspokojone, ankietowani biorą pod uwagę atmosferę w miejscu pracy, poziom równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (tzw. work life balance) samorealizację i rozwój zawodowy.

Awans, szkolenia, a może dobra atmosfera

Czynniki motywujące do zmiany pracy mogą być bardzo różne i zależą od wyznawanych przez daną osobę wartości oraz indywidualnych potrzeb. Z badania Specjaliści na rynku pracy wynika jednak, że poza lepszymi zarobkami, ważna jest możliwość zatrudnienia na wyższym stanowisku i możliwość rozwoju. Wśród szukających pracy zaledwie co dziesiąty pytany otrzymał w ostatnim roku awans – dla porównania, wśród nieszukających pracy ten wskaźnik wyniósł 25%. 4 na 10 ankietowanych, którzy skłonni byliby zmienić miejsce zamieszkania dla ciekawej pracy, wskazało właśnie awans jako motywator takiej zmiany. Tyle samo badanych poszukuje nowego pracodawcy, który zapewni i sfinansuje zewnętrzne szkolenia.

Wśród powodów poszukiwania nowego zajęcia ankietowani wymieniali także często brak docenienia w obecnej pracy (45 proc. badanych), złą atmosferę pracy (23 proc. badanych) oraz złe relacje z przełożonym (prawie 15 proc. badanych). To ważny sygnał dla pracodawców, którzy powinni pochylić się nad kwestią komunikacji wewnętrznej i employer brandingu w swoich firmach, które jak się okazuje stanowią istotny element satysfakcji pracowników.

Powiązane tematy

Komentarze