Informacje

Nowoczesna firma / autor: Fratria
Nowoczesna firma / autor: Fratria

Nowoczesne firmy bez problemu znajdują pracowników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 11 lutego 2019
  • 14:27
  • 0
  • Tagi: biznes innowacje pracownicy raport zatrudnienie
  • Powiększ tekst

Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6,11 proc. r/r w 2018 r., wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q4 2018/FY 2018”, opracowanego przez ADP Polska.

** Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w ujęciu kwartalnym wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,5 proc. (wg Głównego Urzędu Statystycznego) - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. A tych w minionym roku było wiele, np. rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost kosztów prowadzenia biznesu i płacy minimalnej oraz zmiany w kodeksie pracy. Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w Nowoczesnej Gospodarce, która z roku na rok zwiększa poziom zatrudnienia. Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz elastyczności i tempa działań - powiedziała Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Po rekordowym 2017 r. (+5,41 proc. vs 2016 r.) i bardzo dobrej pierwszej połowie 2018 r. (I kw.: +6,28 proc.; II kw.: +6,30 proc.), w IV kw. 2018 r. zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku złapały zadyszkę. Według danych GUS w IV kw. 2018 r. ogół rynku zwiększył zatrudnienie o 3 proc., co było najgorszym rezultatem w skali roku (I kw.: +3,7 proc.; II kw.: +3,9 proc.; III kw.:+3,7 proc.;IV kw.:+3 proc.). Taką samą tendencję można zaobserwować w awangardzie biznesu (I kw.: +6,28 proc.; II kw.:+6,3 proc..;III kw.: +6,11 proc.; IV:+5,92 proc.).

W 2018 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy usługowe, które zakończyły 2018 r. z 7,64 proc. wzrostem zatrudnienia (vs 2017 r.). Co więcej, to właśnie te przedsiębiorstwa od II kw. 2018 r. wyróżniały się największą dynamiką wzrostu zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem (II kw.: +8,46 proc.; III kw.: +7,42 proc.; IV kw.: +8,44 proc.). Chociaż cały sektor usługowy odznacza się najwyższym wzrostem zatrudnienia (+6,54 proc. vs 2017 r.), to jednak można zaobserwować wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, które w IV kw. 2018 r. zatrudniły o 4,95 proc. więcej pracowników aniżeli w analogicznym okresie 2017 r. Była to najniższa dynamika wzrostu zatrudnienia w skali całego roku (I kw.: +6,65 proc..; II kw.: +6,11 proc..; III kw.: +6,94 proc.; IV kw.: +4,95 proc.). W efekcie znacznie zwiększył się dystans w dynamice wzrostu zatrudnienia między małymi a dużymi przedsiębiorstwami. W III kw. 2018 r. wynosił on 0,48 pkt proc., obecnie jest to już 3,49 pkt proc.

W IV kwartale 2018 r. sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki po raz kolejny przewyższył sektor produkcyjny pod względem zatrudnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie zmniejszył się dystans między obydwoma sektorami. Poprawa sytuacji w produkcji może wynikać z większych inwestycji w innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów oraz z wyższych aniżeli się spodziewano barier imigracji do Niemiec dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jednak jeżeli wciąż będzie się utrzymywał deficyt pracowników fizycznych i nie otworzymy szerzej naszego rynku na pracowników z Azji, to koniunktura w sektorze produkcyjnym może ponownie wyhamować - dodała Barbachowska.

Przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2018 r. odnotowały wzrost zatrudnienia o 5,41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Po raz pierwszy w tym roku małe firmy produkcyjne zatrudniły mniej pracowników aniżeli duże (+5 proc. vs +5,49 proc.). Jednak w skali roku to mniejsze przedsiębiorstwa odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia aniżeli większe (+6,4 proc. vs +5,17 proc.).

PAP, MS

Komentarze