Informacje

Ponad 108 mld euro wyniosły aktywa rezerwowe Polski na koniec grudnia 2016r.

br

  • 5 stycznia 2017
  • 13:20
  • 0
  • Tagi: aktywa Euro finanse NBP
  • Powiększ tekst

Zgodnie z opublikowanymi przez NBP danymi, na koniec grudnia 2016r. poziom aktywów rezerwowych Polski - zarządzanych przez NBP był wyższy niż w listopadzie 2016 r. o 3,9 mld euro i wyniósł 108,1 mld euro.

Wartość stanu rezerw wyrażona w dolarach był wyższy o 3,5 mld USD w stosunku do listopada ubiegłego roku i wyniosła 114,4 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. Bank inwestuje rezerwy w większości w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Komentarze