Informacje

Daniel Obajtek / autor: Fratria/Julita Szewczyk
Daniel Obajtek / autor: Fratria/Julita Szewczyk

Wniosek Orlenu w sprawie Lotosu w tym roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 17 października 2018
  • 12:59
  • 0
  • Tagi: biznes fuzja Komisja Europejska Lotos Obajtek paliwa PKN Orlen
  • Powiększ tekst

PKN Orlen złoży wkrótce wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Grupy Lotos.

Wniosek będzie do końca tego roku, a może nawet wcześniej - powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

PKN Orlen jest obecnie w procesie prenotyfikacji fuzji w Komisji Europejskiej.

18 kwietnia br. Grupa Lotos poinformowała, że PKN Orlen przystąpił do procesu badania due diligence w Grupie Lotos. Jak wówczas podkreślano, rozpoczęcie tego procesu związane było z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN Orlen i Skarb Państwa.

W końcu lutego br. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Przewidywalny scenariusz zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania odnoszącego się do pozostałych 66% w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBNews, MS

Komentarze