autor

Szymon Szadkowski

8 sierpnia

4 lipca

TVN kontra fiskus. W grę wchodzi 110 mln zł plus odsetki

Według urzędników skarbówki podczas transakcji łączenia w 2012 r. spółka po transakcji łączenia platformy n z Cyfrą+, nie odprowadziła należnego podatku. TVN z kolei twierdzi, że postępowała zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową, o którą zwróciła się do ministerstwa finansów przed transakcją. Spółka zapowiada odwołanie się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

26 czerwca

20 czerwca

Zaledwie 4 proc. firm przeprowadziło obowiązkowy audyt energetyczny. Na spełnienie obowiązku ustawowego zostało 3 miesiące

Od 1 października 2016 r. w Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, która wymaga od części firm przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników oraz tych, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą w wysokości do 5 proc. rocznego obrotu

PFR Ventures ogłosił kluczowe warunki programu PFR Biznest FIZ

Innowacyjne przedsiębiorstwa na etapie startu i wzrostu otrzymają dostęp do finansowania zwrotnego w wysokości blisko 500 mln zł. Inwestycje w pojedyncze firmy wyniosą do 4 mln zł. Celem jest wsparcie aktywności aniołów biznesu poprzez utworzenie współpracujących z nimi funduszy koinwestycyjnych

Wcześniejsze publikacje

Morawiecki: MF rozważa wprowadzenie badań psychologicznych dla kierowców Ubera

Wicepremier Mateusz Morawiecki odniósł się do kwestii działalności polegającej na świadczeniu usług przewozowych na zasadzie współdzielenia. Kwestia ta nie jest jeszcze uregulowana prawnie, co powoduje narastający konflikt pomiędzy taksówkarzami, a kierowcami Ubera. W proponowanych zmianach przewidziano m.in. ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób oraz obowiązek zlecania przewozów przez pośrednika podmiotowi posiadającemu odpowiednią licencję

Morawiecki: w tym roku eksport polskiej branży motoryzacyjnej przekroczy 100 mld. zł.

Przemysł motoryzacyjny wytwarza ok. 8 proc. polskiego PKB i jest drugą, po produkcji artykułów spożywczych, branżą przemysłową. W 2016 r. wartość jej produkcji sprzedanej wyniosła 135,6 mld zł - o 75 proc. więcej niż w 2007 r. W latach 2007-2016 liczba zatrudnionych zwiększyła się o blisko 56 tys. osób, osiągając poziom 174,2 tys. pracowników, co stanowiło 10 proc. wszystkich zatrudnionych w przemyśle. Natomiast eksport branży to ok. 13 proc. całkowitego eksportu Polski. Zadeklarowane już przez firmy branży nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 3 mld zł, co obok utworzenia prawie 3 tys. miejsc pracy, ma się przełożyć na wzrost udziału motoryzacji w PKB o 0,10-0,15 pp.

Przewodniczący PE A. Tajani szykuje duże zmiany w konstruowaniu budżetu unijnego. Mogą stracić najwięksi beneficjenci

Tajani chce więcej środków przeznaczać na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, zmianami klimatycznymi, kwestiami bezpieczeństwa oraz migracji. Stracić miałyby cztery kraje: Polska, Włochy, Francja i Hiszpania, które otrzymują największe w UE dopłaty na rolnictwo. Unijni urzędnicy raczej nie zgodzą się na obcięcie dopłat do rolników bo ci odpowiadają za wytworzenie 2 proc.unijnego PKB

Inwestorzy zagraniczni chwalą Polskę i zapowiadają dynamiczny rozwój naszej gospodarki

Inwestorzy doceniają wyniki ekonomiczne Polski, jej różnorodność możliwości inwestycyjnych i stabilność gospodarki, ale zwracają uwagę na zwiększającą się niepewność otoczenia regulacyjnego. Problemem ich zdaniem jest też poziom skomplikowania oraz sposób egzekwowania regulacji podatkowych, przy czym nie budzi ich większych zastrzeżeń sama wysokość obciążeń - wynika z najnowszego raportu Deloitte Inwestycje w Polsce. Niewyczerpany potencjał

PGNiG odebrało amerykańskie LNG

Ameryka Północna jest kolejnym regionem świata, z którego sprowadzamy gaz skroplony. Ta dostawa pokazuje, że Polska może z powodzeniem pełnić rolę bramy dla amerykańskiego LNG do naszej części Europy. To wzmacnia międzynarodową pozycję PGNiG i pozwala nam jeszcze skuteczniej realizować nasze cele biznesowe – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

PGNiG: W Polsce powstało pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla

Centrum będzie służyć jako platforma wymiany doświadczeń dla przedstawicieli sektora węglowego, gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata. Wypracowane tam, przez ekspertów rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zwiększyć się ma przez to, nie tylko efektywność górnicza, ale także bezpieczeństwo górników

Na farmie wiatrowej Energi stanie największy w Polsce magazyn energii

Niestabilność odnawialnych źródeł energii, szczególnie farm wiatrowych, stanowi jedno z większych wyzwań dla współczesnych sieci elektroenergetycznych nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju inwestującym w OZE. Brak sprzyjających warunków pogodowych – bezwietrzna pogoda lub długotrwałe zachmurzenie – prowadzić mogą do niedoborów mocy stąd wspólna inicjatywa Energa, Hitachi i Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które wspólnie zbudują hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej o mocy ok. 6 MW

Pozostałe publikacje tego autora

30 maja 2017 roku

W robotyzacji przedsiębiorstw wyprzedzają nas już Czechy i Węgry

Już za cenę SUV-a możemy mieć robota współpracującego, który potrafi w 4 godziny zrobić to co człowiek wykonywałby w 2-3 dni. Zwrot z inwestycji to ok. 195 dni. Dla cobota malowanie, polerowanie, formowanie wtryskowe, obsługa maszyn, pakowanie, paletyzacja, montaż, wkręcanie, klejenie, spawanie, podnoszenie i umieszczanie przedmiotów to żadna sztuka. Choć korzyści dla firm z inwestycji w robota są oczywiste, to polskie firmy plasują się w europejskim ogonie pod względem robotyzacji

30 maja 2017 roku

Polska liderem inwestycji zagranicznych w regionie

W ubiegłym roku w Polsce ogłoszono 256 nowych projektów BIZ. To wzrost o 21 proc. z 211 projektów rok wcześniej, skutkujący powrotem naszego kraju do pierwszej piątki najpopularniejszych europejskich kierunków inwestycyjnych po raz pierwszy od 2008 r. W ciągu najbliższych trzech lat 48 proc. inwestorów zagranicznych spodziewa się poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski

22 maja 2017 roku

PGZ planuje utworzenie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

Zgodnie z koncepcją, działanie Centrum miałoby polegać na interaktywnej, równoległej pracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny (jak np. satelitarne systemy pokładowe czy trajektoria lotu), którzy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania będą mogli prezentować symulacje projektów i wspólnie wybierać optymalne rozwiązania. Do zadań CDF będzie należała centralizacja zarządzania projektami, wsparcie pracy zespołowej i zwiększenie efektywności projektów.

19 maja 2017 roku

Rynek związany z obrotem danymi, za 3 lata będzie wart 600 mld zł

W trakcie debaty zatytułowanej Polska wobec globalnej gospodarki, odbywającej się podczas VII edycji Kongresu „Polska Wielki Projekt” paneliści poruszali tematy związane z pracą i przemysłem 4.0, platformowymi modelami biznesowymi, a także szansami i wyzwaniami, jakie stawia przed nami pojawienie się komercyjnych usług opartych o inteligentne oprogramowanie oraz gospodarka oparta na danych

17 maja 2017 roku

RPP: Stopy procentowe bez zmian

RPP pozostawiła zgodnie z oczekiwaniami analityków stopy procentowe bez zmian. Dzisiaj o 16 ej odbędzie się konferencja Rady,na której odniesie się do najnowszych danych GUS, który wczoraj podał wstępne szacunki tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem Moniki Kurtek głównego ekonomisty Banku Pocztowego,wysoki wzrost gospodarczy i perspektywa jego dalszego rozpędu w kolejnych kwartałach może przyczynić się do zmiany dotychczasowej bardzo łagodnej retoryki przez Radę.

12 maja 2017 roku

Do 2030 roku amalgamaty znikną z gabinetów stomatologicznych

W Japonii i Szwecji zakaz stosowania amalgamatów wprowadzono już w latach 70. XX wieku, a w latach 90. XX wieku w Szwecji podjęto decyzję o usunięciu amalgamatów u wszystkich Szwedów. Amalgamaty składają się z metali ciężkich. Ich opary przenikają do tkanek organizmu i odkładają się w nich. Są one szczególnie niekorzystne dla osób z wrażliwym organizmem i niestabilnym układem odpornościowym Aby uniknąć dalszego przenikania oparów metali ciężkich do organizmu, warto usunąć wypełnienia amalgamatowe - radzą dentyści

11 maja 2017 roku

Mastercard: Wartość wypłat cashback wyniosła w zeszłym roku ponad 11 mln zł

Według NBP średnia wartość pojedynczej wypłaty utrzymuje się na podobnym, relatywnie niskim poziomie, który na koniec 2016 r. wyniósł 112 zł. Warto pamiętać, że ze sklepowej kasy można wypłacić nawet niewielką, jak również „nierówną kwotę”, co daje konsumentowi dużą swobodę w korzystaniu ze swoich finansów. W ubiegłym roku Mastercard podwyższył limit pojedynczej wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj” z 300 do 500 złotych.

10 maja 2017 roku

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY: PAIiH: Afryka to rynek z dużym potencjałem i szansa dla polskich firm

W związku z szybkim tempem rozwoju demograficznego Afryki, najbardziej perspektywicznym stał się szeroko rozumiany sektor rolno-spożywczy. Wszystkie kraje Afryki modernizują swoje rolnictwo, dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się maszyny rolnicze. - Szybki rozwój infrastruktury powoduje z kolei zapotrzebowanie na firmy z branży budownictwa infrastrukturalnego np. w Kenii, Senegalu czy Wybrzeżu Kości Słoniowej - twierdzi wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko

10 maja 2017 roku

Lotniska regionalne wyprzedzają prognozy

Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że w 2030 roku w Polsce obsługiwanych będzie ok. 60 mln pasażerów rocznie, z czego ponad 2/3 na lotniskach regionalnych. Wynik ten jednak może być osiągnięty kilka lat wcześniej. Aktualną przepustowość wszystkich polskich portów szacuje się na ok. 57 mln pasażerów rocznie (25 mln pax Lotnisko Chopina, 32 mln porty regionalne).

8 maja 2017 roku

Polska przeznacza na innowacje jedynie 1 proc. PKB - trzykrotnie mniej niż kraje rozwinięte

Polskie małe i średnie firmy nie tylko działają na rynku lokalnym ,ale również skutecznie konkurują z innymi firmami poza Polską. Jak wskazują wyniki badań blisko 1/3 (28,7 proc.) prowadzi swoją działalność poza Polską konkurując globalnie na międzynarodowych rynkach zbytu – w większości w krajach zachodniej Europy (75 proc. spośród firm działających poza Polską), 45,8 proc. badanych przedsiębiorstw operujących poza granicami Polski działa w krajach UE nie należących do grupy krajów zachodnioeuropejskich, a 33,3 proc. na rynkach spoza UE.

5 maja 2017 roku

GPW: Rekordowa wartość polskich spółek, a może być jeszcze lepiej

Polskie akcje stopniowo, już od ostatnich miesięcy 2016 roku, stawały się atrakcyjne dla międzynarodowych firm inwestycyjnych, które zwiększały zaangażowanie swoich portfeli na rynkach emerging markets. Z początkiem bieżącego roku do tego całkiem pokaźnego strumienia gotówki płynącej na GPW, dołączyli klienci krajowych funduszy inwestycyjnych, którzy tylko do funduszy akcyjnych w okresie od stycznia do marca wpłacili netto blisko 0,5 mld zł. Dodatnim napływem pieniędzy mogły się pochwalić również fundusze hybrydowe. Nie bez znaczenia dla obrotów na GPW były klarujące się też założenia reformy emerytalnej

25 kwietnia 2017 roku

PFR : 2,2 mld zł dla start-upów

Rozpoczyna się proces wyboru funduszy zarządzających, w ramach funduszu funduszy PFR Starter FIZ. To będzie największa w tej części Europy platforma tego rodzaju funduszy o wartości 2,2 mld zł. Beneficjentami środków zarządzanych przez wybrane fundusze venture capital mają być przede wszystkim młode innowacyjne firmy z siedzibą lub oddziałem w Polsce poszukujące finansowania na rozwój innowacyjnego projektu. Start- up może otrzymać w pierwszej inwestycji do 1 mln zł, a w ramach kolejnych inwestycji istnieje możliwość pozyskania w sumie 3 mln zł.

18 kwietnia 2017 roku

Plamy do lamusa ? Polska firma opatentowała specjalną technologię ograniczającą wchłanianie wody

Polska firma opatentowała w całej Unii Europejskiej specjalne technologie ograniczające wchłanianie wody przez tkaniny oraz gwarantujące ochronę przed plamami. Dzięki rodzimemu wynalazkowi Cleanaboo i Cleanaboo+ coraz więcej rodzin w Polsce i za granicą cieszy się meblami, na których nie zostają zabrudzenia z czekolady czy tuszu, a plamy z wina czy kawy czyści zwykła chusteczka

13 kwietnia 2017 roku

Będzie bardzo trudno przekonać Polaków do oszczędzania na emeryturę

Większość Polaków wie i ma świadomość, że bez dodatkowych oszczędności ich emerytura wypłacana z I filaru będzie bardzo niska. Pomimo to należymy do najmniej oszczędnych Europejczyków. Stopa budżetu gospodarstwa domowego, która jest odkładana wynosi w Polsce 2 proc., na Węgrzech 5 proc., w Czechach 6 proc., a w Niemczech 10 proc.

13 kwietnia 2017 roku

Paweł Surówka prezesem PZU. To niejedyne roszady personalne w spółce

Dotychczasowy prezes PZU Życie został wczoraj wieczorem powołany na prezesa PZU. Paweł Surówka karierę rozpoczynał w Bank of America Merrill Lynch, gdzie od 2011 r. dyrektorem zarządzającym był poprzedni prezes PZU Michał Krupiński. Jak poinformowało biuro prasowe PZU, nie wiadomo kto teraz obejmie zwolniony fotel szefa PZU Życie.

12 kwietnia 2017 roku

Gotówka odchodzi do lamusa

Polska nie odstaje pod względem szybkości wypierania papierowego pieniądza od rozwiniętych, zachodnich rynków. Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego – w 2010 roku wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 89,8 miliarda złotych. Pięć lat później kwota ta poszybowała już do wartości 182,8 mld zł. Podobnie jest z liczbą takich transakcji, która w tym czasie wzrosła ponad dwukrotnie: z 2,3 mld rocznie do 4,7 mld w 2015 r.

12 kwietnia 2017 roku

Deloitte: Europejski rynek fitness wart jest 26,3 mld euro

Biorąc pod uwagę liczbę członków klubów fitness liderami są Niemcy z niemal 10,1 mln osób oraz Wielka Brytania, gdzie członkostwo ma wykupione 9,3 mln osób. W Polsce jest to 2,84 mln osób. Liczba członków wzrosła w 17 z 18 analizowanych krajów (wyjątkiem jest Norwegia). Według szacunków z klubów fitness w 2025 roku może korzystać nawet 80 mln Europejczyków.

11 kwietnia 2017 roku

Emilewicz: Należy włączyć małe i średnie firmy do udziału w publicznych przetargach

Duże firmy są przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw postrzegane jako raczej mało skłonne do współpracy, niezainteresowane potrzebami mniejszych partnerów, skoncentrowane na własnych potrzebach i perspektywie, zachłanne, niedostrzegające innych. Zarazem trudno odmówić im olbrzymiego kapitału doświadczenia, są uważane za bardziej innowacyjne, o szerszym spojrzeniu, posiadające większą wiedzę -wynika z badania przeprowadzanego przez ZPP . O tym jak to zmienić i polepszyć współprace pomiędzy małymi i dużymi firmami dyskutowano podczas konferencji "Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw"