tag

deficyt sektora finansów publicznych

19 kwietnia

MFW prognozuje wyraźny spadek deficytu sektora finansów publicznych Polski do 2022 r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) nie zmienił prognozy deficytu sektora finansów publicznych dla Polski na 2017 r. i pozostawił ją na poziomie 2,9 proc. PKB, obniżył jednak na rok 2018 do poziomu 2,6 proc. z wcześniejszych 2,9 proc. PKB – podał Fundusz w raporcie "Fiscal Monitor". W nowej prognozie podniósł natomiast ścieżkę długu publicznego.

3 kwietnia

13 lutego

7 lutego

Szacunek deficytu finansów publicznych 2,8-2,9 proc. PKB

Ministerstwo finansów podało, że nadwyżka w budżecie jednostek samorządów terytorialnych przekroczyła 7,6 mld zł za 2016 r. - po listopadzie wartość ta przekraczała 19 mld zł. Według ekonomistów z BZWBK, dane te nie zmieniają szacunków wielkości deficytu finansów publicznych za 2016 r. przedstawionych przez resort finansów.

Wcześniejsze publikacje

Deficyt sektora finansów publicznych może być najniższy od 10 lat

Jeśli potwierdzą się przewidywania ekonomistów, deficyt sektora finansów publicznych za 2016r. może być najniższy od 10 lat. Ich zdaniem wartość ta mogła spaść na koniec minionego roku do ok. 2,0-2,3% PKB. Rząd, w pracach nad budżetem 2017r., zakładał deficyt na poziomie 2,9% PKB.