Informacje

UOKiK po raz kolejny po stronie frankowiczów

br

 • 23 lutego 2017
 • 12:07
 • 0
 • Tagi: banki finanse kredyty we frankach szwajcarskich mBank UOKiK
 • Powiększ tekst

Prezes Urzędu Ochorny Konkurencji i Konsumentów wsparł kolejnych konsumentów, którzy kwestionują zapisy w umowach o kredyty we frankach szwajcarskich. Chodzi o 4 sprawy, które toczą się w sądach między klientami a mBankiem – poinformował UOKiK w komunikacie.

Dwie z nich wydano w związku z postępowaniami przed sądem w Łodzi, a dwie przed sądem w Warszawie. Konsumenci kwestionują postanowienia dotyczące określania przesłanek zmiany oprocentowania, waloryzacji kwoty i rat kredytu i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W związku z tym skierowali wnioski do UOKiK. Urząd zbadał kwestionowane postanowienia i wskazał następujące naruszenia:

Klauzule określające przesłanki zmiany oprocentowania

 • zawierają sformułowanie, zgodnie z którym zmiana oprocentowania może nastąpić – uprawnia to bank do podejmowania arbitralnej decyzji,
 • zbyt ogólnikowo wskazują na czynniki, od których zależy zmiana stopy procentowej kredytu,
 • nie wskazują w jakim stopniu czynniki te wpłyną na wzrost lub spadek oprocentowania,
 • nie określają ram czasowych w jakich bank uprawniony jest do zmiany oprocentowania.

Klauzule waloryzacyjne, które m.in.

 • nie informują konsumentów na jakiej podstawie mBank określa wysokość wskaźnika waloryzacji.

Klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

 • nie informują one kredytobiorców jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza kolejne opłaty,

 • obciążają konsumenta kosztami, ale z treści postanowień nie wynika, kto skorzysta z ubezpieczenia,

 • nie informują kredytobiorców o możliwym ryzyku żądań ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego bankowi odszkodowania,

 • nie wynika z nich jakie są faktyczne koszty ubezpieczenia, w jaki sposób będzie nimi obciążony ani za co kredytobiorca tak naprawdę płaci.

Urząd uznał wszystkie postanowienia za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Komentarze