Informacje

Frankowicze: NIK sprawdzi skuteczność nadzoru nad bankami

Szymon Szadkowski

  • 16 marca 2017
  • 14:30
  • 1
  • Tagi: finanse frankowicze nadzór bankowy NIK sektor bankowy
  • Powiększ tekst

Prezes NIK podjął decyzję o przeprowadzeniu jeszcze w tym roku kontroli działalności min. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego w zakresie ochrony klientów banków którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe - informuje NIK.

NIK w szczególności będzie chciała przyjrzeć się skuteczności nadzoru nad bankami oraz skuteczności ochrony konsumentów, sprawowanych przez właściwe urzędy.

W trakcie kontroli ocenie poddana będzie także efektywność korzystania przez te organy z przysługujących im uprawnień procesowych, m.in. polegających na przystępowaniu do postępowań sądowych, wytaczanych bankom przez ich klientów. Kontrole obejmą także realizację zadań Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, dotyczących zapewnienia stabilności sektora finansowego i wpływu na ten system kredytów nominowanych w walutach obcych - czytamy w komunikacie

Jak uzasadnia NIK, podjęcie tych tematów wynika z dużej liczby napływających do Izby wniosków w tej sprawie oraz z wagi podniesionych zagadnień.

Ponadto zweryfikowania wymaga kompletność i adekwatność przepisów, na podstawie których działają organy nadzorujące sektor finansowy, w szczególności w związku z przedłużającym się procesem systemowego rozwiązania problemu tzw. kredytów frankowych.

Już w raporcie z 2010 roku NIK wskazała na nieskuteczność nadzoru bankowego wobec wzrostu kredytów w walutach obcych. W raporcie z 2014 roku NIK wskazywała brak skutecznej ochrony praw klientów podmiotu rynku finansowego z uwagi m.in. na małą skalę kontroli wzorca umów oraz niską skuteczność prewencyjnego oddziaływania, w tym stosowania kar wobec podmiotów naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Komentarze