Informacje

Import przewyższa eksport

br

  • 14 maja 2018
  • 10:24
  • 2
  • Tagi: biznes eksport GUS handel zagraniczny import obroty towarowe
  • Powiększ tekst

4 mld zł wyniosło ujemne saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego między styczniem i marcem 2018 r. – poinformował GUS w komunikacie.

Jak podaje Urząd, wartość importu w opisywanym okresie wyniosła 222,8 mld zł, a eksportu 218,8 mld zł.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,8 proc., a import wzrósł o 2,3 proc. - napisano w komunikacie.

Jak podaje GUS, eksport wyrażony w euro wyniósł 52,5 mld EUR, a import 53,4mld EUR (wzrost w eksporcie o 3,7 proc., a w imporcie o 6,9 proc.). Ujemne saldo wyniosło 0,9 mld EUR wobec dodatniego 0,7 mld euro w analogicznym okresie rok temu. Wartość eksportu w dolarach wyniosła 63,8 mld USD, a importu 65,0 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,6 proc. i o 23,3 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 0,7 mld USD).

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,1 proc. (w tym UE 80,4 proc.), a w imporcie – 66,2 proc. (w tym UE 59,1 proc.), wobec odpowiednio 87,2 proc. (w tym UE 80,4 proc.) i 67,4 proc. (w tym UE 60,2 proc.) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,5 proc., a w imporcie 8,9 proc., wobec odpowiednio 5,3 proc. i 8,0 proc. w styczniu – marcu 2017 r. - informuje GUS.

Komentarze