Informacje

W firmach brakuje specjalistów IT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 12 października 2017
  • 13:40
  • 0
  • Tagi: biznes digital innowacje IT przedsiębiorcy przedsiębiorstwa PwC
  • Powiększ tekst

Tylko 44 proc. firm w Polsce jest dojrzałych cyfrowo - to poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (47 proc.) i świata (53 proc.) - wynika z przedstawionego w czwartek badania firmy doradczej PwC przeprowadzonego na potrzeby raportu „Digital IQ. Cyfrowy wyścig firm”.

Jednocześnie, jak zaznaczyli autorzy raportu, 69 proc. polskich respondentów badania dostrzega „rosnąca lukę kompetencyjną i brak odpowiednio wykwalifikowanych zespołów” ds. transformacji cyfrowej.

Chociaż dla 49 proc. badanych inwestycja w digital ma na celu zwiększenie przychodów, to wydatki te nie przekraczają 5 proc. rocznego budżetu organizacji - zaznaczono w raporcie.

Jak podkreśliła Anna Sieńko, partner w PwC, lider zespołu Digital & Technology w PwC, na znaczeniu zyskują technologie wschodzące, dlatego wśród priorytetów inwestycyjnych znajdują się internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka.

Z badania PwC przeprowadzonego na potrzeby raportu wynika, że 44 proc. firm w Polsce jest dojrzałych cyfrowo - to poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (47 proc.) i świata (53 proc.). Na dojrzałość cyfrową prezesów przedsiębiorstw wskazało natomiast 58 proc. badanych (62 proc. globalnie), a na dyrektorów IT 80 proc. (83 proc. globalnie) - mówiła Sieńko.

Według Sieńko trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną firmę, która nie uważa technologii informatycznych za integralną część tak strategii biznesowej, jak i całej działalności operacyjnej.

Jednak, transformacja cyfrowa to skomplikowany i kosztowny proces (…). W długiej perspektywie wygrają te firmy, które potrafią wykorzystać technologię w sposób kreatywny, będą otwarte na nowe możliwości i dialog ze wszystkimi interesariuszami - oceniła.

Zdaniem ekspertów PwC jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami jest luka kompetencyjna w obszarze specjalistycznych umiejętności związanych z nowymi technologiami.

Respondenci badania wskazali, że ich przedsiębiorstwom brakuje odpowiednio wykwalifikowanych zespołów (69 proc. w Polsce i 63 proc.na świecie), najbardziej w obszarach cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz analityki danych. Co więcej, badani przewidują, że luka ta będzie się w przyszłości pogłębiać (38 proc. w Polsce i 39 proc. na świecie) - wyliczył Michał Kreczmar, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w PwC.

Dane zebrane w raporcie pokazują, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw (71 proc., na świecie 57 proc.) na inwestycje w obszar cyfryzacji przeznacza maksymalnie 5 proc. rocznego budżetu firmy.

49 proc. badanych w związku z tym oczekuje wzrostu przychodów, a 13 proc. liczy na oszczędność kosztów. Największą część budżetów na technologie cyfrowe w ostatnich 12 miesiącach pochłonęły przede wszystkim wydatki na IT, operacje oraz rozwój produktów i usług – czytamy.

Jednocześnie, jak dodano, 44 proc. ankietowanych w Polsce (45 proc. na świecie) wskazało, że od 10 do 19 proc. tych środków inwestowane jest w tzw. technologie wschodzące - m.in. internet rzeczy, sztuczną inteligencję, robotykę.

Jako główne przeszkody przy osiągnięciu zwrotu z inwestycji w technologie cyfrowe respondenci wskazali na „brak wsparcia wewnątrz organizacji” (31 proc.), „brak wykwalifikowanych zespołów” (31 proc.) oraz mało elastyczne lub zbyt powolne procesy (29 proc.).

Raport powstał w oparciu o globalne badanie przeprowadzone przez Oxford Economics na zlecenie PwC. Wzięło w nim udział 2.216 osób z 53 państw, w tym 45 z Polski i 142 z całego regionu Europy-Środkowo-Wschodniej. Grupa ta objęła kadrę kierowniczą oraz reprezentantów działów IT zatrudnionych w firmach z różnych sektorów. Odzwierciedlając rozkład respondentów na świecie, 62 proc. z nich reprezentuje organizacje o przychodach powyżej 1 mld dol., zaś 38 proc. - organizacje o przychodach pomiędzy 500 mln a 1 mld dol.

Na podst. PAP

Komentarze