Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

PKN Orlen się tłumaczy z nieudanych inwestycji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 17 grudnia 2014
  • 07:35
  • 0
  • Tagi: biznes gospodarka paliwo PKN Orlen
  • Powiększ tekst

Na decyzję o likwidacji spółki Balin Energy, poszukującej ropy naftowej na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego, wpłynęły wyniki z wykonanego tam w maju 2013 r. odwiertu. Nasycenie skał ropą oceniono tam jako ekonomicznie niezadowalające - wyjaśnił PKN Orlen.

Spółka zaznaczyła, że w najbliższym czasie nie planuje wznowienia prac poszukiwawczych złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim, a posiadane przez Balin Energy licencje "z zachowaniem odpowiednich procedur zostaną zwrócone do rządu łotewskiego".

Odpowiadając na pytania dotyczące likwidacji Balin Energy oraz przyszłości projektów wydobywczych, płocki koncern zaznaczył jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą strategią spółka ta nie wyklucza kolejnych przejęć w segmencie upstream (wydobywczym), jak było to w przypadku kanadyjskich podmiotów TriOil oraz Birchill Exploration.

W poniedziałek Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Balin Energy z siedzibą w Rydze, zajmującej się poszukiwaniem na Morzu Bałtyckim złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na rzecz PKN Orlen oraz Kuwait Energy Netherlands Cooperatief, podjęło uchwałę o likwidacji.

W spółce Balin Energy partnerzy joint venture Orlen International Exploration and Production Company i Kuwait Energy Netherlands Cooperatief posiadali po 50 proc. udziałów. Jej celem było poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.

Balin Energy uzyskała w 2008 i 2009 r. dwie licencje poszukiwawcze, obejmujące obszar Morza Bałtyckiego u wybrzeży Łotwy na wyniesieniu Liepajya-Saldus. Operatorem koncesji został Kuwait Energy. W obu koncesjach Balin Energy posiada udziały w prawie użytkowania górniczego na poziomie 90 proc., natomiast pozostałe 10 proc. należy do państwa łotewskiego.

"Współpraca z partnerem w ramach Balin Energy oparta była wyłącznie o posiadane aktywa na Morzu Bałtyckim, w obrębie których zakończono poszukiwania. Stosowne odpisy zostały wykonane w IV kwartale 2013 r. Decyzja o likwidacji spółki była naturalną dla obu stron konsekwencją zakończenia procesu inwestycyjnego w tym rejonie" - podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen, pytane o przyczyny likwidacji łotewskiej spółki.

Odnosząc się do rezultatów, jakie przyniosły prowadzone przez Balin Energy prace poszukiwawcze ropy i gazu, płocki koncern oświadczył, że celem realizowanego przez spółkę projektu typu offshore było rozpoznanie złóż węglowodorów w utworach zbiornikowych kambru środkowego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego i w tym zakresie przeprowadzono m.in. reinterpretację dostępnych archiwalnych danych geologiczno-sejsmicznych i geochemicznych, a w 2010 r. uzyskano dane sejsmiczne 3D.

"W maju 2013 r., w ramach realizacji ostatniego etapu prac badawczych wykonany został odwiert poszukiwawczy. Nasycenie skał ropą naftową w otworze poszukiwawczym oceniono jako ekonomicznie niezadowalające, co wpłynęło na podjęcie w 2013 r. decyzji o zakończeniu prac nad tym projektem" - przypomniał PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, zespół zależnej spółki celowej Orlen Upstream "systematycznie, prowadzi analizy pod kątem zaangażowania grupy Orlen w projekty poszukiwawczo-wydobywcze w różnych regionach świata, w najbliższym czasie jednak dalsze prace w poszukiwaniu złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim nie są planowane".

PKN Orlen zapowiedział, że zarejestrowana w Holandii w 2008 r. spółka Orlen International Exploration and Production Company, która została powołana do poszukiwań złóż węglowodorów na aktywach zagranicznych i była partnerem joint venture w ramach Balin Energy, będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność jako spółka holdingowa. "Dalsze decyzje będą mogły być podejmowane wraz z rozwojem innych projektów" - zastrzegł płocki koncern.

Na pytanie o rolę i cele innej spółki wydobywczej - Orlen Upstream i ewentualne zainteresowanie akwizycją kolejnych, po kanadyjskich, zagranicznych aktywów tego typu, PKN Orlen zwrócił uwagę, że w strategii koncernu założono "intensyfikację działalności wydobywczej", prognozując, że rozwój segmentu upstream będzie następował tam "nie tylko poprzez wzrost organiczny w kraju, ale również poprzez transakcje M&A (fuzje i przejęcia) i rozwój portfela aktywów produkcyjnych na świecie".

"Przez kilka ostatnich lat Orlen Upstream intensywnie analizował rynki poszukując optymalnego celu akwizycyjnego. Skupiliśmy się na projektach o niskim ryzyku inwestycyjnym i aktywach w fazie produkcyjnej - zaowocowało to dwoma transakcjami w Kanadzie. W horyzoncie obowiązującej strategii nie wykluczamy kolejnych przejęć w segmencie Upstream" - podkreślił płocki koncern.

PKN Orlen posiada obecnie w Kanadzie za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream dwa podmioty wydobywcze: TriOil Resources (od 2013 r.) oraz Birchill Exploration (od czerwca 2014 r.).

Orlen Upstream to spółka celowa płockiego koncernu, powołana w 2006 r. do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym także ze złóż niekonwencjonalnych.

PAP, as,

Komentarze