Redakcja

Wydawca: Fratria Sp. z o.o. ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia

Dane spółki: Fratria Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000429681, NIP 113-285-77-90, o kapitale zakładowym 5.570.600,00 PLN.

Redaktor Naczelny: Maciej Wośko

Zespół: Maksymilian Wysocki – redaktor zarządzający, Jerzy Bielewicz, Kamil Gieroba, Krzysztof Kotowski, Robert Olesiński, Krzysztof Pączkowski, Anna Raciniewska, Grażyna Raszkowska, Arkady Saulski, Marcin Tronowicz.

Adres redakcji do korespondencji: Fratria Sp. z o.o. ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa.

Adres e-mail: redakcja@wgospodarce.pl, tel. 22 616 36 00, 22 255 93 32.

Kontakt do biura reklamy: reklama@fratria.pl.

Quantcast