tag

płaca

19 czerwca

Wzrost płac nabiera tempa, zatrudnienie rośnie stabilnie

Obecnie płacowa presja musiałaby się zwiększyć jeszcze mocniej, by zrekompensować wyższą inflację. Majowa zwyżka pensji była i tak wyższa niż się spodziewali ekonomiści, ale na razie trudno spodziewać się wzmocnienia tej tendencji, choć sytuacja sprzyja pracownikom

8 czerwca

2 czerwca

Jaka płaca, taka siła dolara

Dynamika płac pomoże ocenić, jak bardzo Fed będzie się musiał spieszyć z zacieśnianiem polityki, by zdążyć przed przelaniem się presji płacowej na inflację. Tempo wzrostu wynagrodzeń od początku roku pozostaje niemrawe (2,5-2,8 proc. r/r) pomimo silnego przyrostu nowych miejsc pracy. Brak presji płacowej (i wsparcia inflacji tym kanałem) skutkuje sceptycznym nastawieniem rynku do perspektyw podwyżek stóp procentowych w drugim półroczu

28 maja

Wcześniejsze publikacje

Papież w Genui: Bez pracy zagrożona jest demokracja

Papież Franciszek powiedział w sobotę podczas wizyty w Genui, że gdy nie ma pracy, zagrożona jest demokracja. Cytował słowa z włoskiej konstytucji o tym, że republika oparta jest na pracy. Mówił też o "księżach Google", którzy wiedzą wszystko z internetu.

Pozostałe publikacje o tym tagu

1 maja 2017 roku

Rynek pracy: Rekordowo niskie bezrobocie i wzrost płac

Rekordowy spadek bezrobocia, wzrost liczby miejsc pracy, coraz więcej osób aktywnych zawodowo i podwyższenie wynagrodzeń - tak, według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmienił się rynek pracy w ciągu ostatniego roku

20 kwietnia 2017 roku

Handlowa Solidarność: protest w sieciach handlowych może się nasilać

2 maja w kilku ogólnopolskich sieciach handlowych zaplanowano protest przeciwko warunkom pracy. Jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów ze związkami zawodowymi na temat poprawy warunków pracy i płacy w tej branży, Solidarność zapowiada kolejne coraz bardziej zdecydowane działania protestacyjne - zapowiada przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara

3 lutego 2017 roku

W PKN Orlen trwają negocjacje ws. tegorocznych podwyżek płac

W PKN Orlen trwają negocjacje przedstawicieli zarządu i związków zawodowych w sprawie przyrostu w 2017 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników tej spółki. Negocjacje takie odbywają się w płockim koncernie z początkiem każdego roku

20 stycznia 2017 roku

Pensje są za małe. 80 proc. Polaków dorabia

Wśród dodatkowych zajęć Polacy najczęściej wybierają pracę fizyczną (21 proc.). Dominuje budowlanka i remonty, prace magazynowe. Choć fizyczna, to jej podjęcie deklarują najczęściej ludzie ze średnim (43 proc.) oraz wyższym (43 proc.) wykształceniem. Nieznacznie dominują kobiety, które stanowią 53 proc. dorabiających.

24 grudnia 2016 roku

Bułgaria/Świąteczna kartka do szefa: chcę podwyżki

Setki właścicieli dużych, małych i średnich firm dostaną na tegoroczne święta od swoich pracowników kartkę z życzeniem: "Chcę podwyżki, zasługuję na dodatkowe 100 lewów do swojej płacy". 100 lewów to równowartość 50 euro.

1 grudnia 2016 roku

Wyższa płaca minimalna może być zabójcza dla szpitali

Z perspektywy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wpływ ostatnich zmian prawnych na finanse placówki sprawił, że szpital jest przekonany o możliwości ubiegania się o zwiększenie finansowania ze strony organów założycielskich i wyrównanie kosztów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia pracowników. Wniosek został skonstruowany przez szpital na podstawie treści przepisów.

26 listopada 2016 roku

Spadają nierówności dochodowe w Polsce

Przeciętne roczne wynagrodzenie według parytetu siły nabywczej w 2015 r. wyniosło w Polsce 24 tys. dol. Oznacza to, że było prawie dwa razy niższe od średniej dla OECD ogółem, która wynosi 41 tys. dol., ale wyższe niż na Węgrzech, Łotwie, w Estonii, Czechach i na Słowacji.

25 listopada 2016 roku

Bezrobocie w dół, płace w górę

Najniższe bezrobocie odnotowano w Poznaniu. Bez pracy było tam 2,1 proc. osób czynnych zawodowo. Najwyższy odsetek ludzi bez pracy odnotowano na Mazowszu, w regionie szydłowieckim – bezrobocie wynosi tam 27,3 proc.