tag

Prawo Bankowe

17 stycznia

29 września

22 kwietnia

AFERA FRANKOWA: obywatelska inicjatywa zmiany przepisów o kredytach walutowych

Zawiadomienie o powołaniu komitetu inicjatywy ustawodawczej mającego na celu zmianę prawa dotyczącego kredytów hipotecznych w walutach obcych złożyli w środę w Sejmie przedstawiciele grupy "Stop bankowym klauzulom niedozwolonym". Wymagane do zgłoszenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 100 tys. podpisów ma dopiero zostać zebrane, jeśli tak się stanie, wtedy - zgodnie z konstytucją - projekt może trafić do Sejmu formalnie.

18 marca

Wcześniejsze publikacje

AFERA FRANKOWA: "Frankowicze" mają mocne argumenty w sądzie!

Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie posiadały otwarte dla nich linie kredytowe w CHF lub papiery wartościowe denominowane w CHF, co wynika z ich prospektów. Po drugie udostępniały kredytobiorcom kwotę w PLN, a zgodnie z prawem bankowym kredyt to właśnie udostępniona do dyspozycji kredytobiorcy określona kwota środków pieniężnych, a nie zarejestrowana na wirtualnym koncie kredytobiorcy. Po trzecie, sądy potwierdziły, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne

KPMG: Polscy bankowcy wyjątkowo optymistycznie patrzą w przyszłość

fot. www.freeimages.com

Jako czynnik mający największy wpływ na sektor bankowy w najbliższych 5 latach banki zgodnie wskazują regulacje, a ryzyko regulacyjne obok ryzyka kredytowego oceniane jest jako najistotniejsze w działalności bankowej - twierdzą eksperci KPMG w podsumowaniu raportu Banking Executive Survey 2014

Banki próbują oszukać ustawodawcę

Jeżeli w związku z ustawową obniżką opłat interchange banki będą obciążać klientów innymi kosztami, ustawodawca może wprowadzić zmiany, które temu zapobiegną – zapowiedział przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierz Kleina (PO).

Pozostałe publikacje o tym tagu

9 sierpnia 2013 roku

Jak rozmawiać z bankiem jego językiem

Bardzo wielu ludzi nie czyta umów które zawiera z bankiem. Wierzą na słowo pracownikowi banku, który zapewnia ich, że to co podpisują jest spełnieniem ich marzeń. Jak się okazuje pracownicy banku również nie czytają umów, które akceptują. Udowodnił to mieszkaniec Woroneża w Rosji.

7 sierpnia 2013 roku

Podrabiał karty - pójdzie "siedzieć"

Nawet 25 lat więzienia grozi obywatelowi Bułgarii oskarżonemu o tzw. skimming i podrabianie kart płatniczych. Mężczyzna został zatrzymany w ub. roku w Pile (Wielkopolskie).

27 kwietnia 2013 roku

Austria ograniczy tajemnicę bankową

Po ponad 24-godzinnych, burzliwych negocjacjach, liderzy austriackiej koalicji porozumieli się w piątek wieczorem w sprawie ograniczenia tajemnicy bankowej. Austria nadal jednak będzie chronić konta swoich obywateli.

2 kwietnia 2013 roku

Cypr: Sąd nad kryzysem

Trzech byłych sędziów Sądu Najwyższego zostało mianowanych przez prezydenta Nikosa Anastasiadisa, do specjalnej komisji śledczej, która zbada przyczyny kryzysu bankowego na wyspie.

17 stycznia 2013 roku

Dobrowolne poddanie się egzekucji

W obrocie profesjonalnym, w szczególności przy udzielaniu kredytów (ale też np. przy udzielaniu poręczeń wekslowych) coraz częściej wymaga się, by dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

5 grudnia 2012 roku

Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce

Bankowy tytuł egzekucyjny to zorganizowana machina wywłaszczania Polaków i przedsiębiorców z ich własności. Dowód, że nasz system bankowy trzyma sztamę z wymiarem sprawiedliwości, a oba rozmijają się z interesami państwa i obywateli jako przedsiębiorców czy klientów banku.

12 listopada 2012 roku

"Gazeta Bankowa": Polacy na wojnie z bankami

Czasem walczą o sprawy, które na pierwszy rzut oka wydają się błahe. Czasem wytaczają armaty przeciwko bankom z troski o dobro publiczne. Ale zazwyczaj walczą o swoje. Z roku na rok przybywa osób, które występują do sądu, by toczyć boje z instytucjami finansowymi.

4 października 2012 roku

Paweł Pelc: KNF się poprawia

Pozytywnie należy ocenić zmianę stosowanych przez KNF instrumentów służących osiąganiu pożądanych z punktu widzenia nadzoru nad rynkiem finansowym efektów

24 sierpnia 2012 roku

Paweł Pelc: Amber Gold a sprawa polska

Sprawa Amber Gold pokazała słabość instytucji państwowych w Polsce, które przez kilka lat nie podjęły skutecznych działań, zapobiegających naruszaniu obowiązujących przepisów.