tag

klaster

11 stycznia

15 października

Trwają poszukiwania klastra kluczowego dla gospodarki

Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konkursu na wybór Krajowych Klastrów Kluczowych. Celem konkursu jest wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, a także zdolnych do konkurowania na rynkach międzynarodowych.

22 października