tag

finanse

Wczoraj

Gazprom mógł specjalnie zanieczyścić gaz

Gazprom mógł celowo dodać nieco wilgoci do gazu, bowiem cały czas przepływ był, tylko my nie odbieraliśmy naszej części, bo to był gaz zanieczyszczony powiedział w rozmowie z Markiem Siudajem finansista Jerzy Bielewicz w wywiadzie gospodarczym wPolsce.pl.

Przedwczoraj (22 czerwca)

21 czerwca

Emilewicz: do 2020 r. 765 mln zł na ratowanie i restrukturyzację MŚP

Emilewicz wyraziła nadzieję, że dzięki uruchomieniu środków finansowych na restrukturyzację, infrastruktury prawnej i doradztwa "będziemy mogli mówić o efekcie odbijania się od dnia i realnej, aktywnej pomocy ze strony państwa, aby przywracać do życia małe i średnie przedsiębiorstwa".

S&P: Rosnąca rola państwa w sektorze bankowym może zaburzać konkurencję

Rosnący udział państwa w polskim sektorze bankowym może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność całego sektora finansowego w Polsce, wynika z raportu Standard & Poor's pt. _"Banking Industry Country Risk Assessment: Poland"_. Jakość aktywów polskich banków będzie poprawiać się - przynajmniej tak długo, jak stopy procentowe pozostaną niskie.

Maj przyniósł nadzieję na wysoki wzrost PKB

Po nieco mniej udanych odczytach makroekonomicznych w kwietniu br., maj przyniósł nadzieję na wysoki wzrost PKB także w drugim kwartale 2017 r. Wysokie jednocyfrowe dynamiki wzrostu odnotowano w majowych danych dotyczących produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej czy też sprzedaży detalicznej. Jeszcze lepsze dane napłynęły z rynku deweloperskiego, gdzie narastająca liczba oddanych mieszkań wyszła „na plus”, a tempo rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń z projektem budowlanym) z optymizmem pozwala patrzeć w przyszłość, przynajmniej tę krótkoterminową. Rosnące wynagrodzenie w tempie ponad 5 proc. rocznie może mieć naszym zdaniem wpływ na podnoszenie cen towarów i usług przez przedsiębiorstwa, co może spowodować wzrost inflacji.

19 czerwca

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest to możliwe dzięki temu, że Polska utrzymuje stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stwierdziła Izba

Pozabankowe Centrum Finansowe - jest akt oskarżenia

O kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenie pieniędzy, weksli oraz nieruchomości i innych praw majątkowych o wartości ponad 14 mln zł. został oskarżony Rafał K., twórca Pozabankowego Centrum Finansowego sp. z o.o. - poinformowała w poniedziałek Prokuratora Krajowa.

Wiceprezes EBI: Polska jednym z liderów w wykorzystaniu Planu Junckera

W ubiegłym roku za pośrednictwem Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych udzieliliśmy w Polsce wsparcia na kwotę około 600 mln euro - mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudak. Jego zdaniem Polska jest jednym z liderów jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy . Jak zapowiada wiceprezes banku, plan Junckera będzie wydłużony do 2020 r.

W politycznym kotle

Nawet jeśli ryzyko „twardego Brexitu” zmalało, trudno uznać łagodniejsze rozwiązanie za korzystne dla brytyjskiego gospodarki, jeśli nowe porozumienia handlowe z UE nie będą nawet w połowie tak dobre, jak dotychczasowa przynależność w jednolitym rynku europejskim

Perspektywy euro coraz jaśniejsze

Ważne w kontekście europejskiej waluty będą dane PMI, wstępne za czerwiec, które opublikowane zostaną pod koniec tego tygodnia. W Europie czuć świeży powiew wzrostu gospodarczego, co jednak nie przekłada się na większą presję cenową. To właśnie ten czynnik wstrzymuje EBC przed podjęciem wyraźnych kroków w kierunku wyjścia z ultra luźnej polityki monetarnej. Lepsze dane z pewnością przybliżyłyby taki krok.

Wcześniejsze publikacje

Wszystko na temat: Upadłość konsumencka. Odcinek 5

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez nabywcę toksycznego kredytu „frankowego” ma sens? W jakich sytuacjach? Czy Polak mieszkający za granicą, może ubiegać się o w Polsce o status upadłego? Na te pytania odpowiadam w ostatniej, piątej części informatora na temat upadłości konsumenckiej.

Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w poniedziałek, że wpisała trzy nowe podmioty na listę ostrzeżeń publicznych - Comfort Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Cezar Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma Sp. z o.o), a także osobę fizyczną Gaweł K.

Pozostałe publikacje o tym tagu

8 czerwca 2017 roku

Ponad 4,3 mld euro na zrównoważoną mobilność

Z tych środków m.in. zakupionych ma zostać blisko 1500 jednostek taboru, wybudowanych 500 km linii komunikacji miejskiej oraz prawie 950 km ścieżek rowerowych. Zainstalowanych będzie ok. 30 inteligentnych systemów transportowych. Ma też powstać ponad 200 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

8 czerwca 2017 roku

Super Czwartek dla rynków finansowych

Gospodarka strefy euro w pierwszej części roku wyraźnie przyspieszyła, co zmusiło EBC do przeanalizowania, czy pokaźny pakiet stymulacyjny, składający się m.in. z programu skupu obligacji (60 mln EUR miesięcznie od kwietnia, a wcześniej było to 80 mld EUR) oraz ujemnej stopy depozytowej (-0,4%), jest nadal konieczny

7 czerwca 2017 roku

PGE pozyskała 500 mln zł kredytu z EBOR na rozwój sieci dystrybucyjnej

Sektor energetyczny stanowi blisko jedną trzecią portfela EBOR w Polsce. Kredyt dla PGE jest trzecim finansowanym przez EBOR projektem mającym na celu wsparcie efektywności polskiej sieci dystrybucyjnej. Jak do tej pory EBOR zainwestował ponad 8,4 mld euro ze swoich funduszy we wszystkie sektory polskiej gospodarki obsługujące prawie 400 projektów

7 czerwca 2017 roku

Zakup akcji Pekao SA wpisuje się w strategię PFR i PZU

Transakcja zakupu akcji Pekao SA przez PZU i PFR wpisuje się w strategię Polskiego Funduszu Rozwoju realizacji inwestycji ważnych z perspektywy polskiej gospodarki, zapewniając atrakcyjną stopę zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich – podał Fundusz w komunikacie

7 czerwca 2017 roku

RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samy nadal stopa referencyjna będzie wynosić 1,5 proc. w skali rocznej, lombardowa 2,5 proc, depozytowa – 0,5 proc., a redyskonta weksli 1,75 proc. - poinformowała RPP.

7 czerwca 2017 roku

Zmiany w bankowości - sukcesywne ale nie gwałtowne

Zmiany będą następować sukcesywnie, ale nie będą to procesy gwałtowne - przewiduje prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, odnosząc się do zaplanowanej na środę finalizacji przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR.

6 czerwca 2017 roku

KNF: Nowa spółka na liście ostrzeżeń Komisji

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek o wpisaniu na prowadzoną przez siebie listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu - spółki CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki.

6 czerwca 2017 roku

Suwałki: Przedsiębiorcy wystawiali lewe faktury na 6 mln zł

Przedsiębiorstwa prowadziły między sobą fikcyjny handel paliwami. Jedne spółki wystawiały innym fałszywe faktury na sprzedaż paliwa. W ten sposób odzyskiwano od Skarbu Państwa podatek VAT, którego nigdy nie zapłacono

6 czerwca 2017 roku

Młodzi nie garną się do inwestowania

Coraz częściej mówi się o potrzebie zwiększenia skłonności Polaków do oszczędzania i konieczności budowania rodzimego kapitału poprzez stwarzanie zachęt do inwestowania. Tymczasem dane dotyczące aktywności na giełdzie, jak i zainteresowania obligacjami skarbowymi, wskazują że od kilku lat kurczy się grono ludzi młodych, korzystających z możliwości jakie daje rynek kapitałowy. Niełatwo będzie tę tendencję odwrócić.

6 czerwca 2017 roku

MF oczekuje, że wpływy do budżetu z VAT wzrosną w tym roku do 151 mld zł

Ministerstwo Finansów (MF) zakłada, że tegoroczne wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT wyniosą 151 mld zł wobec 143,5 mld zł zapisanych w budżecie, wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej. Ten i przyszły rok mają dać budżetowi państwa w sumie 40 mld zł więcej z podatku od towarów i usług.

5 czerwca 2017 roku

MR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 103,1 mld zł

Od uruchomienia programów do 4 czerwca 2017 r. złożono 54 087 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę blisko 331,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 207,1 mld zł, podał także resort.

5 czerwca 2017 roku

Masz dużo marzeń do zrealizowania? Nie pozwól, żeby zostały tylko marzeniami

Znajomi spędzają urlop nad morzem, sąsiedzi robią remont salonu, a Ty głowisz się - skąd oni biorą na to pieniądze? Możesz oczywiście latami odkładać „grosz do grosza”, aby na emeryturze w końcu móc zrealizować swoje plany i marzenia… Tylko po co wciąż odkładać je na przyszły rok?

3 czerwca 2017 roku

Program "Rodzina 500+" wyraźnie poprawił sytuację materialną w gospodarstwach domowych w 2016 roku

W 2016 r. gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2016 r. 1.475 zł i był realnie wyższy o 7,0 proc. od dochodu z roku 2015 (w 2015 r. wzrost realny wyniósł 4,3 proc.). Wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce - wynika z publikacji GUS o sytuacji gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.