Redakcja

Wydawca: Fratria Sp. z o.o.

Redaktor Naczelny: Maciej Wośko

Zastępca Redaktora Naczelnego: Stanisław Koczot

Zespół: Jerzy Bielewicz, Kamil Gieroba, Artur Kostrzewa, Krzysztof Kotowski, Anna Raciniewska, Grażyna Raszkowska, Dariusz Styczek, Szymon Szadkowski, Maksymilian Wysocki.

Kontakt: redakcja@wgospodarce.pl

Kontakt do biura reklamy: reklama@fratria.pl

Adres do korespodencji: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa