Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska delegowała Emila Ślązaka, członka rady, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa banku do 10 września 2017 r. - poinformował BOŚ w komunikacie

Rada uchyliła swoją wcześniejszą uchwałę na podstawie której p.o. prezesa BOŚ Banku był Bogusław Białowąs.

Od marca 2016 r. funkcję prezesa pełnił w BOŚ Stanisław Kluza.