tag

sektor bankowy

Przedwczoraj (18 sierpnia)

GAZETA BANKOWA: Finansowe gwiazdy V4

Grupa Wyszehradzka ma olbrzymi potencjał, jej instytucje finansowe rozwijają się w szybkim tempie, rynki są dynamiczne i zdrowe. Banki i ubezpieczyciele V4 mają przed sobą świetlaną przyszłość. Może te firmy powinny zacząć bliżej ze sobą współpracować?

W. Janczyk: dochody z podatku od banków w 2017 r. być może przekroczą plan

Sama realizacja wpływów z podatku od instytucji finansowych też zaspokaja nasze oczekiwania. Wygląda na to, że ten plan, który mamy w budżecie na poziomie 3,9 mld zł, zostanie wykonany, a może nawet przekroczony w tym roku - powiedział wiceminister Wiesław Janczyk. To jest dobra wiadomość - ocenił. Zgodnie z danymi MF, od początku roku do końca czerwca 2017 r. dochody z podatku bankowego wyniosły ponad 2 mld 152 mln zł.

17 sierpnia

Londyn wraca z wakacji

Rynek ma już za sobą pakiet ciekawych informacji, ale kilka danych, które pojawią się w tym, tygodniu, nadal zasługuje na uwagę

11 sierpnia

10 sierpnia

Strata netto Raiffeisen Bank Polska wyniosła 29,69 mln zł w I poł. 2017 r.

Na wynik w I półroczu 2017 r. miały wpływ m.in. odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe w wysokości 89,6 mln zł oraz podatek od instytucji finansowych w wysokości 69,3 mln zł. Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 49,8 mld zł i spadły o 3,4 mld zł, tj. 6%, w stosunku do końca 2016 r.

Alior Bank w listopadzie przedstawi operacjonalizację strategii na lata 2018-2020

Jesteśmy w trakcie planowania operacjonalizacji strategii +Cyfrowego buntownika+ na lata 2018-2020. Rezultat tych prac przedstawimy wraz z prezentacją wyników po trzecim kwartale 2017 r. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie ROE na poziomie 14 proc. - zapowiada Michał Chyczewski, wiceprezes zarządu, pełniący obowiązki prezesa

Zysk netto Alior Banku w II kw. '17 wyniósł 100 mln zł, wobec konsensusu 93,7 mln zł

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 719,4 mln zł i był 6 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 677,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 663,6-696,2 mln zł). Wynik z prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 118,3 mln zł i był 14 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 137,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 130,5 mln zł do 149 mln zł).

Wcześniejsze publikacje

Eksperci: projekt o wsparciu kredytobiorców najkorzystniejszy dla banków z dotychczasowych

Kamil Stolarski, analityk z Haitong Bank ocenia, że zapisy projektu o Funduszu Restrukturyzacyjnym będą zapewne skłaniać banki do konwersji kredytów denominowanych do obcych walut. Przyznaje zarazem, że wobec coraz słabszego franka banki być może będą musiały zaoferować klientom takie warunki przewalutowania kredytów, które dla nich samych nie będą opłacalne

Rekordy na Wall Street, gorsze nastroje na GPW

Za nami słaba sesja na GPW. Jednakże pierwsza część dzisiejszych notowań był całkiem niezły, gdyż WIG20 zameldował się w okolicy 2.400 pkt, czyli najwyżej od początku maja tego roku. Za pogorszenie nastrojów na Warszawskim parkiecie obok realizacji zysków może też częściowo odpowiadać nowy projekt Kancelarii Prezydenta ws. tak zwanych "kredytów frankowych". Co więcej, do propozycji przychylił się również KNF, a to przełożyło się na spadki kursów banków — PKO BP stracił 3,43%, a mBank 2,69%.

Już ponad 1200 wniosków złożonych w Alior Banku w ramach kolejnego naboru do programu „Rodzina 500+"

W ciągu pierwszego dnia przyjmowania wniosków do kolejnego etapu programu system Alior Banku odnotował ponad 1200 zgłoszeń. Program „Rodzina 500+” działa od roku, gwarantując nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane do 18. roku życia dziecka. Od jego uruchomienia ujednolicono jednak terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze z programu 500+ oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pozostałe publikacje o tym tagu

27 lipca 2017 roku

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 15,6 mln po I kw.

Na koniec marca Polacy mieli w portfelach ponad 31,5 mln kart debetowych i 5,96 mln kart kredytowych. W obu przypadkach w stosunku do IV kwartału 2016 odnotowano wzrost liczby, odpowiednio o 2,58% i 1,28%. Większa liczba kart płatniczych nie przełożyła się natomiast bezpośrednio na wzrost obrotów w segmencie kartowym

27 lipca 2017 roku

Kantar TNS: Odsetek bankowców popierających przyjęcie euro wzrósł r/r do 45 proc.

Z badania wynika także, że zdecydowana większość (82%) bankowców ocenia, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej będzie miała negatywne skutki dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii, a także dla przyszłości Unii Europejskiej (75%), chociaż w porównaniu z poprzednim rokiem można zauważyć spadek pesymistycznej oceny tej kwestii

27 lipca 2017 roku

Pengab wzrósł o 2,1 pkt m/m do 24 pkt w lipcu

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 1 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych o 4 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło m/m o 1 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych o 7 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało, a prognoz wzrosło odpowiednio o 3 i o 2 pkt.

3 lipca 2017 roku

NBP: Zysk netto banków spadł o 2% r/r do 5,18 mld zł w I-V 2017

Wynik z odsetek wzrósł o 11,2% r/r do 17 mld zł. Koszty działania banków zwiększyły się o 6,6% r/r do 13,99 mld zł na koniec maja 2017 r. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wzrosły do 2,75 mld zł, tj. o 5,1% r/r. - wylicza w komunikacie NBP

29 czerwca 2017 roku

Chimeryczne nastroje na rynkach

Indeksom z GPW udało się oprzeć dużym wyprzedażom widocznym na zagranicznych rynkach, ale również i one nie uchroniły się przed spadkami. Pośród największych warszawskich spółek nieźle radził sobie KGHM. Jest to efekt rosnących cen miedzi na globalnych rynkach. Notowania tego metalu znajdują się pod presją kupujących, ponieważ jego zapasy monitorowane przez giełdę LME w Londynie są obecnie najniższe od 6 marca. Dodatkowo wyższym cenom większości surowców sprzyja ogólna słabość amerykańskiego dolara

28 czerwca 2017 roku

B. Pocztowy liczy na dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy w br. (AKTUALIZACJA)

Bank Pocztowy w nowej strategii na lata 2017-2021 zakłada, że podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałów w 2017 roku będzie dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy. Bank podał także w efekcie realizacji założeń strategicznych planuje osiągnąć zwrot z kapitału wysokości 10% w 2021 r. oraz osiągnąć sumę bilansową na poziomie 12 mld zł.

26 czerwca 2017 roku

Banki dają sygnał do wzrostów

W Warszawie również to banki były lokomotywą wzrostów, co sprawiło, że WIG20 wzrósł o niemal 1,79%. Pozostałe benchmarki także radziły sobie całkiem nieźle - mWIG40 zyskał 0,8%, sWIG80 0,16%, a cały WIG 1,5%. Pośród blue chipów sporo zyskał Pekao. Bank tym samym ogranicza straty z ubiegłego tygodnia.

22 czerwca 2017 roku

Akcjonariusze PKO BP dokonali zmian w radzie nadzorczej banku

ZWZ PKO BP zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2016 roku na kapitał zapasowy i rezerwowy. Na kapitał zapasowy trafi 2,85 mld zł (tj. 98,67 proc. zysku za 2016 r.), a na kapitał rezerwowy 38,3 mln zł. Podjęta uchwała jest zgodna z rekomendacją zarządu banku - informuje PKO BP

20 czerwca 2017 roku

Banki kotwicą na GPW

Prawdziwa wyprzedaż miała dzisiaj miejsce na GPW. W szczególności było to widać na indeksie WIG20, który stracił 1,35%, ale zamknął się nieznacznie powyżej 2300 punktów. Jest to efekt potencjalnego planu PZU, który chciałby połączyć dwa posiadane w grupie banki: Alior oraz Pekao. Pierwszy miałby stać się typowo bankiem detalicznym, natomiast drugi korporacyjnym. Inwestorom nie spodobała się ta wiadomość i PZU stracił dzisiaj 7,7%, natomiast Alior Bank 2,7%

14 czerwca 2017 roku

Rada nadzorcza Alior Banku powołała kolejne osoby do zarządu

Urszula Krzyżanowska-Piękoś i Celina Waleśkiewicz wejdą do zarządu banku. Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie Michałowi Chyczewskiemu kierowanie pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie przez niego funkcji prezesa

13 czerwca 2017 roku

To koniec korekty?

Po południu do wzrostów dołączyła także Warszawa. Indeksowi WIG20 po chwili słabości udało się powrócić ponad poziom 2.300 pkt i tuż przed końcem sesji zyskuje on 0,5%. W przypadku pozostałych benchmarków tylko mWIG40 cofa się o około 0,2%. Z kolei sWIG80 balansuje nieznacznie ponad poziomem odniesienia, a cały WIG zyskuje około 0,25%

13 czerwca 2017 roku

KNF nie zgodziła się na zmianę planów RBI dot. IPO Raiffeisen Bank Polska

W końcu maja br. KNF podtrzymała, iż oczekuje od RBI przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., przy czym płynność akcji (free-float) będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15%. Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem RBI, do 30 czerwca 2018 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) mają zostać wprowadzone akcje samego RBI.

12 czerwca 2017 roku

Wrocław: Do sądu wpłynął pozew grupowy frankowiczów przeciwko BZ WBK

Na dzień złożenia pozwu obejmuje on roszczenia grupy kredytobiorców liczącej 598 osób, ale wciąż możliwe jest przystąpienie do pozwu kolejnych kredytobiorców. Wartość przedmiotu sporu wynosi 32 mln 383 tys. 218 zł. Łączna wysokość udzielonych kredytów na podstawie umów objętych pozwem to ponad 131 mln zł.

10 czerwca 2017 roku

Alior Bank powołał nowy zarząd. Michał Chyczewski zastąpi Wojciecha Sobieraja na stanowisku prezesa

Na piątkowym posiedzeniu RN, której przewodniczącym jest Michał Krupiński, były prezes PZU, podjęto decyzje dotyczące składu zarządu banku. Ma to związek z niedawną rezygnacją prezesa Wojciecha Sobieraja,który złożył radzie nadzorczej banku pisemne oświadczenie, informując, że nie będzie ubiegał się o wybór do zarządu na następną kadencję. Sobieraj pełnił funkcję od 2008 r.

8 czerwca 2017 roku

PwC: Zaledwie 17% banków w Polsce kupuje od fintechów produkty lub usługi

Zdaniem autorów raportu PwC, w najbliższych latach oddziały pozostaną znaczącym źródłem dochodów dla banków, zmieni się natomiast ich rola, format i lokalizacje. Placówki banków skoncentrują się wyłącznie na sprzedaży, a ich liczba zmniejszy się. Jedną z technologii mogących w znaczący sposób wpłynąć na osiągane przez banki w przyszłości wyniki jest geolokalizacja

6 czerwca 2017 roku

Deloitte: Marki polskich banków są trzykrotnie słabsze od marek samochodowych

Według ekspertów, w diagnozie siły marki kluczowe są trzy cechy: kategorialna wiarygodność, konkurencyjność i ekspansywność. Przykładowo marka ma jedynie 19% udział w decyzji o wyborze konkretnej oferty bankowej. Dla porównania w przypadku samochodów wskaźnik ten wynosi 40%, elektroniki 38%, a stacji benzynowych 27%.

5 czerwca 2017 roku

Borys: po 7 czerwca "żubr" wróci do logo Pekao

Prezes PFR Paweł Borys zapowiedział, że po zamknięciu transakcji Pekao przejdzie tzw. rebranding, czyli zmianę marki, co jest związane także z wymogami Unicredit, które zachowuje prawo do swojego logo.

5 czerwca 2017 roku

Bank Ochrony Środowiska ruszył z czterema nowymi programami stażowymi dla młodych ludzi

Letnie praktyki studenckie realizowane są w okresach miesięcznych, od czerwca do września, w placówce detalicznej lub korporacyjnej banku. Po ukończeniu bezpłatnej praktyki jej uczestnicy mają szanse na zatrudnienie w placówkach terenowych banku lub mogą zostać zaproszeni do udziału w płatnych stażach w Pionie Detalicznym lub Korporacyjnym w centrali BOŚ