Redakcja

Wydawca: Fratria Sp. z o.o.

Redaktor Naczelny: Maciej Wośko

Zastępca Redaktora Naczelnego: Stanisław Koczot

Zespół: Maksymilian Wysocki – redaktor zarządzający, Jerzy Bielewicz, Kamil Gieroba, Krzysztof Kotowski, Robert Olesiński, Krzysztof Pączkowski, Anna Raciniewska, Grażyna Raszkowska, Arkady Saulski, Marcin Tronowicz.

Kontakt: redakcja@wgospodarce.pl

Kontakt do biura reklamy: reklama@fratria.pl

Adres do korespodencji: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa

Quantcast