Jak informuje Orlen, opóźnienie wynika z wczorajszej popołudniowej awarii w banku Pekao SA. Z uwagi na problemy techniczne banku przelew został dostarczony do Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych (KDPW) z jednodniowym opóźnieniem. Wczoraj przypadał termin płatności odsetek obligacji PK11117

Środki są już w KDPW i są właśnie rozksięgowywane na konta inwestorów. Koncern paliwowy nie chciał ujawnić o jaką sumę chodzi.

Za obsługę programu odpowiada Bank Pekao SA, który zobligowany został do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn problemów technicznych - czytamy w komunikacie.

Pracujemy nad wyjaśnieniem sprawy, jest więc zbyt wcześnie by mówić o szczegółach dotyczących ewentualnych roszczeń i konkretnych rozwiązaniach prawnych. Możemy jednak zapewnić, że równolegle pracujemy nad dodatkowymi procedurami zabezpieczającymi interesy naszych inwestorów w podobnych przypadkach - informuje biuro prasowe Orlenu.

Tomasz Bogusławski Pekao SA, potwierdził że przyczyną niedostępności usługi bankowości elektronicznej dla firm, były wewnętrzne zakłócenia.

Ze względu na tajemnicę bankową nie mogę w żaden sposób odnieść się do pytania dotyczącego konkretnej firmy - dodaje Bogusławski.