tag

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

21 kwietnia

NCBR: 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów z branży motoryzacyjnej

W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli w sumie 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 413 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego etapu - oceny panelowej - 54 wnioski. Finalnie zakwalifikowało się 47 projektów, na które w sumie przeznaczone jest prawie 240 mln zł. Celem konkursu jest wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej

30 grudnia

29 grudnia

155 mln zł na studia doktoranckie

Dofinansowane projekty będą trwać od 24 do 60 miesięcy, czyli obejmą pełny cykl kształcenia na studiach III stopnia. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 000 zł

25 listopada

Wcześniejsze publikacje

Tajemnice żywotności najstarszych polskich firm

Co najmniej kilkaset polskich firm istnieje dłużej niż 100 lat, a kluczową dla nich jest umiejętność adaptacji - ocenia dr Tomasz Olejniczak, ekspert w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzący badania nad historią najstarszych polskich firm

NCBiR przekaże 5 mld zł rocznie na rozwój nowoczesnego przemysłu w Polsce

Inicjatywy Narodowego Centrum Badan i Rozwoju będą spójne z rządowym Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma na celu budowę przemysłu nowych technologii – podkreśla dyrektor Centrum. Łącznie trafi na nie ok. 5 mld zł rocznie. Zadaniem NCBiR jest likwidacja luk kompetencyjnych, tak by przemysł angażował się w innowacyjne projekty. Pośrednio ma również nastąpić aktywizacja ośrodków akademickich.

Pozostałe publikacje o tym tagu

27 lutego 2016 roku

Nauka na sprzedaż

O zgrzytach w komunikacji na linii nauki i biznesu głośno jest od dłuższego czasu. Firma doradcza PwC wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przez prawie trzy lata badała tego przyczyny