autor

Robert Bombała

Przedwczoraj (26 maja)

PKP Cargo zmniejsza w ciągu roku stratę

Strata netto PKP Cargo wyniosła za I kw. 2017 r. 1 mln zł i zmniejszyła się w ciągu roku z 66 mln zł straty za I kw. 2016 r. - poinformował zarząd spółki. Przychody grupy wyniosły 1,1 mld zł co oznacza wzrost o 6 proc. a wynik EBIDTA wzrósł o 83 proc. do 147 mln zł.

25 maja

Wyraźne obniżenie bezrobocia w kwietniu

Kwiecień był miesiącem, gdzie w pełni ruszyły prace sezonowe w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie, a zatem czynnik ten miał niewątpliwie przełożenie na spadek bezrobocia. Pod tym względem równie dobre, a może nawet lepsze, będą kolejne miesiące – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

24 maja

EBI i BGK ustanowiły platformę wsparcia potrzeb czynszowego budownictwa społecznego

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną, której zadaniem będzie wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone inwestycje oraz ograniczy wykluczenie społeczne – poinformował bank w komunikacie.

23 maja

Resort finansów proponuje kolejne uszczelnienie systemu podatkowego

47,25 mld zł może trafić do budżetu państwa w ciągu 10 lat po wprowadzeniu nowelizacji ustawy - ordynacja podatkowa - proponowanej przez resort finansów – czytamy w ocenie skutków projektu nowelizacji ustawy. Pomysł resortu polega na wprowadzeniu obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi KAS.

Wcześniejsze publikacje

Produkcja przemysłowa była w kwietniu niższa o 0,6 proc. w ujęciu rocznym

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,6 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 4,3 proc. W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 13,1 proc. - poinformował GUS.

Tempo wzrostu płac, w kolejnych miesiącach, może przyspieszyć

Jak podał GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 4.489,1 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,1 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca wynagrodzenie w kwietniu spadło o 1,9 proc., co ma związek z efektami sezonowymi, w tym z mniejszą liczbą roboczych.

PGNiG żąda nałożenia przez Unię kary na Gazprom za praktyki monopolistyczne

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zażądało nałożenia na Gazprom kary finansowej za stosowanie przez koncern prakty monopolistycznych. W swoim stanowisku w sprawie zobowiązań zaproponowanych przez Gazprom w ramach postępowania antymonopolowego przez Komisję Europejską PGNiG oczekuje ponadto wprowadzenia środków zapobiegawczych, które uniemożliwiłyby Gazpromowi łamania przepisów antymonopolowych.

Problemy Trumpa zwiększają awersję do ryzyka

Indeksy na rynkach Azji tracą po środowych doniesieniach o problemach prezydenta USA Donalda Trumpa i coraz głośniejszych pogłoskach o możliwości wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu – oceniają analitycy rynku.

Pozostałe publikacje tego autora

16 maja 2017 roku

PKB w strefie euro i UE wzrósł w I kw. 2017 r. o 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym

PKB w strefie euro i UE według szybkiego szacunku – wyrównany sezonowo - wzrósł w I kw. 2017 r. – w porównaniu do IV kw. 2016 r. - o 0,5 proc., w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej, wzrost ten wyniósł dla strefy euro 1,7 proc., a dla UE 2,0 proc. - poinformował europejski urząd statystyczny Eurostat.

16 maja 2017 roku

Morawiecki: wyraźny wzrost PKB to rezultat dużego optymizmu Polaków i poprawy dynamiki inwestycyjnej

To bardzo dobra wiadomość, że w I kw. 2017 roku nastąpił wyraźny wzrost PKB. Jestem przekonany że to rezultat zarówno dużego optymizmu Polaków jak i poprawy dynamiki aktywności inwestycyjnej, a także działań naszego rządu, które wzmacniają atrakcyjność inwestycyjną, innowacje i jakość wzrostu PKB Polski – skomentował dane GUS Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister finansów i rozwoju.

15 maja 2017 roku

Rozpędza się import i rośnie inflacja bazowa

W marcu eksport towarów wyniósł 76,4 mld zł i był wyższy o 9,9 mld zł (tj. o 14,9 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 12,3 mld zł (tj. o 18,9 proc.) do poziomu 77,3 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. W marcu 2016 r. było ono dodatnie i wyniosło 1,4 mld zł - poinformował NBP. I jak piszą analitycy BGK trudno przyspieszenia importu nie łączyć z rosnącą konsumpcją.

12 maja 2017 roku

Wbrew oczekiwaniom w ujęciu miesięcznym nie wzrosły ceny żywności

Opublikowany dziś przez GUS drugi szacunek potwierdził stabilizację poziomu rocznej inflacji w kwietniu. Wbrew oczekiwaniom w ujęciu miesięcznym nie wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych – komentuje dane o kwietniowej inflacji Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

12 maja 2017 roku

Polska czeka na dzisiejszą decyzję Moody's

Na dzisiaj agencja ratingowa Moody's zaplanowała przegląd oceny ratingowej dla naszego kraju, a w ślad za tym pojawiły się pytania, czy dojdzie do podniesienia perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną.

12 maja 2017 roku

Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w ujęciu miesięcznym o 0,1 proc.

O 0,1 proc., licząc miesiąc do miesiąca, spadła w marcu w strefie euro produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo, w ujęciu rocznym wzrosła o 1,9 proc. – poinformował europejski urząd statystyczny Eurostat. W Polsce produkcja przemysłowa wzrosła o 2,1 proc. m/m i o 8,7 proc. licząc rok do roku.

11 maja 2017 roku

Kwietniowe przymrozki mogą wpłynąć na inflację

Niekorzystne warunki pogodowe w kwietniu i maju mogą ograniczyć spadek inflacji. Ostatnie przymrozki wyrządziły wiele szkód w sadownictwie i ogrodnictwie, co może spowodować utrzymywanie się cen żywności na wysokim poziomie – uważają ekonomiści.

11 maja 2017 roku

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 3,5 proc.

3,5 proc. ma wynieść w tym roku wzrost PKB w Polsce – wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Oznacza to, że ekonomiści KE podwyższyli prognozę wzrostu gospodarczego Polski z wcześniejszych 3,2 proc. W przyszłym roku wzrost gospodarczy przewidywany jest na poziomie 3,2 proc z prognozowanych wcześniej 3,1 proc.