tag

wierzyciel

8 czerwca

Wszystko na temat: Upadłość konsumencka. Odcinek 4

Osobom planującym złożenie wniosku o upadłość konsumencką sporo wątpliwości nasuwa kwestia posiadanego majątku. Długi, długami, ale trochę szkoda oddawać do masy upadłości dom który należał do rodziny od pokoleń, czy też sprawny, kilkuletni samochód

1 czerwca

Przedsiębiorcom będzie łatwiej odzyskać pieniądze

Poprawa płynności finansowej firm poprzez m.in.: przeciwdziałanie zatorom płatniczym, ułatwienie oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta i większą skuteczność dochodzenia roszczeń w sądzie - takie mają być efekty pakietu wierzycielskiego, który częściowo wchodzi w czwartek w życie

28 kwietnia

Prezydent podpisał tzw. pakiet wierzycielski

Wprowadzono przepisy zwiększające pewność zapłaty należności, które uwzględniają zwłaszcza takie etapy, jak: zaciągnięcie zobowiązania, dochodzenie zapłaty, zabezpieczenie roszczenia. Nowe regulacje mają też zwiększyć możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawią skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r., ale część przepisów zacznie obowiązywać w późniejszym terminie

20 marca

Syndyk Amber Gold: nie ma ostatecznej listy wierzytelności spółki

Wierzyciele spółki podzieleni zostali na cztery kategorie: pierwsze trzy tworzą m.in. byli pracownicy firmy oraz instytucje państwowe takie jak ZUS i urząd skarbowy; w ostatniej grupie zaś znajdują się osoby, które podpisały umowy z Amber Gold. Kwota wierzytelności dla najliczniejszej grupy poszkodowanych, zwykłych klientów Amber Gold wynosi ok. 581 mln zł.

Wcześniejsze publikacje

Fuzja KHW z PGG wymaga zgody wierzycieli

Uzgadniane ze związkowcami zasady połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą oraz biznesplan przedsięwzięcia muszą zyskać akceptację wierzycieli górniczych spółek - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski

Agencja Rozwoju Przemysłu wzmacnia pozycję w sanacji Hawe Telekom

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) informuje, że w celu umocnienia swojej pozycji w toczącym się postępowaniu sanacyjnym spółki Hawe Telekom podjęła decyzję o objęciu swojej wierzytelności przyszłym układem. Dług Hawe Telekom wobec ARP wynosi obecnie ok. 83 miliony złotych

Pozostałe publikacje o tym tagu

7 marca 2015 roku

Po przecieku o zabójczych dla biznesu dyrektywach dla skarbówki. Przedsiębiorcy donoszą do prokuratury na ministra finansów

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców doniósł do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez ministra finansów Mateusza Szczurka. Chodzi o przeciek z narady pracowników izb skarbowych, których urzędncy resortu finansów z przekroczeniem swoich uprawnień mieli nakłaniać do takiego prowadzenia kontroli, by kończyły się one nakładaniem na przedsiębiorców kar finansowych.

12 października 2014 roku

Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Ochrona firm w tarapatach finansowych przed bankructwem, m.in. po to, by zachować miejsca pracy - to cel projektu Prawa restrukturyzacyjnego, który pod koniec zeszłego tygodnia trafił do Sejmu. Propozycję przygotowaną przez MS we współpracy z MG rząd przyjął 9 września.

19 września 2014 roku

Nowe przepisy pomogą uniknąć dziedziczenia długów

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi dziedziczenia. Nowe prawo będzie w większym stopniu chroniło spadkobierców przed przejęciem wszystkich długów zmarłego. Wprowadzona zostanie zasada odpowiedzialności za długi spadkowe z dobrodziejstwem inwentarza, w miejsce dotychczas obowiązującej odpowiedzialności nieograniczonej. Projekt zawiera też instytucję prywatnego wykazu inwentarza, co ma chronić interesy wierzycieli zmarłego.

30 czerwca 2014 roku

Kiedy wykreślić dłużnika z rejestru BIG? Są rozbieżne zdania

Moment wykreślania z Biur Informacji Gospodarczych przedawnionych danych o długach konsumentów - o to m.in. spierają się uczestnicy konsultacji społecznych dot. projektu założeń noweli ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

10 czerwca 2014 roku

Polacy o długach: Zadłużanie się to normalne zjawisko

W opinii zdecydowanej większości Polaków (83%) zadłużenie jest czymś ryzykownym i należy go unikać, jeśli nie zajdzie absolutna konieczność wzięcia pożyczki (85%). Z drugiej strony, dwie trzecie osób (65%) twierdzi, że zadłużanie się jest czymś normalnym i zwyczajnie nie jest możliwe funkcjonowanie bez zaciągania długów (33%) - wynika najnowszego badania „Polacy o zadłużeniu” przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Grupy KRUK.

5 czerwca 2014 roku

Umowa „standstill” – restrukturyzacja zamiast bankructwa

Trwają prace nad rozwiązaniem, które ułatwi restrukturyzację przedsiębiorstw mających trudności w ustabilizowaniu swojej sytuacji finansowej. Przedstawiciele największych banków, kancelarii prawnych oraz specjaliści w dziedzinie restrukturyzacji debatowali dziś nad problemami restrukturyzacji dłużników na wczesnym etapie i potrzebą wypracowania standardów rynkowych w zakresie zawierania umów typu "standstill”.

31 marca 2014 roku

Osoba fizyczna będzie mogła upaść

Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie mogła łatwiej ogłosić upadłość - przewiduje projekt złożony w Sejmie przez posłów PO. Dotychczasowe regulacje dotyczące upadłości nie działają - uważa wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.

24 marca 2014 roku

Jak postępować z dłużnikiem?

Dłużnik nie płaci? Uważaj, bo Twoja firma może mieć z tego powodu poważne problemy i utracić płynność finansową. Na szczęście istnieją sposoby na ściągniecie wierzytelności. Które z nich są najskuteczniejsze?

19 lutego 2014 roku

Problem zadłużenia wciąż aktualny

W porównaniu do III kwartału 2013 roku w IV kwartale 2013 roku liczba spraw wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wzrosła aż o 11,6%, a ich łączna wartość zwiększyła się o 8,7% i wyniosła blisko 10 mld złotych. Tak wynika z ostatniej, przeprowadzanej na koniec każdego kwartału, weryfikacji bazy danych Rejestru przez niezależnego biegłego rewidenta.

28 grudnia 2013 roku

Od nowego roku handel kredytami

Od 1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa, na podstawie której bank może sprzedać wasz kredyt innym instytucjom finansowym, w tym także specjalizującym się w windykacjach. Co to oznacza? Możliwość nadużyć i przyspieszenie trybu windykacji i jej kosztów ze szkodą dla nas - klientów.

12 grudnia 2013 roku

Za banki jako pierwsi zapłacą ich udziałowcy i posiadacze obligacji

Od 2016 roku za kłopoty upadających banków jako pierwsi zapłacą ich udziałowcy i posiadacze obligacji. Mogą ucierpieć też posiadacze depozytów powyżej 100 tys. euro - to założenia dyrektywy, w sprawie której porozumieli się negocjatorzy PE i krajów UE.

26 listopada 2013 roku

Gdy poręczyciel staje się dłużnikiem

Według Biura Informacji Kredytowej, w ubiegłym roku Polacy zaciągnęli zobowiązania finansowe na kwotę 40,4 mld złotych. Raport InfoDług potwierdza – aż 2,3 mln osób obciążone jest długiem w średniej wysokości ponad 17 tys. zł. Przed udzieleniem kredytu banki wymagają zwykle zabezpieczenia należności. Jedną z najpopularniejszych form takiej gwarancji jest poręczenie przez osobę trzecią. Korzystne dla kredytobiorcy, żyrantowi mogą przysporzyć jednak wielu trudności. Jak ich uniknąć?

31 października 2013 roku

POD NASZYM PATRONATEM: Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami w nowej odsłonie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2013 roku w Warszawie. Patronat Honorowy nad Kongresem objęły: Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowa Rada Komornicza.

26 września 2013 roku

Czy to koniec bankowego tytułu egzekucyjnego?

Posłowie wytoczyli batalie instytucjom finansowym. Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Czy pomysł ten pozwoli wyrównać pozycję klientów względem banków?

2 września 2013 roku

Koniec historycznego zakładu. Jest wniosek o upadłość

Do VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości Stoczni Gdańsk. Złożył go wierzyciel, firma Techwind z Banina koło Gdańska, której stocznia zalega ok. 250 tys. zł.

7 sierpnia 2013 roku

Od dziś komornik nie ściągnie długu od osoby niezadłużonej

Osoba, która nie zaciągnęła długu, a ma udział we wspólnej nieruchomości, np. w domu lub w działce, nie straci na skutek zniesienia współwłasności tej nieruchomości - wynika z wchodzącej w życie w środę nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.