Redakcja

Wydawca: Fratria Sp. z o.o. ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia

Dane spółki: Fratria Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000429681, NIP 113-285-77-90, o kapitale zakładowym 5.570.600,00 PLN.

Redaktor Naczelny: Maciej Wośko

Zespół: Krzysztof Kotowski – redaktor zarządzający, Stanisław Koczot – zastępca red. naczelnego „Gazety Bankowej”, Joanna Buczyńska, Agnieszka Łakoma, Krzysztof Pączkowski, Arkady Saulski.

Adres redakcji do korespondencji: Fratria Sp. z o.o. ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa.

Adres e-mail: [email protected].

Kontakt do biura reklamy: [email protected].

Quantcast