kategoria

Finanse

Dzisiaj

KE przedstawiła koncepcje w sprawie finansów do 2025 roku

Cięcia w porównaniu do obecnego okresu budżetowego będą w następnej dekadzie konieczne. W momencie wyjścia Wielkiej Brytanii będzie nam brakowało 10-12 mld euro, nie możemy działać, jak przedtem - mówił na konferencji prasowej unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

Projekt przewiduje udostępnianie danych zawartych w zeznaniach podatkowych. Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających z zeznań składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację elektroniczną, podano też w uzasadnieniu

Kolejny raz jako podatnicy płacimy za straty w systemie bankowym - tym razem rachunek wystawiły dwa włoskie banki

Włoski rząd pokryje straty wynikłe z utraty płynności przez dwa małe banki z regionu Wenecji: Veneto Banca i Banca Popolare di Vicenza. Rachunek wystawiony przez cały system bankowy opiewa na kwotę 17 miliardów euro. To około 1 proc. PKB Republiki Włoskiej. O tyle też wzrośnie realne zadłużenie tego kraju szacowane na ponad 2 biliony euro (133 do 137 proc PKB wg różnych szacunków).

Reforma OFE może zwiększyć popyt na obligacje o ponad 20 mld zł

Popyt na obligacje wygenerowany przez "nowe" fundusze emerytalne, które powstaną z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz potencjalnie przez Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) może przekroczyć 20 mld zł w 2018 roku oraz latach kolejnych, uważają ekonomiści Citi Handlowego. Sytuacja ta byłaby bardzo korzystna dla Ministerstwa Finansów, pomagając sfinansować potrzeby pożyczkowe nawet w przypadku zawirowań rynkowych i zmniejszenia portfeli obligacji przez zagranicznych inwestorów lub banki.

Wczoraj

Mateusz Morawiecki może zachęcić Polaków do oszczędzania

Tylko co trzeci Polak ma długofalowy plan finansowy, który obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeszcze mniej osób odkłada z myślą o przyszłej emeryturze. Na tle państw OECD, odsetek osób oszczędzających w Polsce jest jednym z najniższych.

PIP: Praktiker musi zapłacić za pracę

Inspektorzy pracy skontrolowali 13 sklepów należących do sieci Praktiker, w których pracę świadczyło ponad 1800 pracowników. Jak zaznaczył, w części sklepów, mimo, że były zamknięte dla klientów, pracę wykonywały niewielkie grupy pracowników

Ograniczenie transakcji gotówkowych może zmniejszyć szarą strefę

Transakcje bezgotówkowe są bezpieczniejsze niż płatność gotówką, dzięki nim rośnie poziom zaufania między kontrahentami, niższe są koszty transakcyjne, a to pozytywnie wpływa na gospodarkę. O dniu bez płatności gotówkowej z posłem Arturem Soboniem (PiS) z komisji finansów publicznych rozmawiał Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” w telewizji wPolsce.pl.

BIK: W maju o 10 proc. więcej kredytów niż przed rokiem

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 18,2 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,1 mld zł w maju 2017 r. Stanowi to wzrost o 10,2 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 19,5 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do maja 2016 r., podało Biuro Informacji Kredytowej

Zięć Donalda Trumpa pożyczył 225 mln dolarów z Deutsche Bank

Firma Jareda Kushnera, zięcia i jednego z najbliższych doradców prezydenta Donalda Trumpa, uzyskała na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA pożyczkę w wysokości 225 milionów dolarów od Deutsche Bank - podał dziennik "The Washington Post" w poniedziałek.

Przedwczoraj (26 czerwca)

MF: Napływ BIZ wyniósł ok. 12,9 mld euro w 2016 r.

Zobowiązania rezydentów wobec inwestorów zagranicznych z tytułu inwestycji bezpośrednich zwiększyły się w 2016 r. o ok. 12,9 mld euro, co stanowiło wartość zbliżoną do napływu kapitału w 2015 r. - czytamy w dokumencie "Dług publiczny. Raport roczny 2016"

Cudzoziemcy wydali w Polsce 9,4 mld zł w I kwartale

Jak podaje GUS, w strukturze wydatków cudzoziemców w Polsce przekraczających lądową granicę w pierwszym kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,6 proc.), następnie z Ukrainą (20,8 proc.), Czechami (12,6 proc.), Słowacją (8,5 proc.), Białorusią (6,8 proc.), Litwą (3,1 proc.) i Rosją (1,5 proc.).

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,4 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 7,4 proc. (co jest zgodne z konsensusem rynkowym) w porównaniu do 7,7 proc. w kwietniu – poinformował GUS. Wskaźnik ten jest najniższy od 1991 r.

NIK: W I etapie budowy mostu energ. Polska-Litwa błędnie rozliczono koszty

Negatywna ocena NIK, z punktu widzenia legalności, dotyczy sposobu rozliczenia przez PSE SA i Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy Instytut Badawczy. Zdaniem kontrolerów doszło tam do zawyżenia kosztów kwalifikowalnych, powodujących nieuprawnione zwiększenie dofinansowania o kwotę 2 384,2 tys. zł.

24 czerwca

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych - zakłada nowelizacja ustawy o obligacjach, którą podpisał prezydent Andrzej Duda

Wcześniejsze publikacje

GUS: Znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego

W ubóstwie skrajnym żyło w 2016 r. ok. 5 proc. osób w porównaniu do ok. 7 proc. w 2015 r. W ubóstwie relatywnym - nieco mniej niż 14 proc. osób wobec ok. 16 proc. w 2015 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Oznacza to znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego, podał Urząd.

GUS: Dyrektorzy przedsiębiorstw korzystnie oceniają koniunkturę

W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury – poinformował GUS. Pozytywne oceny wystawili m.in. szefowie związani z przetwórstwem przemysłowym, budownictwem, handlem hurtowym, gastronomią i zakwaterowaniem. Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają przedstawiciele świata finansów i ubezpieczeń. Nieznacznie gorzej od poprzedniego miesiąca wypadły oceny w transporcie, informacji i komunikacji oraz handlu detalicznym.

Mateusz Morawiecki: wzrost wpływu z VAT może sięgnąć nawet 18 proc.

Po raz pierwszy od ośmiu, czy dziewięciu lat przyrosty ściągalności głównej daniny do budżetu, jakim jest podatek VAT są dwucyfrowe, przekraczają wyraźnie 10 proc. Jestem głęboko przekonany, że w takiej dynamice zostaną utrzymane do końca roku, być może będzie to 15 proc., a może nawet 18 proc. przyrostu rok do roku - zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki

Prezes PFR: musimy sami dbać o zabezpieczenie na emeryturę

Jeśli nie chcemy, aby nasze dzieci płaciły wyższe podatki musimy sami dbać o to, by mieć zabezpieczenie na emeryturę - powiedział w rozmowie z PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys po zakończeniu debaty "Rynek po reformie emerytalnej" w ramach 12. Forum Funduszy Inwestycyjnych.

Akcjonariusze PKO BP dokonali zmian w radzie nadzorczej banku

ZWZ PKO BP zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2016 roku na kapitał zapasowy i rezerwowy. Na kapitał zapasowy trafi 2,85 mld zł (tj. 98,67 proc. zysku za 2016 r.), a na kapitał rezerwowy 38,3 mln zł. Podjęta uchwała jest zgodna z rekomendacją zarządu banku - informuje PKO BP

„Minutes” RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że w nadchodzących kwartałach - w świetle wstępnych prognoz - inflacja pozostanie umiarkowana, mimo koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

NIK: szara strefa w gospodarce to jeden z największych hamulców rozwoju Polski

Zdaniem Izby, tak wysoki poziom szarej strefy w Polsce stanowi zagrożenie dla dalszego stabilnego rozwoju gospodarczego kraju jak i równowagi finansów publicznych. Według prof. Friedricha Schneidera z Uniwersytetu im. Johannesa Keplera w Linz, Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Izba wskazała w swoim raporcie, że w latach 2012-2015 pogorszyła się skuteczność poboru podatków. Kluczowym problemem była niewystarczająca skuteczność organów kontroli skarbowej oraz organów Służby Celnej w ograniczaniu niekorzystnych zjawisk w gromadzeniu dochodów podatkowych

Polska pionierem wprowadzania systemu podzielonej płatności

Dotyczący podatku VAT system podzielonej płatności (split payment) w formie, w jakiej miałby funkcjonować w Polsce, jest unikalny - przyznał wiceminister finansów Paweł Gruza podczas środowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

S&P: Rosnąca rola państwa w sektorze bankowym może zaburzać konkurencję

Rosnący udział państwa w polskim sektorze bankowym może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność całego sektora finansowego w Polsce, wynika z raportu Standard & Poor's pt. _"Banking Industry Country Risk Assessment: Poland"_. Jakość aktywów polskich banków będzie poprawiać się - przynajmniej tak długo, jak stopy procentowe pozostaną niskie.

Pozostałe publikacje w tej kategorii

19 czerwca 2017 roku

Agencja Fitch podwyższa szacunki PKB Polski na 2017 rok

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 r. do 3,3 proc. z 3,0 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu agencji. Fitch podał pierwsze prognozy wzrostu na 2019 r. - wg agencji wyniesie on w tym okresie 3,2 proc. Agencja oczekuje podwyżek stóp procentowych w Polsce w 2018 i 2019 r.

19 czerwca 2017 roku

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest to możliwe dzięki temu, że Polska utrzymuje stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stwierdziła Izba

19 czerwca 2017 roku

BGKN: REIT-y mogą spowodować, że lokale w programie Mieszkanie plus będą tańsze

Wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak przypomniał, że obecnie "mieszkania finansowane są w większości kredytami hipotecznymi, ale też spory odsetek ludzi kupuje lokale z myślą o ich wynajmowaniu". Jego zdaniem, dla takich osób nowym narzędziem mogą być spółki i fundusze REIT, które także z powodzeniem "mogą zapełnić lukę finansową, co potrzebne będzie, aby w Polsce powstawało dodatkowe 50-60 tys. mieszkań rocznie

19 czerwca 2017 roku

Pozabankowe Centrum Finansowe - jest akt oskarżenia

O kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenie pieniędzy, weksli oraz nieruchomości i innych praw majątkowych o wartości ponad 14 mln zł. został oskarżony Rafał K., twórca Pozabankowego Centrum Finansowego sp. z o.o. - poinformowała w poniedziałek Prokuratora Krajowa.

19 czerwca 2017 roku

Wiceprezes EBI: Polska jednym z liderów w wykorzystaniu Planu Junckera

W ubiegłym roku za pośrednictwem Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych udzieliliśmy w Polsce wsparcia na kwotę około 600 mln euro - mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudak. Jego zdaniem Polska jest jednym z liderów jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy . Jak zapowiada wiceprezes banku, plan Junckera będzie wydłużony do 2020 r.

19 czerwca 2017 roku

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

Oferta będzie obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. (akcjonariusz sprzedający), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l. Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.

18 czerwca 2017 roku

Paweł Surówka, prezes PZU w programie internetowej telewizji wPolsce.pl

Codzienny, godzinny program na żywo – wypełniony rozmowami publicystów z politykami, ekspertami i przedstawicielami biznesu, a także przegląd prasy i internetu prowadzony przez dziennikarzy portali wPolityce.pl i wGospodarce.pl – to ramówka nowej telewizji internetowej wPolsce.pl. Start w poniedziałek 19 czerwca

17 czerwca 2017 roku

GAZETA BANKOWA: Wicepremier Morawiecki: co dalej z systemem emerytalnym?

Wspólne działanie pracodawcy, pracownika i państwa, które kładzie fundament pod finansowe bezpieczeństwo Polaków, jest istotą nowych rozwiązań dla systemu emerytalnego – mówi „Gazecie Bankowej” Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów

16 czerwca 2017 roku

Decyzja FED nieco osłabia złotego

Środowa decyzja FED, który podniósł spoty procentowe o 0,25 punkta procentowego od razu wpłynęła na spadek notowań złotego - zwracają uwagę analitycy. Choć złotówka w piątek znów się umocniła, w opinii niektórych analityków w dłuższej perspektywie można oczekiwać osłabienia tendencji wzrostowych złotówki z ostatnich tygodni.

15 czerwca 2017 roku

Wzrost dochodów polskich rodzin nie tylko dzięki 500 plus

Rok 2016 był rokiem wzrostu dochodów rozporządzalnych w polskich gospodarstwach domowych. Odnotowano go nie tylko w rodzinach będących beneficjentami programu 500 plus, ale dzięki "ciągowi korzystnych zjawisk gospodarczych" - wskazali eksperci

14 czerwca 2017 roku

Kasa Krajowa: Zarząd komisaryczny w SKOK Rafineria nie był konieczny

Wprowadzenie zarządu komisarycznego przez Komisję Nadzoru Finansowego do SKOK Rafineria nie było konieczne - podkreśliła w komunikacie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Jej zdaniem program naprawczy w SKOK Rafineria zaczął przynosić rezultaty

14 czerwca 2017 roku

Rafał Antczak trafił do zarządu PKO BP

Rafał Antczak został powołany do zarządu PKO Banku Polskiego – poinformowała spółka. To oznacza, że w skład zarządu największego polskiego banku wchodzi teraz 9 osób

14 czerwca 2017 roku

Michał Krupiński zostanie prezesem Banku Pekao. AKTUALIZACJA

Rada nadzorcza Banku Pekao odwołała Luigi Lovaglio ze stanowiska prezesa. Zrezygnowało także dwóch wiceprezesów banku – Diego Bondo i Stefano Santini. Nowym wiceprezesem został Michał Krupiński, były prezes PZU. Jak poinformował bank w korekcie informacji, Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa banku

14 czerwca 2017 roku

Kto posprząta po Włochach w Banku Pekao? AKTUALIZACJA

Transakcja przejęcia prawie 33 proc. akcji Banku Pekao przez PZU i PFR została zamknięta. Bank ma już nową radę i znowu korzysta z loga z żubrem. To zamyka proces zewnętrznej repolonizacji. Teraz jednak zacznie się repolonizacja wewnętrzna Pekao, czyli dostosowanie do wysokich wymagań technologicznych polskiego rynku bankowego

13 czerwca 2017 roku

Zarząd ZUS uzupełniony. Jest dwóch nowych wiceprezesów

Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołała dwóch nowych członków zarządu Zakładu. Obsadzono stanowiska członków zarządu nadzorujących sprawy informatyczne oraz administracji i zamówień publicznych

13 czerwca 2017 roku

Przewodniczący PE A. Tajani szykuje duże zmiany w konstruowaniu budżetu unijnego. Mogą stracić najwięksi beneficjenci

Tajani chce więcej środków przeznaczać na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, zmianami klimatycznymi, kwestiami bezpieczeństwa oraz migracji. Stracić miałyby cztery kraje: Polska, Włochy, Francja i Hiszpania, które otrzymują największe w UE dopłaty na rolnictwo. Unijni urzędnicy raczej nie zgodzą się na obcięcie dopłat do rolników bo ci odpowiadają za wytworzenie 2 proc.unijnego PKB

Pożyczki gotówkowe w Kasie Stefczyka