Informacje

Wskaźnik Rynku Pracy bez zmian

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 marca 2019, 14:43

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w marcu br. nie zmienił swej wartości w ujęciu miesięcznym - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Brak spadku wskaźnika odnotowano pierwszy raz od pięciu miesięcy - dodano.

Jak podkreśliło BIEC, zazwyczaj o tej porze roku obserwowano okresowe wzrosty WRP.

Prawdopodobnie wzorem ubiegłych lat, w najbliższych miesiącach należy spodziewać się niewielkich wzrostów wskaźnika, a tym samym okresowego wyhamowania tendencji do obniżania się stopy bezrobocia rejestrowanego - podkreślili eksperci Biura.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu bieżącego roku nie zmieniła swej wartości w ujęciu miesięcznym i wyniosła 6,1 proc. - zaznaczono.

Z kolei, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia zmalała o niespełna 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,6 proc. - czytamy.

Eksperci Biura wskazali, że pięć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a trzy - zapowiadają wzrost jego wartości.

Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej GUS nie zmienił istotnie swej wartości w ujęciu miesięcznym, ale ponownie przyjął wartość niższą niż przed rokiem - podkreślono.

Jak przypomniano, ogólny stan gospodarki oceniany był pozytywnie, ale na poziomie dwukrotnie gorszym niż przed miesiącem.

Przewaga odsetka firm deklarujących wzrost zatrudnienia nad odsetkiem firm deklarujących redukcję zatrudnienia nieznacznie wzrosła w ujęciu miesięcznym. Tym niemniej, obecnie wynosi ona około 2,5 punktu procentowego, podczas gdy przed rokiem przewaga ta wynosiła około 12 punktów procentowych - napisano.

Wzrost zatrudnienia, jak dodano, planują przede wszystkim przedstawiciele firm średnich i dużych. W małych firmach prognozują oni w najbliższym czasie utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników - wskazano.

Według BIEC w ujęciu branżowym największe wzrosty liczby pracowników planowane są przez producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a największe zwolnienia - wśród producentów odzieży.

W porównaniu do lutego 2018 roku, pracę znalazło o blisko 10 tys. mniej bezrobotnych (spadek na poziomie około 11 proc.)” - wyliczono. Jak dodano, w lutym w urzędach pracy zarejestrowało się o ponad 26 tys. mniej bezrobotnych niż w styczniu (spadek na poziomie 17 proc.). „W porównaniu do lutego 2018 roku, w lutym 2019 nowych bezrobotnych było o blisko 9 proc. mniej - czytamy.

Eksperci Biura zwrócili też uwagę, że w lutym br. w Państwowych Urzędach Pracy zarejestrowano o blisko 30 tys. mniej ofert zatrudnienia niż w styczniu br. Dodali, że liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy ponownie zmalała, a „tempo miesięcznej redukcji tej kategorii bezrobotnych od pięciu miesięcy utrzymuje się na poziomie około 2 proc.”.

PAP SzSz

Powiązane tematy

Komentarze