Informacje

Zakaz handlu w niedzielę, może na krótki czas wpłynąć negatywnie na PKB i zatrudnienie

br

  • 15 marca 2017
  • 09:04
  • 11
  • Tagi: biznes handel w niedzielę legislacja prawo Sejm ustawa
  • Powiększ tekst

Gwałtowne wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę może na krótko negatywnie wpłynąć na konsumpcję, a co za tym idzie na PKB i zatrudnienie – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską.

Z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że cyt.: „ (…) makroekonomiczne konsekwencje ograniczeń w handlu w niedziele będą zależały od ostatecznego kształtu wprowadzanej regulacji oraz tempa jej wdrażania. Gwałtowne wprowadzenie zmian, może być źródłem impulsu, który w krótkim okresie może negatywnie wpłynąć na wielkość konsumpcji i w związku z tym na PKB i zatrudnienie. Kwantyfikacja potencjalnych skutków proponowanych zmian wymaga przygotowania szczegółowych analiz branżowych, przez ekspertów z tych branż – napisał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską.

Do sejmu trafił obywatelski projekt ustawy wprowadzający zakaz handlu w niedziele, w wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę.

Jak czytamy we wspomnianej odpowiedzi, w ocenie ministerstwa finansów, nie należy szacować skutków finansowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu zaproponowanych zmian.

Wielkość dochodów z podatków od towarów i usług kształtuje wielkość spożycia gospodarstw domowych, zużycia pośredniego i inwestycji podmiotów zwolnionych od podatku od towarów i usług. Nie wydaje się, aby zakaz handlu w niedziele miał wpływ na te wielkości, a co za tym idzie na wielkość dochodów z VAT. Dynamika ww. wielkości (wskaźniki makroekonomiczne) brana jest pod uwagę przy prognozowaniu dochodów z podatku od towarów i usług na kolejny rok. Zatem, nawet przy założeniu, iż proponowane zmiany wpłyną na zmianę ww. wskaźników, a przez to pośrednio na zmniejszenie dochodów z VAT, szacowanie skutków z tego tytułu oznaczałoby podwójne ujmowanie tego samego elementu (ujemnego) w prognozach dochodów z podatku od towarów i usług”.

Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Komentarze