Informacje

autor: PKN Orlen
autor: PKN Orlen

Przejecie Unipetrol nie zagrozi stabilności Orlenu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 czerwca 2018, 10:14

  • 0
  • Powiększ tekst

PKN Orlen ocenia, że po przeprowadzeniu wykupu 5,97 proc. akcji Unipetrolu dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie, podał PKN Orlen.

Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić do końca 2018 r. Zostanie ona sfinansowana ze środków własnych PKN Orlen oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Zgodnie z założeniami, po przeprowadzeniu wykupu, dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien wpłynąć na pogorszenie oceny ratingowej - czytamy w komunikacie.

Wczoraj Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych, czyli 10 827 673 akcji. PKN Orlen zaoferuje w wykupie cenę 380 CZK za jedną akcję

Zgoda Czeskiego Banku Narodowego na przymusowy wykup akcji Unipetrolu to bardzo dobra wiadomość. Jako stuprocentowy właściciel PKN Orlen zwiększy możliwość wykorzystania zaangażowanego kapitału. Chodzi o  maksymalizację synergii w ramach całej grupy tak, aby zwiększyć efektywność czeskich zakładów. Dzięki temu wzmocnimy naszą pozycję w regionie i jeszcze skuteczniej będziemy mogli odpowiadać na rynkowe wyzwania - skomentował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w 3 krajach. W ostatnich latach, w ramach procesów optymalizacyjnych, w ramach Grupy Orlen połączono południowe aktywa w Polsce, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wahania w otoczeniu zewnętrznym. Odpowiedzią koncernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszystkim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej w stosunku do konkurentów. To dotyczy również aktywów w Czechach, podano także.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy Orlen na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie - podsumowano.

Obecnie PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrolu, stanowiących około 94,03 proc. kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBNews, MS

Powiązane tematy

Komentarze