tag

PKB

19 marca

17 marca

Dane z GUS słabsze od prognoz, ale nie zmieniają perspektyw wzrostu PKB

Drugi miesiąc 2017 r. nie przyniósł już tak dobrych wyników produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej jak styczeń, niemniej jednak i tak należy uznać je za nie najgorsze – komentuje dane gospodarcze GUS, Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

13 marca

NBP: Zarejestrowany w 2016 roku spadek inwestycji był przejściowy

Notowany spadek inwestycji ma charakter przejściowy, stąd w 2017 roku jest spodziewane przyspieszenie dynamiki PKB do 3,7 proc. - wynika z zaprezentowanej w poniedziałek przez Instytut Ekonomiczny NBP projekcji inflacji i PKB. Wynika też z niej, że w 2017 roku inflacja CPI wyniesie 2,0 proc. Wzrośnie konsumpcja i będą rosnąć płace.

NBP: wzrost PKB przyspieszy, inflacja pozostanie niska

Wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,7 proc., to efekt m.in. wzrostu inwestycji i napływu funduszy z UE - podano w opublikowanej w poniedziałek projekcji NBP. Dodano, że inflacja wzrośnie, ale do końca 2019 r. nie przekroczy 2,5 proc.

10 marca

BOŚ: Dynamika wzrostu PKB w I kw. 2017 r. będzie podążać w kierunku 3,5 proc. r/r.

Analitycy BOŚ banku prognozują, że wzrost PKB w Polsce w I kw .2017 r. zbliży się do 3,5 proc. w ujęciu rocznym. W I poł. 2017 r. oczekują utrzymania podwyższonej dynamiki konsumpcji prywatnej (powyżej 4,0 proc. r/r), a inflacja CPI przez kolejne miesiące 2017 r. będzie oscylować w przedziale 1,5 proc. - 2,0 proc. r/r, przy prognozowanym średniorocznym indeksie cen na poziomie 1,7 proc. r/r. - napisali ekonomiści w miesięcznej analizie makroekonomicznej.

Wcześniejsze publikacje

RPP nie zmieniła swojej retoryki

Rada Polityki Pieniężnej nadal utrzymuje nastawienie „wait and see”. RPP, pomimo wyższych prognoz inflacji, nie zmieniła swojej retoryki, co jednak też nie jest niespodzianką – uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Pozostałe publikacje o tym tagu

28 lutego 2017 roku

Ministerstwo Rozwoju: spadek inwestycji wyhamował zgodnie z oczekiwaniami

Zgodnie z oczekiwaniami wyhamował spadek inwestycji, który był głównym czynnikiem wpływającym na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. Stabilnie w całym 2016 roku rósł zaś eksport – napisał resort rozwoju w komunikacie po danych GUS o PKB.

28 lutego 2017 roku

W IV kw. 2016 r. poprawa aktywności krajowej gospodarki

W warunkach globalnego ożywienia w przemyśle i handlu międzynarodowym, w IV kw. 2016 r. miało miejsce wyraźne przyspieszenie dynamiki eksportu. Poza stopniowo poprawiającymi się wynikami w tzw. głównych kategoriach popytu krajowego oraz eksportu, w IV kw. bardzo istotny wpływ na wzrost dynamiki PKB miała bardzo wysoka kontrybucja zapasów (dodająca 1,4 pkt. proc. do wzrostu PKB) – napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BOŚ.

28 lutego 2017 roku

Najwyższa dynamika wzrostu PKB od 2007 r.

Wzrost PKB w IV kw. 2016 r. wyniósł 2,7 proc. r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. W ujęciu sezonowym wzrost PKB ukształtował się na poziomie 1,7 proc. kw/kw, oznacza najwyższą dynamikę wzrostu od 2007 r.Głównym źródłem pozytywnej niespodzianki było przesunięcie w czasie wydatków rządowych, które wg naszych szacunków podbiło dynamikę PKB w IV kw. o ok. 0,7 pkt. proc. To oznacza, że bez tego jednorazowego zabiegu tempo wzrostu gospodarczego w końcówce roku byłoby zbliżone do 2 proc. r/r. - napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BZWBK.

28 lutego 2017 roku

PKB w I kw. 2017 r. może wynieść co najmniej 3 proc.

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB Polski w czwartym kwartale 2016 r. wynikało ze wzrostu konsumpcji prywatnej, mniejszego spadku inwestycji oraz pozytywnego wkładu eksportu netto - oceniają ekonomiści. Poprawa może sprawić, że w pierwszym kwartale tego roku wzrost przekroczy 3 proc.

28 lutego 2017 roku

Konsumenci i eksporterzy podtrzymują gospodarkę

Dynamika spożycia w gospodarstwach domowych była najwyższa od kilku lat i wyniosła 4,2 proc. W poszczególnych kwartałach ubiegłego roku notowano w tym zakresie stałą tendencję wzrostową, która prawdopodobnie utrzyma się także w tym roku. Wyraźnie niższe było z kolei spożycie sektora publicznego.

28 lutego 2017 roku

GUS: PKB wzrosło w IV kwartale 2016 r. o 2,7 proc. r/r

Jak informuje GUS w IV kwartale 2016 r. PKB - niewyrównany sezonowo - wzrósł realnie o 2,7 proc., w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku. Tempo wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2016 roku przyspieszyło – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

28 lutego 2017 roku

Karuzela się kręci

Rynki finansowe wyczekują wystąpienia prezydenta Trumpa w Kongresie USA i nikt nie zamierza się wyrywać przed szereg z zajęciem pozycji, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność wypowiedzi Trumpa. Poza tym rozgrzewa się dyskusja przed marcową decyzją FOMC. A do tego mamy jeszcze koniec miesiąca.

27 lutego 2017 roku

Rynek czeka na wystąpienie Trumpa

Zdecydowanie istotnym wydarzeniem rynkowym wydaje się być zaplanowane na 28 lutego orędzie prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie USA – oceniają analitycy BOŚ banku. W swoim komentarzu dodają, że w kontekście wyższej niepewności, dotyczącej priorytetów działań nowej administracji, wszelkie konkretne informacje donoszące się do działań w polityce gospodarczej oraz terminu ich wdrożenia będą dla rynków bardzo istotne.

24 lutego 2017 roku

Rok 2017 zaczął się znakomicie; zarówno gospodarczo, jak i podatkowo

Jeżeli styczniowe tendencje w gospodarce będą kontynuowane, to bardzo prawdopodobne jest, że w roku 2017 wzrost gospodarczy może wynieść 3,6% PKB, czyli tyle ile przyjęto w założeniach budżetowych, co oznacza także optymizm w realizacji dochodów budżetowych. Przy tych bardzo dobrych danych w coraz trudniejszej sytuacji jest opozycja, szczególnie posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy ciągle krążą po mediach i wieszczą kryzys gospodarczy

20 lutego 2017 roku

JP Morgan podwyższył prognozę dynamiki polskiego PKB do 3,4 proc.

Ekonomiści JP Morgan podwyższyli prognozę dynamiki polskiego PKB w 2017 r. do 3,4 proc. wobec 3 proc. wcześniej, a w 2018 r. do 3,2 proc. z 3,1 proc. Ich zdaniem w 2017 r. inflacja nie osiągnie celu NBP, a pierwsze podwyżki stóp procentowych nastąpią w połowie 2018 r.

14 lutego 2017 roku

Inwestorzy zakochali się w PKB, złoty mocniejszy

Lepsze od prognoz dane nt. polskiego PKB w ostatnim kwartale 2016 wsparły złotego, wpisując się tym samym w scenariusz przyspieszenia gospodarczego. To jednak już historia, a o najbliższej przyszłości złotego, podobnie jak w przypadku wielu innych rynków, zdecyduje to co dziś powie Janet Yellen w Kongresie.

14 lutego 2017 roku

Sektor teleinformatyczny będzie miał swój udział w pompowaniu polskiego PKB

Wkład sektora telefonii komórkowej w polską gospodarkę sięga nawet 3,2 proc. całego PKB – wynika z szacunków raportu PwC przygotowanego na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Operatorzy komunikacyjni planują w najbliższych latach inwestycje warte łącznie 23,2 mld zł, dzięki którym konkurencyjność polskiej gospodarki może znacząco wzrosnąć.

14 lutego 2017 roku

Konsumpcja i wydatki publiczne wpłynęły na wzrost PKB

Wyraźny wzrost wydatków publicznych i konsumpcji przyczynił się do wzrostu PKB w IV kwartale 2016 roku - twierdzą ekonomiści. Ich zdaniem nadchodzące miesiące powinny przynieść widoczne odbicie także w inwestycjach.

14 lutego 2017 roku

Spowolnienie gospodarki nie takie straszne

Według wstępnych danych GUS, polska gospodarka w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosła o 3,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu z 2015 r. To wynik wyraźnie lepszy niż się spodziewano. Oczekiwania większości ekonomistów koncentrowały się wokół 2,5 proc. Lepsze dane to prawdopodobnie zasługa wyższego popytu wewnętrznego, choć eksport także w ubiegłym roku dawał powody do zadowolenia.