Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Złe długi - kto zyska, a kto straci na nowych regulacjach VAT

Praktycy.com

Praktycy.com

Praktycy.com jest zespołem ekspertów, którzy w sposób kompleksowy i strategiczny budują komunikację marketingową i PR-ową, kreują wizerunek oraz promują kluczowe polskie i międzynarodowe marki w świecie rzeczywistym i online.

  • Opublikowano: 25 lutego 2013, 12:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Dziś mija ustawowy termin na złożenie pierwszych w tym roku deklaracji VAT za styczeń. Zostaną w nich po raz pierwszy zastosowane nowe przepisy o VAT, zmienione tzw. ustawą deregulacyjną. Jedną z nowości jest modyfikacja zasad stosowania tzw. „ulgi na złe długi”, czyli prawa wierzyciela do obniżenia podatku należnego od niezapłaconych mu faktur. Dłużnicy, którzy nie uregulowali należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, są zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego od niezapłaconych zobowiązań oraz zapłaty kary w wysokości 30 proc. kwoty tego podatku.

Ustawa deregulacyjna przyjęta pod koniec ubiegłego roku, w praktyce oznacza nie tylko atrakcyjniejsze rozwiązania dla wierzycieli, którzy mają problemy z uzyskaniem płatności za swoje usługi czy towary, ale też nakłada konkretne obowiązki dla dłużników zalegających z płatnościami. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT dłużnicy, którzy nie zapłacili zobowiązań w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, muszą dokonać korekty podatku naliczonego od niezapłaconych faktur, niezależnie od tego, czy wierzyciel podjął decyzję o wykorzystaniu przysługującego mu prawa do skorzystania z tej ulgi. – W praktyce nowy mechanizm podatkowy jest fakultatywną ulgą dla wierzycieli oraz nieuchronną karą dla przedsiębiorstw, które nie uregulowały swoich zobowiązań. Sankcja dla dłużników jest tym bardziej dotkliwa, że oprócz obowiązku dokonania korekty naliczonego podatku, nakłada 30-procentową karę w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu niezapłaconych faktur – wyjaśnia Piotr Kwaśny, doradca podatkowy w ASB Tax. Dla wielu dłużników mających faktyczne problemy finansowe, nowe regulacje mogą przysporzyć dodatkowych kłopotów z płynnością finansową.

Gdy 150 dni mija w styczniu 2013

Nowe przepisy znajdą zastosowanie już w deklaracji VAT za styczeń 2013 roku. Zgodnie z ich brzmieniem w sytuacji, gdy nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona w 2013 roku, czyli już w styczniu 2013 roku upłynie 150-ty dzień od dnia upływu terminu płatności zobowiązania, należy stosować nowe przepisy ustawy o VAT. Dla tych, którzy byli przekonani, że nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do zobowiązań powstałych w 2013 roku, zostało już niewiele czasu na sprawdzenie, czy deklaracja VAT za styczeń zostanie przygotowana w sposób pozwalający na uniknięcie sankcji ze strony fiskusa. „Ulga na złe długi” w nowym brzmieniu nie będzie stosowana do starszych nieuregulowanych zobowiązań, dla których 150 dni od terminu zapłaty, upłynęło w 2012 roku.

Więcej pracy dla księgowych

Nowe przepisy to także wyzwanie dla wielu zespołów księgowych. Oznaczają one konieczność monitorowania wszystkich zobowiązań, dla których 150 dzień od terminu zapłaty upłynie w 2013 roku. Dla podmiotów gospodarczych zawierających liczne zobowiązania, o różnych terminach płatności, opisane zmiany oznaczają, że przygotowanie deklaracji VAT, będzie teraz wymagało znacznego zwiększenia nakładów pracy, bądź odpowiedniego dostosowania programu księgowego. - W praktyce obserwacja zespołów księgowych pracujących nad przygotowaniem deklaracji VAT za styczeń 2013 roku prowadzi do wniosku, iż nowa „ulga na złe długi” stała się faktycznie „karą za złe długi”, zarówno dla samych firm - dłużników jak i ich księgowych – dodaje Piotr Kwaśny z ASB Tax.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze