Informacje

Będzie wsparcie dla restrukturyzowanych MŚP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 6 grudnia 2017
  • 20:43
  • 0
  • Tagi: MŚP prawo przedsiębiorcy przedsiębiorczość restrukturyzacja
  • Powiększ tekst

Sejm uchwalił w środę zmianę w prawie restrukturyzacyjnym i kodeksie postępowania administracyjnego, umożliwiającą pomoc dla małych i średnich firm, które popadły w tarapaty.

Za ustawą głosowało 427 posłów, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym zawierają nowe przepisy o pomocy publicznej. Mają one na celu umożliwienie udzielenia wsparcia ze środków publicznych podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym bez naruszenia przepisów prawa unijnego i bez konieczności zgłaszania tego Komisji Europejskiej, jako dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną.

Jak wyjaśniał w toku prac parlamentarnych wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, zmiany w prawie restrukturyzacyjnym mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów tej ustawy, dotyczących pomocy publicznej, do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w ramach postępowania notyfikacyjnego, dotyczącego polskiego „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”.

Dodał, że proponowane zmiany w istocie polegają na doprecyzowaniu lub uszczegółowieniu przepisów już obowiązujących, zgodnie z sugestiami przestawionymi przez Komisję. Wytłumaczył, że wprowadzenie zmian pozwoli na wejście w życie wydanej przez KE warunkowo decyzji, pozwalającej na udzielanie pomocy publicznej bez konieczności indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Jest to o tyle istotne, że procedura indywidualnej notyfikacji trwa średnio 15 miesięcy i w praktyce oznacza niemożność przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych - mówił.

Dodał, że ustawa ma dać upoważnienie ustawowe do wydania przepisów wykonawczych analogicznych do tych, które utraciły moc z początkiem tego roku.

Proponowane w projekcie instrumenty prawne umożliwią sprawne funkcjonowanie systemu pomocy publicznej jako efektywnego źródła wsparcia procedur restrukturyzacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - zaznaczył Piebiak.

Ustawę popierały wszystkie kluby. Tadeusz Cymański z PiS podkreślał podczas środowej debaty, że ustawa koryguje nasze prawo w taki sposób, aby stworzyć nieskrępowane warunki do pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Na podst. PAP

Komentarze