autor

Robert Bombała

Wczoraj

GUS: wskaźnik koniunktury konsumenckiej wzrósł o 7,3 pkt. proc. r/r

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł w marcu – w ujęciu rocznym - o 7,3 pkt. proc., licząc miesiąc do miesiąca ukształtował się na poziomie -2,0 co oznacza nieznaczne pogorszenie nastrojów (spadek o 0,1 pkt. proc.) - poinformował GUS. Wspomniany wskaźnik opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej.

BOŚ dokona odpisów na kredyty finansujące farmy wiatrowe

Utworzone przez BOŚ rezerwy wynoszą łącznie 220,8 mln zł. W kwocie tej 98,5 mln zł dotyczy bankowego portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 92,1 mln zł w stosunku do 2015 r. Odpisy te związane są z finansowaniem przez Bank farm wiatrowych głównie w latach 2013 – 2015. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 4,5 mln zł). - poinformował bank w komunikacie.

Przedwczoraj (21 marca)

EBI i BGK finansują budowę Trasy Łagiewnickiej

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowy w sprawie finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej (część południowego odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa) łącznie z nową linią tramwajową. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera – poinformował bank BGK.

20 marca

Duży popyt na polskie euroobligacje

2,5 mld euro, taki był popyt na polskie 10 i 20 letnie euroobligacje o wartości emisji 1,5 mld euro – poinformował PKO BP. Bank, jako jeden z sześciu europejskich banków, został wybrany przez Ministerstwo Finansów do zorganizowania emisji.

17 marca

Wyniki przemysłu i sprzedaży w lutym pod negatywną presją kalendarza

Poznaliśmy pozornie słabsze dane dotyczące stanu sektora przemysłowego w lutym. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. rdr (oczekiwano 2,85 proc. r/r), sektor budowlany zanotował spadek o 5,4 proc. r/r. Jednak naszym zdaniem ten spory zawód (w porównaniu z poprzednim miesiącem, a także rynkowymi prognozami) jest przede wszystkim „zasługą” układu kalendarza – oceniają ekonomiści BGK.

Dane z GUS słabsze od prognoz, ale nie zmieniają perspektyw wzrostu PKB

Drugi miesiąc 2017 r. nie przyniósł już tak dobrych wyników produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej jak styczeń, niemniej jednak i tak należy uznać je za nie najgorsze – komentuje dane gospodarcze GUS, Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Wartość PKB krajów grupy G20 to prawie 65 bilionów dolarów

Polski minister finansów będzie uczestniczył w szczycie G20 czyli krajów tzw. elity gospodarczej świata. Jak informuje Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP „Polska gospodarka udowadnia, że jest stabilnym partnerem dla państw grupy G20.”

Banki udzieliły w styczniu mniej kredytów konsumpcyjnych, ale wzrosła ich wartość

O 1,7 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych udzielono w styczniu 2017 r. w ujęciu rocznym, wzrosła jednakże o 8,8 proc. ich wartość. W tym samym czasie wydano mniej – o 2,6 proc. - kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższa o 6,4 proc. Natomiast więcej udzielono - o 6,0 proc. - kredytów mieszkaniowych, a ich wartość zwiększyła się o 6,8 proc. - poinformowało w komunikacie Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wcześniejsze publikacje

Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 2,0 proc. r/r

Roczny wskaźnik inflacji w strefie euro wyniósł w lutym 2,0 proc. wobec 1,8 proc. w styczniu – poinformowało europejskie biuro statystyczne Eurostat. Roczna inflacja w UE wyniosła w lutym 1,9 proc. wobec 1,7 proc. w styczniu.

Dane z rynku pracy potwierdzają korzystne tendencje

Dane z rynku pracy nie są dla ekonomistów niespodzianką. Potwierdzają utrzymywanie się korzystnych tendencji. Po silnym wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w styczniu kolejny miesiąc br. przyniósł niewielkie tylko wyhamowanie tempa ich wzrostu. Z kolei nieznacznie lepsza od styczniowej okazała się dynamika zatrudnienia – oceniają ekonomiści.

e-Izba powołała "Grupę roboczą e-medycyna"

Izba Gospodarki Elektronicznej powołała „Grupę roboczą e-medycyna”. Do grupy należą firmy zrzeszone w e-Izbie specjalizujące się w działaniach związanych z sektorem e-medycyny i e-zdrowia – poinformowała Izba w komunikacie. Celem działania grupy ma być tworzenie rozwiązań edukacyjnych, doradczych i usługowych dla sektora medycznego.

KUKE: W lutym mniej upadłości niż w styczniu

42 przedsiębiorstwa ogłosiły w lutym tego roku upadłość i było to o 10,6 proc. mniej niż w styczniu 2017 r. (47 upadłości) i o 10,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu – poinformowała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych powołując się na dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Inflacja rośnie powyżej oczekiwań

W lutym roczny indeks CPI wzrósł do poziomu 2,2 proc. z poziomu 1,7 proc. w styczniu. Odczyt ukształtował się powyżej mediany prognoz ekonomistów (2,1 proc. rdr). Trzeba także zaznaczyć, że GUS zrewidował koszyk inflacyjny, a w jej efekcie obniżono styczniowy CPI (wcześniej wzrost wynosił 1,8 proc. rdr), tak więc rzeczywista skala niespodzianki jest nieco wyższa (0,2 pkt. proc.) - piszą ekonomiści BGK

Resort finansów sprzedał w lutym obligacje oszczędnościowe za 428 mln zł

Resort finansów sprzedał w lutym oszczędnościowe obligacje 2-letnie za 188,8 mln zł, 3-letnie za 33,2 mln zł, 4-letnie za 167 mln zł i 10-letnie za 38 mln zł. Tym samym papiery o najkrótszym terminie wykupu stanowiły 44 proc. udziału w strukturze sprzedaży, 4-letnie 39 proc., 10-letnie 9 proc. oraz 3-letnie 8 proc.

Pozostałe publikacje tego autora

10 marca 2017 roku

GUS: Spada liczba wolnych miejsc pracy

Na koniec IV kw. 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 78,0 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim tego roku o 17,5 tys., czyli o 18,3 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu do IV kw. 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 22 proc. czyli o 14 tys. - wynika z badania popytu na pracę.

10 marca 2017 roku

BOŚ: Dynamika wzrostu PKB w I kw. 2017 r. będzie podążać w kierunku 3,5 proc. r/r.

Analitycy BOŚ banku prognozują, że wzrost PKB w Polsce w I kw .2017 r. zbliży się do 3,5 proc. w ujęciu rocznym. W I poł. 2017 r. oczekują utrzymania podwyższonej dynamiki konsumpcji prywatnej (powyżej 4,0 proc. r/r), a inflacja CPI przez kolejne miesiące 2017 r. będzie oscylować w przedziale 1,5 proc. - 2,0 proc. r/r, przy prognozowanym średniorocznym indeksie cen na poziomie 1,7 proc. r/r. - napisali ekonomiści w miesięcznej analizie makroekonomicznej.

10 marca 2017 roku

BIEC: Wyraźny wzrost Barometru Ofert Pracy

Barometr Ofert Pracy wzrósł w lutym do 218,6 pkt. w porównaniu do stycznia, kiedy to wyniósł 213,5 pkt. – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

9 marca 2017 roku

Ergo Hestia na drodze zrównoważonego rozwoju

Grupa Ergo Hestia zaprezentowała wyniki 25-letniej działalności na rynku ubezpieczeń. Zarówno tych biznesowych, jak i tych spoza głównej działalności finansowej grupy.

8 marca 2017 roku

RPP nie zmieniła swojej retoryki

Rada Polityki Pieniężnej nadal utrzymuje nastawienie „wait and see”. RPP, pomimo wyższych prognoz inflacji, nie zmieniła swojej retoryki, co jednak też nie jest niespodzianką – uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

8 marca 2017 roku

Zysk netto grupy CUBE ITG w 2016 r. wyniósł 10,6 mln zł

Zwiększenie przychodów z działu publicznego, a także restrukturyzacja długu, polegająca na jego zmniejszaniu to główne tegoroczne cele grupy kapitałowej CUBE ITG – poinformował zarząd grupy na konferencji prasowej.

2 marca 2017 roku

KUKE: eksport wyniósł w styczniu 14,767 mld euro

Eksport z Polski wzrósł w styczniu o 1 proc. w porównaniu do grudnia 2016 r. i o 12,2 proc. wobec stycznia roku ubiegłego – poinformowała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Wartość eksportu w opisywanym okresie wyniosła 14,767 mld euro, liczona w złotych sięgnęła 64,533 mld czyli o 0,5 proc. mniej niż w grudniu i o 11,6 proc. więcej niż w styczniu 2016 r.

2 marca 2017 roku

Eurostat: inflacja w strefie euro wzrosła w lutym do 2 proc.

Eurostat spodziewa się, że inflacja w strefie euro w lutym wyniosła 2 proc. - wynika z szybkiego szacunku wzrostu cen przeprowadzonego przez europejskie biuro statystyczne. Oznaczałoby to wzrost wobec stycznia, kiedy to wskaźnik ten wyniósł 1,8 proc. - poinformował Eurostat.

2 marca 2017 roku

Eurostat: bezrobocie w Polsce wyniosło w styczniu 5,4 proc.

Stopa bezrobocia w styczniu - wyrównana sezonowo - wyniosła w Polsce 5,4 proc. - podał europejski urząd statystyczny Eurostat. W grudniu ubiegłego roku było to 5,5 proc. Liczba bezrobotnych w styczniu sięgnęła 930 tys.

1 marca 2017 roku

Minimalna emerytura wzrosła do 1.000 zł.

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

28 lutego 2017 roku

Ministerstwo Rozwoju: spadek inwestycji wyhamował zgodnie z oczekiwaniami

Zgodnie z oczekiwaniami wyhamował spadek inwestycji, który był głównym czynnikiem wpływającym na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. Stabilnie w całym 2016 roku rósł zaś eksport – napisał resort rozwoju w komunikacie po danych GUS o PKB.

28 lutego 2017 roku

W IV kw. 2016 r. poprawa aktywności krajowej gospodarki

W warunkach globalnego ożywienia w przemyśle i handlu międzynarodowym, w IV kw. 2016 r. miało miejsce wyraźne przyspieszenie dynamiki eksportu. Poza stopniowo poprawiającymi się wynikami w tzw. głównych kategoriach popytu krajowego oraz eksportu, w IV kw. bardzo istotny wpływ na wzrost dynamiki PKB miała bardzo wysoka kontrybucja zapasów (dodająca 1,4 pkt. proc. do wzrostu PKB) – napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BOŚ.