Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 56,7 pkt. wobec 56,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano wstępne wyliczenia

Analitycy szacowali wartość indeksu na 56,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w kwietniu 56,2 pkt. wobec 56,0 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 55,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w kwietniu 56,8 pkt. wobec 56,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 56,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

PAP, MS