tag

PKB

21 czerwca

Maj przyniósł nadzieję na wysoki wzrost PKB

Po nieco mniej udanych odczytach makroekonomicznych w kwietniu br., maj przyniósł nadzieję na wysoki wzrost PKB także w drugim kwartale 2017 r. Wysokie jednocyfrowe dynamiki wzrostu odnotowano w majowych danych dotyczących produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej czy też sprzedaży detalicznej. Jeszcze lepsze dane napłynęły z rynku deweloperskiego, gdzie narastająca liczba oddanych mieszkań wyszła „na plus”, a tempo rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń z projektem budowlanym) z optymizmem pozwala patrzeć w przyszłość, przynajmniej tę krótkoterminową. Rosnące wynagrodzenie w tempie ponad 5 proc. rocznie może mieć naszym zdaniem wpływ na podnoszenie cen towarów i usług przez przedsiębiorstwa, co może spowodować wzrost inflacji.

20 czerwca

19 czerwca

Agencja Fitch podwyższa szacunki PKB Polski na 2017 rok

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 r. do 3,3 proc. z 3,0 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu agencji. Fitch podał pierwsze prognozy wzrostu na 2019 r. - wg agencji wyniesie on w tym okresie 3,2 proc. Agencja oczekuje podwyżek stóp procentowych w Polsce w 2018 i 2019 r.

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest to możliwe dzięki temu, że Polska utrzymuje stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stwierdziła Izba

13 czerwca

W II kwartale wzrost PKB blisko 4 proc.

Wzrost PKB w II kw. tego roku może zbliżyć się do 4 proc., liczonych rok do roku, osiągniętych w I kw. br., ale wynik z pierwszych trzech miesięcy tego roku "ciężko będzie powtórzyć", poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba

Wcześniejsze publikacje

Kolejna, wyższa prognoza wzrostu PKB dla Polski

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2017 r. do 3,6 proc. z wcześniejszej – listopadowej – prognozy 3,2 proc. Na rok 2018 r. prognoza nie zmieniła się i zostaje na poziomie 3,1 proc. - wynika z komunikatu OECD.

W nowym budżecie największą niewiadomą jest liczba nowych emerytów

Główne założenia rządu, na których opiera się przyszłoroczny budżet, wydają się realistyczne, jednak największą niewiadomą jest liczba pracowników, którzy zdecydują się przejść na emeryturę po zmianie ustawy skracającej wiek emerytalny oraz poziom inwestycji – oceniają ekonomiści.

Pozostałe publikacje o tym tagu

31 maja 2017 roku

Wzrost PKB w I kwartale umiarkowanie wysoki

PKB w I kwartale 2017 roku wzrósł o 4 proc. rok do roku, ale w I kw. 2016 miał miejsce wzrost tylko o 2,9 proc., więc średnioroczny wzrost w ostatnich dwóch latach wyniósł 3,5 proc.

31 maja 2017 roku

Gospodarka rośnie na konsumpcji

GUS potwierdził swoje wcześniejsze szacunki dotyczące polskiej gospodarki. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 4 proc., a więc najmocniej od końca 2015 r. Dane za pierwszy kwartał wciąż pokazują, że główną siłą napędową polskiej gospodarki jest konsumpcja gospodarstw domowych

31 maja 2017 roku

GUS: PKB wzrósł w I kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w ujęciu rocznym

PKB - niewyrównany sezonowo - wzrósł realnie o 4,0 proc., w porównaniu z I kwartałem ub. roku – poinformował GUS. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

31 maja 2017 roku

W środę w centrum uwagi dane o PKB i inflacji w Polsce

Wydarzeniem środy na krajowym rynku walutowym będzie publikacja danych o PKB i inflacji. O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szczegółowe dane nt. dynamiki polskiego PKB w I kwartale 2017 roku. Oczekuję, że zgodnie z odczytem flash sprzed 2. tygodni, wzrost przyspieszy do 4 proc. w relacji rocznej z 2,5 proc. odnotowanych w ostatnim kwartale 2016 roku.

29 maja 2017 roku

Analitycy BOŚ prognozują wzrost PKB w I kw. 2017 r. na 4,1 proc.

Ekonomiści BOŚ przewidują, że wzrost dynamiki PKB w I kw. tego roku wyniósł 4,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,5 proc. w IV kw. 2016 r. - napisali w swoim cotygodniowym komentarzu. GUS informował, według szybkiego szacunku, że PKB w I kw. 2017 r. wzrosło o 4,0 proc. r/r.

27 maja 2017 roku

Trump: "pieniądze zaczynają napływać" do NATO; Sojusz będzie silniejszy

Prezydent USA Donald Trump ocenił w sobotę na Twitterze, że "pieniądze zaczynają napływać" do NATO, które będzie od teraz znacznie silniejsze. W czwartek na spotkaniu przywódców NATO Trump podkreślał, że większość sojuszników wciąż nie płaci wystarczająco na obronę.

24 maja 2017 roku

PKO BP: Wzrost PKB w 2017 r. sięgnie 3,9 proc., przyspieszy do 4,1 proc. w następnym roku

Wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2017 roku sięgnie 3,9 proc. i będzie napędzany przez popyt zewnętrzny, inwestycje oraz konsumpcję. Przyszły rok - wraz z widocznym już napływem środków z UE powinien przynieść jeszcze silniejszy wzrost gospodarczy - na poziomie 4,1 proc. m.in. dzięki spodziewanemu ożywieniu w strefie euro i USA, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

17 maja 2017 roku

Szewczak: przedstawiciele MFW zadowoleni ze stanu polskiej gospodarki

Delegacja MFW przyjechała do Polski z cykliczną misją, która ma związek z dorocznym przeglądem Polski. Eksperci MFW zapoznają się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej. Szewczak powiedział, że w czwartek misja ma zaprezentować swoje stanowisko po wizycie w Polsce.

16 maja 2017 roku

Mocny wzrost PKB to za mało dla GPW

Początek roku w wykonaniu polskiej gospodarki był bardzo dobry, co potwierdziła dzisiejsza publikacja wstępnych danych PKB. Jednakże nie uchroniło to indeksów z warszawskiej giełdy przed sporymi spadkami. Z sytuacją na GPW kontrastuje nieco większy optymizm na zagranicznych parkietach.

16 maja 2017 roku

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć w tym roku 4 proc.

Po tym, jak wzrost PKB w I kw. 2017 r. przyspieszył do 4 proc. r/r, ekonomiści sądzę, że w całym 2017 r. są szanse na utrzymanie tempa w okolicach co najmniej 4 proc. Według nich, dane te wskazują, iż spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca.

16 maja 2017 roku

PKB w strefie euro i UE wzrósł w I kw. 2017 r. o 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym

PKB w strefie euro i UE według szybkiego szacunku – wyrównany sezonowo - wzrósł w I kw. 2017 r. – w porównaniu do IV kw. 2016 r. - o 0,5 proc., w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej, wzrost ten wyniósł dla strefy euro 1,7 proc., a dla UE 2,0 proc. - poinformował europejski urząd statystyczny Eurostat.