W grudniu wskaźnik PMI dla Polski zwiększył się do 54,3 pkt. To spory wzrost, jako że w listopadzie jego wartość wyniosła 51,9 pkt.

Firma Markit informuje, że za wzrostem wskaźnika stała duża poprawa sytuacji przemysłu. „W ostatnim miesiącu 2016 warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym wciąż się poprawiały. Poprawę odzwierciedlał szybszy wzrost wielkości produkcji, liczby nowych zamówień i poziomu zatrudnienia, oraz ponowna ekspansja eksportu” – czytamy w komentarzu.

Eksperci Markitu zwrócili uwagę na szybki wzrost nowych zamówień – w tempie nienotowanym od marca 2016 r., a także na fakt, że po raz pierwszy od września mieliśmy do czynienia ze wzrostem eksportu. Jak poinformowali, efektem tych czynników był najszybszy wzrost produkcji od czerwca 2015 r.

Z informacji firmy Markit wynika, że wzrosły wszystkie składowe indeksu PMI.

Co ciekawe, wzrost okazał się nieprzewidziany, jako że według wcześniejszych prognoz, poziom PMI w grudniu miał być identyczny jak w listopadzie.

PAP, MS

Czytaj także Co może oznaczać wzrost PMI w Polsce