tag

PERN

10 sierpnia

Obawy związków w sprawie połączenia PERN i OLPP

Związki zawodowe PERN i NSZZ "Solidarność" Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) obawiają się o ochronę socjalną pracowników po połączeniu obu podmiotów. W sprawie tej w OLPP, czyli spółce, która od 2018 r. ma stać się częścią PERN, trwa spór zbiorowy

25 maja

PERN ma plan inwestycji w transport i magazynowanie ropy

Spółka rozbudowuje pojemności magazynowe, w tym w Terminalu Naftowym w Gdańsku, i przygotowuje projekt rewersyjnego tłoczenia surowca rurociągiem Odcinka Wschodniego. Oprócz projektu rewersyjnego tłoczenia surowca rurociągiem Odcinka Wschodniego PERN podtrzymuje plan zwiększenia przepustowości rewersyjnego rurociągu Odcinka Pomorskiego, łączącego bazy magazynowe spółki pod Płockiem i w Gdańsku, o blisko 10 proc. Obecnie przepustowość tej magistrali w kierunku Gdańska wynosi ok. 27 mln ton, a w kierunku odwrotnym ok. 30 mln ton rocznie.

9 maja

PERN: wznowiono przesył ropy rurociągiem z Gdańska do Płocka

Według wstępnych szacunków, rekultywacja skażonego ropą gruntu potrwa około miesiąca i przeprowadzi ją spółka PERN S.A. Z informacji, które przekazała straż pożarna, wynika, że ropa zalega w rowach o długości ok. 300-500 metrów na terenach niezabudowanych

8 maja

Wcześniejsze publikacje

Paweł Stańczyk ponownie prezesem OLPP

6 marca br. rada nadzorcza największego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych – Operatora Logistycznego Paliw Płynnych zdecydowała, że zarząd będzie kontynuować swoją pracę w dotychczasowym składzie. Dotychczasowy prezes Paweł Stańczyk wygrał postępowanie konkursowe na nową kadencję

Pozostałe publikacje o tym tagu

20 grudnia 2016 roku

PERN planuje zainwestować ok. 150 mln zł

W 2017 r. PERN planuje zwiększyć środki na inwestycje, przeznaczając na ten cel ok. 150 mln zł. W mijającym 2016 r. spółka zrealizowała plan inwestycji o wartości ok. 90 mln zł - poinformował PAP prezes PERN Igor Wasilewski.

29 września 2016 roku

PERN chce być liderem logistyki ropy i paliw w Europie Centralnej

PERN, realizując nową strategię na lata 2016-20, chce stać się liderem logistyki ropy i paliw w Europie Centralnej, gwarantującym jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw surowca do rafinerii - zapowiedział prezes tej spółki Igor Wasilewski

8 kwietnia 2016 roku

Ruszył strategiczny Terminal Naftowy PERN w Gdańsku

Terminal Naftowy w Gdańsku, strategiczna inwestycja PERN dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozpoczął działalność. W piątek zakończył się tam pierwszy przeładunek surowca, dostarczonego w ilości ok. 100 tys. ton przez tankowiec "Stena Arctica".

31 grudnia 2015 roku

Strategicznie ważny Terminal Naftowy PERN wchodzi w fazę rozruchu

Terminal Naftowy budowany przez PERN "Przyjaźń" SA w Gdańsku otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Spółka poinformowała, że trwają przygotowania do rozruchu technologicznego. Działalność operacyjną terminal ma rozpocząć pod koniec pierwszego kwartału 2016 roku. Inwestycja ma znaczenie zarówno dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju jak i rozwoju polskiej gospodarki oraz dla dywersyfikacji działalności PERN "Przyjaźń"