Informacje

autor: PKP Cargo
autor: PKP Cargo

Logistyka to konkurencja

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 9 grudnia 2019
  • 15:11
  • 0
  • Tagi: biznes kolej logistyka PKP Cargo
  • Powiększ tekst

PKP CARGO powinno objąć rolę krajowego operatora logistycznego, którego zadaniem będzie zapewnienie polskiej gospodarce mocniejszej pozycji konkurencyjnej.

PKP CARGO ma bowiem duży potencjał, który może służyć integracji i koordynacji procesów logistycznych. Wynika on nie tylko z tego, że spółka posiada ponad 2300 lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów, ale również z faktu, że spółka posiada sieć terminali rozsianych po całym kraju i realizuje szeroki program inwestycji logistycznych.

Dyskusja na temat przejmowania przez PKP CARGO roli krajowego operatora logistycznego była jednym z wiodących tematów konferencji naukowej „Modelowanie procesów i systemów logistycznych” na Uniwersytecie Gdańskim. Znaczenie takiego operatora w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest kluczowe, gdyż od poziomu logistyki zależeć będzie realizacja podstawowych celów SOR, takich jak reindustrializacja Polski, podnoszenie konkurencyjności kraju i jego atrakcyjności inwestycyjnej, zwiększanie eksportu, podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki.

Rozwój nie może być średni

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO przypomniał, że SOR ma być programem, który wyrwie Polskę z pułapki średniego rozwoju. Zwrócił uwagę, że co prawda Polska zajmuje 21 miejsce na świecie pod względem wielkości PKP, ale już w przeliczeniu PKB na jednego mieszkańca jesteśmy dopiero na 62 pozycji. I chodzi o to, aby zwłaszcza w tym drugim rankingu piąć się w górę.

Warsewicz zaznaczył, że logistyka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju, gdyż to ona decyduje o konkurencyjności gospodarek na świecie.

Bez stworzenia efektywnego krajowego systemu wsparcia logistycznego nie będzie możliwości wyrwania się z pułapki średniego rozwoju – stwierdził Czesław Warsewicz.

Prof. Mirosław Chaberek (UG) stwierdził, że w działalności biznesowej PKP CARGO dominuje w tej chwili przewóz ładunków i rzeczy, a kolejnym etapem rozwoju spółki będzie integrowanie usług logistycznych, czyli przejęcie roli tzw. wieży kontrolnej w logistyce.

Rząd powinien być zainteresowany budową takiej wieży, bo inaczej zrobią to za nas inni – powiedział Mirosław Chaberek.

Podczas debaty wskazywano, że rozwój kompetencji krajowego operatora logistycznego będzie procesem długoletnim, uzależnionym od wielu czynników, takich jak infrastruktura sieciowa (drogi, linie kolejowe, rzeki) i punktowa (np. porty, terminale, magazyny) informatyzacja, ale musimy też uwzględniać sytuację gospodarczą w Polsce, Europie i na świecie. Nie chodzi też o sztuczne tworzenie dominującego podmiotu na rynku.

Krajowy operator nie będzie dysponował wszystkimi zasobami logistycznymi, ale będzie integratorem rynku. PKP CARGO ma pewne zasoby, chce się skupiać na ofercie, zapewnieniu najbardziej konkurencyjnej usługi. Musimy tak zarządzać zasobami, aby były jak najbardziej racjonalnie wykorzystywane – stwierdził Czesław Warsewicz.

Prof. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni) zwrócił uwagę, że atutem PKP CARGO jest obecność na rynkach międzynarodowych przez spółkę PKP CARGO International. To dlatego, że jednym z kluczowych aspektów dla Polski jest obsługa logistyczna europejskich korytarzy logistycznych i Nowego Jedwabnego Szlaku.

Komentarze