Informacje

Więcej towarów sprowadzamy

br

  • 12 września 2018
  • 10:12
  • 0
  • Tagi: biznes eksport finanse GUS handel zagraniczny import
  • Powiększ tekst

Wartość importu - w okresie styczeń-lipiec - wyniosła 537,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,9 proc. natomiast eksportu 530,3 mld zł (wzrost o 4,7 proc.) – informuje GUS. Jak podaje Urząd Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł.

Wartość importu w dolarach USA wyniosła 153,6 mld USD, a eksportu 151,6 mld USD, (wzrost odpowiednio o 21,5 proc. i o 19,2 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld USD (w tym samym czasie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 0,8 mld USD).

W euro import wyniósł 127,3 mld, a eksport 125,7 mld EUR (wzrost w imporcie o 8,7 proc., a w eksporcie o 6,5 proc.). Ujemne saldo wyniosło 1,6 mld EUR wobec dodatniego 0,7 mld EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W okresie styczeń – lipiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji, Hiszpanii oraz Czech, a importu – z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Chin, Francji, Czech oraz Włoch. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,4 proc., wobec 66,5 proc. w analogicznym okresie ub. r., a w imporcie ogółem – 65,4 proc. (wobec 65,6 proc. w styczniu – lipcu 2017 r.) - informuje GUS.

Komentarze