Informacje

Polacy chcą dostępu do broni!

Anna Raciniewska

Anna Raciniewska

dziennikarz, architekt

  • 8 grudnia 2017
  • 17:01
  • 4
  • Tagi: bezpieczeństwo broń pozwolenie na broń prawo sondaż
  • Powiększ tekst

Legalny dostęp do broni palnej to oczekiwane przez ponad połowę Polaków prawo. Chcemy móc bronić naszych rodzin i domów – mówią wyniki raportu Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

Temat poczucia bezpieczeństwa obywateli to dzisiaj priorytetowa sprawa. Chociaż żyjemy szczęśliwie w Polsce, w kraju omijanym przez kataklizmy i terroryzm, zwykły bandytyzm zagraża nam bardziej niż gdzie indziej. Dziś na zezwolenie na broń palną do obrony osobistej w Polsce mogą liczyć tylko osoby, które udowodnią, że grozi im nadzwyczajne i realne niebezpieczeństwo. Według danych policji w zeszłym roku wydano ich zaledwie 244. Nasi sąsiedzi – Czesi, których jest 10,5 miliona - posiadają 241 tysięcy pozwoleń i broni „do obrony życia, zdrowia i własności”, którą mogą nosić przy sobie i w każdej chwili użyć dla celów „samoobrony” w warunkach określonych przepisami prawa”.

Czy wyniki sondażu Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów zwiastują większe zainteresowanie posiadaniem broni przez Polaków niż się powszechnie uważa. Może to kwestia milczenia w tym temacie. Badania pokazują, że ponad 60% Polaków nie wie nawet o tym, że nasz kraj plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem posiadania broni palnej przez obywateli. Większość z nas – bo aż 57 proc. (66 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet) opowiada się świadomie za dostępem do legalnej broni palnej – w celu obrony rodziny i majątku, oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Gdyby posiadanie legalnej broni nie było obarczone zbyt restrykcyjnymi przepisami i broń ta mogłaby być użyta do obrony (w przypadku zagrożenia życia lub konieczności obrony swoich najbliższych lub do obrony we własnym domu) złożenie wniosku o jej posiadanie rozważyłoby 39 proc. Polaków (52 proc mężczyzn i 26 proc. kobiet).

Respondenci zapytani o opinię na temat sytuacji na Czechach (czeski parlament wprowadził prawo zezwalające obywatelom na użycie legalnie posiadanej broni w przypadku zagrożenia terrorystycznego) w większości (53 proc.) poparli tę decyzję.\

Ostatnie nowelizacje kodeksu karnego pokazują, że polski rząd konsekwentnie umacnia prawo obywateli do obrony. Najwyższy czas iść krok dalej i umożliwić obywatelom dostęp do środków umożliwiających im skuteczną realizacje tego prawa do obrony w konfrontacji z brutalnym silniejszym napastnikiem - skomentowała sytuację na naszym własnym podwórku Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

Komentarze