tag

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

9 czerwca

25 maja

1 mld zł dla uczelni - NCBR ogłasza nowe konkursy

Każdy z trzech ogłoszonych konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału, wielkości itp. W pierwszym (budżet 500 mln zł) - o granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach

9 maja

Rząd przyjął nowelę ustawy o finansowaniu nauki

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z rozwiązaniami, które usprawnią proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych na przedsięwzięcia naukowe, a także zwiększą poziom umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

21 kwietnia

NCBR: 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów z branży motoryzacyjnej

W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli w sumie 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 413 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego etapu - oceny panelowej - 54 wnioski. Finalnie zakwalifikowało się 47 projektów, na które w sumie przeznaczone jest prawie 240 mln zł. Celem konkursu jest wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej

Wcześniejsze publikacje

155 mln zł na studia doktoranckie

Dofinansowane projekty będą trwać od 24 do 60 miesięcy, czyli obejmą pełny cykl kształcenia na studiach III stopnia. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 000 zł

Pozostałe publikacje o tym tagu

7 sierpnia 2016 roku

Tajemnice żywotności najstarszych polskich firm

Co najmniej kilkaset polskich firm istnieje dłużej niż 100 lat, a kluczową dla nich jest umiejętność adaptacji - ocenia dr Tomasz Olejniczak, ekspert w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzący badania nad historią najstarszych polskich firm

13 lipca 2016 roku

NCBiR przekaże 5 mld zł rocznie na rozwój nowoczesnego przemysłu w Polsce

Inicjatywy Narodowego Centrum Badan i Rozwoju będą spójne z rządowym Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma na celu budowę przemysłu nowych technologii – podkreśla dyrektor Centrum. Łącznie trafi na nie ok. 5 mld zł rocznie. Zadaniem NCBiR jest likwidacja luk kompetencyjnych, tak by przemysł angażował się w innowacyjne projekty. Pośrednio ma również nastąpić aktywizacja ośrodków akademickich.

27 lutego 2016 roku

Nauka na sprzedaż

O zgrzytach w komunikacji na linii nauki i biznesu głośno jest od dłuższego czasu. Firma doradcza PwC wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przez prawie trzy lata badała tego przyczyny