kategoria

Prawo

17 lutego

Ekolodzy złożyli do KE skargę ws. złej jakości powietrza w Polsce

Skarga - jak tłumaczą ekolodzy - jest związana z naruszeniem przez polskie władze obowiązków związanych z obniżaniem poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z prawem UE od 31 grudnia 2012 r. stężenie niebezpiecznego dla zdrowia benzo(a)pirenu nie powinno przekraczać średniorocznie 1 nanograma na metr sześc.

16 lutego

15 lutego

Twoja Telekomunikacja pod lupą kontrolerów UOKiK

Urząd w postępowaniu sprawdzi czy mają miejsce w rzeczywistości niezgodne z prawem działania jak: podszywanie się pod innego operatora, brak informacji o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy czy nieuprawnionym żądaniu opłat za niezmówione usługi dodatkowe .Jeśli postawione zarzuty potwierdzą się Prezes UOKIK może nakazać zmianę praktyki i usunięcie jej skutków oraz nałożyć karę pieniężną nawet do wysokości 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku.

14 lutego

Wcześniejsze publikacje

Nie będzie podatku od umorzonych czynszów

Osoby wynajmujące lokale komunalne i socjalne, które znalazły się w trudnej sytuacji i uzyskały umorzenie należności, lub ich części, nie będą musiały odprowadzać podatku z tego tytułu - taki, według wicepremiera Mateusza Morawieckiego, będzie skutek rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Finansów

Tysiące osób pokrzywdzonych w śledztwie dot. oszustw kredytowych

Wprowadzano w błąd zarówno osoby, które zgłaszały się do pośredników prosząc o pomoc w zaciągnięciu kredytu, jak i banki, które udzielały kredytów. Podejrzani wykorzystywali nieporadność osób zgłaszających się do pośrednika, ich wiek i choroby, które często uniemożliwiały zrozumienie podpisywanych umów

Prezydent podpisał przepisy dotyczące wyłudzenia VAT

Nowe przepisy mają pomóc w zwalczania procederu wyłudzania z budżetu pieniędzy za naliczony VAT Ustawa przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. instytucje te mają zyskać szersze uprawnienia

Tak złodzieje kradli samochody w 2016 roku

W 2016 roku średnio co 39 minut auto osobowe padało w Polsce łupem przestępców. Najwięcej kradzieży – ponad 2700 – zanotowano w Warszawie i jej okolicach. Udaje się odzyskać 25-46 proc., kradzionych samochodów w zależności od województwa.

Dlaczego urzędnicy milczą kiedy zagrożone jest życie obywateli. "Bo jest ustawa"

Suplementy diety mogą wykazywać właściwości alergenne i rakotwórcze, powodować zakażenia dróg oddechowych i moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przyczyniać się do powstawania ropni, zapalenia wsierdzia, osierdzia, czasami zatruć pokarmowych. Przykładowo jeden ze składników suplementu pochodził od rośliny, która zawiera substancje psychoaktywne.

Sejm normuje wymianę informacji podatkowych z innymi państwami

Ustawa wprowadza wymianę informacji dotyczących rachunków finansowych posiadanych przez nierezydentów, a także informacji na temat indywidualnych interpretacji podatkowych, porozumień w sprawie zawierania cen transakcyjnych czy opinii zabezpieczających w sprawie klauzuli o unikaniu opodatkowania

Sejm uchwalił dwie nowelizacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pierwsza nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku. Druga przyjęta w piątek przez Sejm nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

Pozostałe publikacje w tej kategorii

8 lutego 2017 roku

Gajek z KNF: Marcin P. z Amber Gold mógł być słupem

Wydaje się, że tego typu przedsięwzięcia, w których jest zdumiewająca skuteczność, jeśli chodzi o kontakty z podmiotami, czy organami państwa, jest poza zasięgiem jakiegoś „naturszczyka” - mówił Lesław Gajek, zastępca szefa KNF, na posiedzeniu komisji śledczej ds. Amber Gold

8 lutego 2017 roku

Urzędy pracy do pracy: Rząd szykuje dużą reformę

Resort pracy przygotowuje dużą reformę rynku pracy. Zgodnie z założeniami urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, dzięki czemu zyskają większą elastyczność i zwiększą skuteczność.

8 lutego 2017 roku

Nie tylko Warszawa - Poznań powoła związek metropolitalny?

Możliwość powołania w Wielkopolsce związku metropolitalnego przewiduje projekt ustawy autorstwa Nowoczesnej, którym w piątek zajmie się Sejm. Samorządowcy z regionu zwracają uwagę, że projekt nie był z nimi konsultowany.

6 lutego 2017 roku

Via Baltica: Przetargi będą odbywały się już w nowym systemie

Ogłoszone dziś przetargi na dwa odcinki S61 Via Baltica od węzła Kolno do Szczuczyna w Podlaskiem to pierwsze przetargi w nowych standardach budownictwa drogowego, gdzie głównym kryterium wyboru nie będzie cena - poinformował wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.

6 lutego 2017 roku

UOKiK: 30 mln kary dla Orange Polska

Oprócz 30 mln kary, prezes Urzędu zdecydował o rekompensacie publicznej wobec konsumentów dotkniętych skutkami niedozwolonej praktyki. UOKiK zobowiązał Orange Polska do zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy

5 lutego 2017 roku

Trump przegrywa walkę z sędziami

Opinia tego tzw. sędziego, która w zasadzie pozbawia nasz kraj możliwości egzekwowania prawa, jest śmieszna i zostanie uchylona - napisał prezydent Donald Trump

3 lutego 2017 roku

NASZ WYWIAD: Leszek Skiba: W styczniu dochody budżetu z VAT znowu rosną

Grudniowy spadek wpływów budżetu z VAT to efekt przyspieszenia inwestycji – mówi Leszek Skiba, wiceminister finansów. I choć resort finansów liczy, że wysokie inwestycje utrzymają się również w kolejnych miesiącach, to wstępne szacunki dotyczące VAT w styczniu sygnalizują wzrost dochodów

2 lutego 2017 roku

Andrzej Jakubiak, były szef polskiego nadzoru finansowego, w mBanku? "To nie jest dobre zjawisko"; "To jest nieprawdopodobny skandal"

Andrzej Jakubiak, były szef polskiego nadzoru finansowego, został zastępcą dyrektora działu prawnego mBanku. W dniu 12 października 2016 roku Jakubiak zakończył swoją 5-letnią kadencji szefa Komisji Nadzoru Finansowego i bardzo szybko przeszedł do sektora prywatnego. Dodatkowo, poszedł pracować dla banku, którego głównym udziałowcem jest niemiecki Commerzbank. Jak odnoszą się do sprawy zainteresowane strony i co o tym niecodziennym transferze mówią politycy i eksperci do spraw finansów?

2 lutego 2017 roku

Najmniejsze firmy nie będą musiały płacić ZUS

Proponujemy, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1 tys. zł, nie musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS - zapowiada w rozmowie wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj