autor

Robert Bombała

Dzisiaj

BGK przyznał 143 firmom ponad 500 mln dofinansowania na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę 453 wniosków w II konkursie o premię na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi blisko 512 mln zł i przekracza wartość środków przeznaczonych pierwotnie na konkurs, co było możliwe dzięki decyzji Ministra Rozwoju i Finansów – poinformował bank w komunikacie.

UOKiK ostrzega przed Europejską Grupą Finansową Council

Prowadząca pośrednictwo Europejska Grupa Finansowa Council – działająca pod marką handlową Personal Finanse - proponuje konsumentom kredyty, których warunki nie odpowiadają ich potrzebom i możliwościom spłaty, a skorzystanie z jej usług może się wiązać z obowiązkiem zapłaty wysokiego wynagrodzenia – ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Wczoraj

Ponad 600 szkół w wielkopolsce z szybkim internetem

Ponad 600 szkół z Wielkopolski zostanie podłączonych do szybkiego internetu w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienie ze spółką INEA na doprowadzenie do szkół internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – poinformował resort cyfryzacji.

Nadwyżka budżetu państwa w styczniu 2017 r wyniosła 6,7 mld zł.

Według szacunkowych danych dochody budżetu państwa w styczniu 2017 r. wyniosły 37,0 mld zł (11,4 proc.) a wydatki 30,2 mld zł (7,9 proc.). Nadwyżka budżetu wyniosła 6,7 mld zł. W ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu w całym 2017 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów.

W styczniu największy wzrost zapotrzebowania na pracowników w budownictwie

W styczniu na portalu Pracuj.pl opublikowano 46.401 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 15 proc. w ujęciu rok do roku oraz blisko 40 proc. w porównaniu z grudniem 2016 r. Najwięcej ofert pracy pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość /finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. W styczniowych danych widać także znaczące odbicie branży budowlanej, która zanotowała największy wzrost zapotrzebowania na pracowników w ujęciu rok do roku – poinformował portal.

Jedynie co szósta osoba ma pozytywne odczucia przy zaciąganiu kredytu gotówkowego

Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres na myśl o konieczności zadłużenia się – wynika z badania BIG InfoMonitor i BIK. 60 proc. przy tej okazji odczuwa wyłącznie stres i obawy, 14 proc. badanych ma mieszane odczucia, z jednej strony martwią się zobowiązaniem, z drugiej cieszą możliwością zrealizowania swoich planów czy zamierzeń. Wyłącznie pozytywne odczucia ma jedynie 17 proc. respondentów, czyli co szósty ankietowany.

17 lutego

GUS: sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu w cenach stałych o 9,6 proc. r/r

W styczniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 9,6 proc. (wobec wzrostu o 6,1 proc. przed miesiącem oraz o 3,2 proc. w styczniu 2016 r.). W porównaniu z grudniem ub. roku miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 22,3% (wobec spadku przed rokiem o 24,9 proc.) - poinformował GUS w komunikacie.

Za 10 lat milion aut osobowych i ponad połowa autobusów miejskich na tańszy prąd

30 proc. obecnej ceny ma kosztować prąd w taryfie nocnej, kiedy to będzie można ładować samochody elektryczne. Za 10 lat ponad połowa autobusów jeżdżących w miastach ma być napędzana energią eletryczną – zapowiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii w czasie konferencji „Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska” organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). A po Polsce ma jeździć milion elektrycznych aut osobowych.

Resort energii nie pracuje nad pomysłem połączenia Lotosu z PKN Orlen

Ministerstwo Energii nie prowadzi prac nad pomysłem połączenia PKN Orlen i Lotosu - dwóch największych producentów paliwa w Polsce – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii podczas konferencji „Wyzwania w transporcie dla Ochrony Środowiska” zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16 lutego

Byli chętni na obligacje 30-letnie

Ministerstwo Finansów sprzedało - po raz pierwszy od 10 lat - 30-letnie obligacje za ponad 2,1 mld zł – poinformował resort w komunikacie po przetargu. Popyt na te papiery przekroczył 2,5 mld zł.

Rekordzista ma do spłacenia ponad 723 tys. zł alimentów

Od końca września 2016 do końca stycznia 2017 liczba dłużników alimentacyjnych wzrosła o prawie 17 tys. osób. Wraz z nimi o ponad 801 mln zł urósł dług alimentacyjny. Na koniec stycznia jego wartość przekroczyła już 10,1 mld zł – wynika z raportu BIG InfoMonitora.

Wcześniejsze publikacje

GUS: w 2016 r. eksport wzrósł o 6,3 proc. a import o 4,9 proc.

W 2016 r. eksport – według wstępnych danych – wyniósł w cenach bieżących 798.199,1 mln zł, a import 777.539,2 mln zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodatnie saldo wyniosło 20.659,9 mln zł w stosunku do 9.862,5 mln zł w 2015 r. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3 proc., a import był wyższy o 4,9 proc.

Parlament Europejski ratyfikował umowę CETA

Parlament Europejski przegłosował w środę zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA. Umowa znosi prawie 99 procent ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i ma zliberalizować handel usługami między UE i Kanadą. CETA wymaga jeszcze ratyfikacji przez parlamenty krajów UE.

Mikro i małe firmy więcej eksportują i inwestują

Dynamicznie rośnie eksport wśród mikro i małych – 18 proc. z nich prowadziło w ostatnim roku działalność eksportową. To dwa razy więcej niż w pierwszym badaniu przeprowadzonym przez bank Pekao. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął poziom 96,7 pkt i był to drugi najlepszy wynik w okresie ostatnich 7 lat (3 pkt powyżej średniej z lat 2010-2015). Wyzwaniem dla firm jest zwiększenie innowacyjności – wynika z „Raportu o sytuacji mikro i małych firm”opublikowanego przez bank Pekao.

UOKiK wydał 196 decyzji w sprawach koncentracji w 2016 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2016 r. łącznie 196 decyzji pozytywnych na transakcje oznaczające koncentracje na rynku. Zgodnie z przepisami Urząd musi wydać swoją zgodę jeśli łączny obrót podmiotów, biorących udział w transakcji, przekroczył - w roku poprzedzającym zgłoszenie wniosku - 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce – informuje UOKiK

PKB w IV kw. 2016 r. wzrósł o 2,7 proc.

Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 2,7 proc. licząc rok do roku, natomiast licząc kwartał do kwartału wzrósł o 1,7 proc. wobec skorygowanego wzrostu w III kwartale na poziomie 0,4 proc. - wynika z flash szacunku GUS.

Inflacja w styczniu wyniosła 1,8 proc. r/r

Inflacja w styczniu 2017 r. wyniosła 1,8 proc. - licząc rok do roku, a w stosunku do grudnia 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,4% - podał Główny Urząd Statystyczny.

Rośnie zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi

W styczniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o wartości 486,6 mln zł. Było to więcej o 70 proc. niż w grudniu 2016 r. kiedy to wartość sprzedaży takich papierów wyniosła 287 mln zł – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

W styczniu 2017 r. liczba niewypłacalnych firm była wyższa niż przed rokiem

W styczniu w monitorach sądowo-gospodarczych opublikowano informacje o niewypłacalności 69 polskich przedsiębiorstw czyli o 44 proc. więcej niż w styczniu 2016 r. kiedy to liczba ta wynosiła 48. Największy wzrost liczby niewypłacalności – chodzi o niezdolność do regulowania zobowiązań – zanotowano w budownictwie.

Pozostałe publikacje tego autora

9 lutego 2017 roku

Co 9 Polak chce przejść na emeryturę zanim osiągnie wiek emerytalny

Ponad 70 proc. Polaków chce przejść na emeryturę, najpóźniej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance” przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki (IRG) SGH.

8 lutego 2017 roku

Raty kredytów mieszkaniowych mogą wzrosnąć

O 29 mln złotych miesięcznie mogą w tym roku wzrosnąć odsetki od kredytów mieszkaniowych płacone przez posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych - uważa Bartosz Turek, analityk Open Finance.

8 lutego 2017 roku

W 2017 r. spadnie dynamika w rynku kredytów mieszkaniowych

Rok 2017 dla nowych kredytów konsumpcyjnych pozostanie bez zmian, niższą dynamikę zanotuje rynek kredytów mieszkaniowych i może dojść do niewielkiego wzrostu w kredytach niskokwotowych – do 4 tys. zł - przewiduje Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

7 lutego 2017 roku

Szacunek deficytu finansów publicznych 2,8-2,9 proc. PKB

Ministerstwo finansów podało, że nadwyżka w budżecie jednostek samorządów terytorialnych przekroczyła 7,6 mld zł za 2016 r. - po listopadzie wartość ta przekraczała 19 mld zł. Według ekonomistów z BZWBK, dane te nie zmieniają szacunków wielkości deficytu finansów publicznych za 2016 r. przedstawionych przez resort finansów.

7 lutego 2017 roku

UOKiK po raz kolejny kwestionuje umowę kredytu we frankach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienia umowy zawartej między klientem a bankiem BPH, a dotyczącymi wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie – poinformował UOKiK w komunikacie.

1 lutego 2017 roku

Eurostat: stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. wyniosła w Polsce 5,9 proc.

Bezrobocie w UE wyniosło w grudniu minionego roku 8,2 proc. czyli tyle, ile w listopadzie 2016 r. - podał Eurostat, europejski odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego. W Polsce wskaźnik ten w grudniu wyniósł 5,9 proc., z liczbą bezrobotnych na poziomie 1,012 mln osób wobec 6,0 proc. w listopadzie z 1,028 mln osób bezrobotnych.

1 lutego 2017 roku

Morawiecki: Wzrost gospodarczy w 2017 r. przekroczy 3 proc.

Wzrost gospodarczy w tym roku nie tylko przekroczy 3 proc., ale będzie bardzo solidny i będzie oparty o inwestycje – powiedział wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej władz Krakowa i Polskiego Funduszu Rozwoju.

1 lutego 2017 roku

UOKiK nałożył 40 mln zł kary na Cyfrowy Polsat i Polkomtel

Kampanie reklamowe Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, dotyczące oferty smartDOM i Power LTE wprowadzały w błąd. UOKiK nałożył kary na obie spółki w łącznej wysokości ponad 40 mln zł oraz nakazał emisję informacji o naruszeniu praw konsumentów w telewizji i publikację decyzji na stronach internetowych – informuje UOKiK w komunikacie.

31 stycznia 2017 roku

UOKiK kwestionuje zapisy kolejnej umowy na kredyt we frankach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego banku Millennium, a dotyczące ubezpieczenia – jako dodatkowej ochrony banku – przy niskim wkładzie własnym – poinformował UOKiK w komunikacie.

31 stycznia 2017 roku

Optymistyczny wydźwięk publikacji danych PKB za 2016 r.

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o PKB za 2016 r. ukształtowały się na poziomie nieco wyższym wobec prognoz ekonomistów Banku Ochrony Środowiska, którzy przewidywali ten wzrost na poziomie 2,7 proc. r/r – napisali w komentarzu analitycy BOŚ.

31 stycznia 2017 roku

UOKiK zgodził się na przejęcie Polimeksu-Mostostal przez firmy energetyczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez spółki z branży energetycznej: Eneę, Energę, Polską Grupę Energetyczną (PGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kontroli nad Polimeksem-Mostostal – poinformował UOKiK w komunikacie.

31 stycznia 2017 roku

Rodzina 500+ pobudza konsumpcję

GUS opublikował wstępne szacunki tempa wzrostu PKB. W 2016 roku wyniosło ono 2,8 proc., co jest wynikiem nieco wyższym od konsensusu rynkowego na poziomie 2,7 proc. I chociaż tempo wzrostu gospodarczego uległo obniżeniu wobec dwóch poprzednich lat, to nadal jest wyższe niż w latach 2012-2013. Na wynik ten główny wpływ ma brak inwestycji (spadek najgłębszy od 2002 r.), natomiast ratunkiem był wzrost konsumpcji gospodarstw domowych najwyższy od 2008 r.- komentuje dane GUS Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

31 stycznia 2017 roku

PKB w 2016 r. wzrósł realnie o 2,8 proc. wobec 2015 r.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. był realnie wyższy o 2,8 proc. w porównaniu z 2015 r., wobec 3,9 proc. w 2015 (w cenach stałych roku poprzedniego) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.